BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Činnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jednou ze stěžejních činností Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Vždyť především ve zdravotnictví, ale částečně také v sociální péči existují specifická rizika, která ohrožují zdraví a někdy i životy pracovníků, jaká neznáme v jiných odvětvích. Hlavními nositeli činnosti odborového svazu v této oblasti jsou územní inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), proto jejich práce v terénu i jejich odborné připomínky při vzniku právních předpisů mají přímý, mimořádný a nenahraditelný význam nejen pro členy OS, ale pro všechny zaměstnance.

Při kontrolní činnosti inspektoři sledují dodržování platných předpisů, především těch, které se týkají stavu pracovního prostředí, prevence rizik, vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů a jejich odškodňování, kontrolují poskytování potřebných osobních ochranných pracovních prostředků, zajišťování preventivní lékařské péče, školení zaměstnanců v BOZP, dodržování limitů přesčasové práce a dodržování zákazu některých prací ženami, věnují se i dodržování podmínek technické prevence, jako je např. provádění kontrol a revizí technických zařízení, včetně zdravotnických přístrojů.

Neustále se měnící právní prostředí související mimo jiné s implementací příslušných směrnic evropského společenství do národního práva, harmonizací technických norem a vyvíjejícím se stavem vědeckých poznatků, klade mimořádné nároky na profesionalitu a odborné znalosti inspektorů. Aby byla udržena náležitá kvalita, je nutno především získávat potřebné informace - oblast BOZP je multidisciplinární záležitostí zasahující mnoho oborů. Pro dosažení tohoto cíle se uskutečňují pravidelné schůzky skupiny inspektorů s regionálními pracovníky za účelem výměny zkušeností a informací, zástupce skupiny je delegován jako stálý člen tzv. expertní skupiny BOZP, která je zřízena při ČMKOS, a máme též svého zástupce v jednom z odborných výborů Rady vlády pro BOZP. Naši zástupci se také samozřejmě zúčastňují řady odborných seminářů, kde nejsou jen pasivními posluchači, ale také se podílejí na jejich odborném obsahu.

Inspektoři BOZP, vedle kontrolní činnosti, poskytují i odbornou a konzultační pomoc základním organizacím a v nejednom případě, v dohodě se ZO, i přímo zaměstnavatelům, protože vycházíme z toho, že máme společný zájem na zlepšování úrovně péče o BOZP. S potěšením můžeme konstatovat, že řada zaměstnavatelů má v tomto směru konstruktivní přístup.

 
 

 
 
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí