Informace z BOZP  

Inspektoři BOZP sledují vývoj problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci již od zrodu nových předpisů až po kontrolu jejich dodržování. Zajímají se samozřejmě také o všechny novinky, které pomáhají zdraví zaměstnanců chránit. S nejdůležitějšími změnami a novinkami průběžně seznamují odborové orhanizace, jejich funkcionáře i členy při svých návštěvách organizací, na seminářích a školeních i v článcích v Bulletinu a na webu odborového svazu.

Metodické doporučení o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku

Vážené kolegyně a kolegové,

nabízíme Vám k využití ve vašich zařízeních Metodické doporučení o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku. Metodické doporučení zpracovala pracovní skupina složená z odborníků Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků a České asociace sester. Odborový svaz se podílel na závěrečných úpravách a navrhl doporučení vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Obsah Metodiky podpořili také zaměstnavatelé - Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Věříme, že vám tato metodická pomůcka pomůže zpřesnit postupy v případech poranění ostrými předměty a při prevenci dalších rizik.

Metodické doporučení viz níže jako soubor ke stažení.


Soubory ke stažení

 

 

Další články

13.05.2021, 15:05 / Aktualizace: 13.05.2021, 15:08

ČMKOS a Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání

Loni zemřelo na následky pracovního úrazu 108 zaměstnanců. Další desítky pak skončily s velmi vážným poraněním v nemocnicích.

více informací
20.04.2021, 18:27

Změny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v novele zákoníku práce

Ve velké novele zákoníku práce došlo také k několika změnám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Výběr z nich přinášíme v následujícím článku.

více informací
26.04.2021, 20:46 / Aktualizace: 26.04.2021, 20:48

JEDNORÁZOVÉ OOPP – různé pohledy na ochrany cest dýchacích

Při své kontrolní a poradenské činnosti se poslední dobou setkávám s názorem, že jednorázové osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) se mohou brát opakovaně.

více informací
20.12.2020, 19:21 / Aktualizace: 20.12.2020, 19:30

ZP a OOPP aneb Něco z pera inspektorky

ZP a OOPP – zkratky, které se velice často objevují v mých pracovních poznámkách, a tak jsem si řekla, že by bylo fajn, si k tomu sdělit něco více.

více informací
12.02.2021, 21:10 / Aktualizace: 12.02.2021, 21:42

Jednorázový ochranný prostředek se nosí jednou!

Vyřizovala jsem několik e-mailů ohledně počtu OOPP na člověka a směnu plus jak dlouho se mají nosit. Pokud to je jednorázový prostředek, nosí se jen jednou. Ať si zaměstnavatel říká, co chce.

více informací
12.02.2021, 18:43 / Aktualizace: 12.02.2021, 18:45

Systém Xsens hodnotí fyzickou námahu

Zaměstnavatelé mají v zákoníku práce uloženu povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

více informací
18.05.2020, 09:43

Nárok na infekční příplatek

Pracujeme vědomě s infekčním a nebezpečným odpadem (inkontinenční pomůcky). Mám nárok na infekční příplatek? V. M. Praha

více informací
18.05.2020, 09:55 / Aktualizace: 18.05.2020, 10:02

28. 4. 2020 - Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání

28. duben je den, kdy odboráři na celém světě uctívají památku obětí pracovních úrazů a nemocí z povolání. Památku těch, kteří přišli o život při práci. Nevrátili se z práce domů ke svým rodinám.

více informací
28.04.2020, 16:34

28. duben - Mezinárodní pamětní den za zraněné a oběti pracovních úrazů

Mezinárodní pamětní den za zraněné a oběti pracovních úrazů, který si připomínáme 28. dubna, je v letošním roce ovlivněn pandemií koronaviru SARS-CoV-2.

více informací
28.04.2020, 17:18

Rouška za naše ouška

Z důvodu „obohacení“ naší společnosti o koronavirus jsme nuceni při pohybu mimo domov nosit roušky. U látkových roušek nejde o osobní ochranný prostředek sloužící proti virovým infekcím.

více informací
28.01.2019, 14:24 / Aktualizace: 28.01.2019, 14:26

Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání od 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 se zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

více informací
04.09.2018, 13:47 / Aktualizace: 04.09.2018, 13:49

Zařazení prací do kategorií v sociálních službách – v domovech pro seniory

Postupy v oblasti kategorizace prací jsou uvedeny § 37 až § 44, zákona č. 258/2000 Sb., „o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů“...

více informací
04.09.2018, 13:54

Kategorizace prací pod lupou svazové inspektorky

Každý zaměstnavatel má povinnost všechny práce zaměstnanců zařadit do kategorií (do rizik) a zaměstnance s těmito rizikovými faktory pracovních podmínek a pracovního prostředí prokazatelně seznámit.

více informací
04.09.2018, 13:40 / Aktualizace: 04.09.2018, 13:42

Poděkování inspektorce BOZP Barboře Vančurové

Chtěla bych poděkovat Barboře Vančurové, naší svazové inspektorce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po ohlášení návštěvy na kontrolu BOZP jsem si pomyslela: kdopak to asi přijede?

více informací
12.09.2017, 13:59

Pozor na šmejdy v BOZP!

Nikdy v životě by mě nenapadlo, že i v branži bezpečnosti práce se budou vyskytovat firmy a jedinci, na které se asi nejvíce hodí označení „šmejdi“.

více informací
25.10.2017, 13:37

Útržky z pracovní cesty za poznatky o BOZP v Rakousku

Ráda bych se podělila o útržky z pracovní cesty za poznatky o BOZP v Rakousku, kterou jsem absolvovala ve dnech 4. až 7. září s kolegyněmi a kolegou z ČMKOS.

více informací
24.07.2017, 14:32 / Aktualizace: 24.07.2017, 14:33

Mezinárodní vzpomínkový den – Vzpomeňme si na mrtvé – bojujme za živé

Mezinárodní vzpomínkový den je dnem, kdy si připomínáme zesnulé zaměstnance, kteří zemřeli v důsledku pracovního úrazu nebo na následky nemocí z povolání.

více informací
06.12.2016, 08:49 / Aktualizace: 06.12.2016, 08:50

Ze života svazového inspektora BOZP

Před časem jsem s několika profesními kolegy seděl u piva v hospůdce a jak už to u profesně deformovaných lidí bývá, bavili jsme se o problémech v bezpečnosti práce.

více informací
06.12.2016, 08:38 / Aktualizace: 06.12.2016, 08:47

Zapomenutý paragraf – rozdíl přes 2000 Kč měsíčně!

Zaměstnanec utrpěl pracovní úraz (poškození meziobratlové ploténky) při manipulaci s pacientem. Po asi roční pracovní neschopnosti bylo konstatováno, že nemůže vykonávat dosavadní profesi.

více informací
07.11.2016, 14:34 / Aktualizace: 07.11.2016, 14:38

Právo vykonávat kontrolu BOZP a pravomoci svazového inspektora

Právo odborových organizací kontrolovat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývá ze zákona č. 262/1006 Sb., zákoník práce.

více informací
07.11.2016, 14:18 / Aktualizace: 07.11.2016, 14:22

Povinnost zřídit odpočinkový kout nebo denní odpočinkovou místnost

Stanovuje nějaký předpis povinnost zaměstnavatele zřídit odpočinkový kout a ošetřovnu pro poskytnutí první pomoci nebo denní odpočinkovou místnost?

více informací
20.04.2016, 07:55 / Aktualizace: 20.04.2016, 08:49

Nekalé praktiky v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany

Člověk by nepředpokládal, že mezi poskytovateli služeb v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany se budou vyskytovat podvodné praktiky, přesto se tomu tak děje.

více informací
25.02.2016, 13:37

Zmatení pojmů v BOZP

Zákonem č. 309/2006 Sb. byl zaveden pojem „osoba odborně způsobilá v prevenci rizik“ (OZO), která je onou osobou, jež má zaměstnavateli pomáhat v řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

více informací
25.02.2016, 13:42

Absurdní problémy s vyhláškou o zákazu prací pro těhotné a mladistvé

V závěru loňského roku vyšla nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb., která se týká zákazu prací pro těhotné a mladistvé a nahrazuje s účinností od 1. 10. 2015 dřívější vyhlášku č. 288/2003 Sb.

více informací
07.12.2015, 14:41 / Aktualizace: 14.12.2015, 09:04

Nemoci z povolání v roce 2014 – informace a postřehy svazové inspektorky BOZP

Snižuje se počet některých infekčních onemocnění

V souvislosti s očkováním zdravotníků proti hepatitidě B se snižuje výskyt infekčních onemocnění. To je výtečný výsledek.

více informací
07.12.2015, 14:44 / Aktualizace: 07.12.2015, 14:49

Znovu břemena – problém trvá a prohlubuje se

V roce 2014 bylo podle Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) zaznamenáno v Česku přes 45 tisíc pracovních úrazů s pracovní neschopností.

více informací
01.12.2015, 14:03

Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění nově

Po dlouhých peripetiích vyšlo nové nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění (ZTU) způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání.

více informací
22.10.2015, 08:46 / Aktualizace: 22.10.2015, 08:58

Žitníková informovala Radu vlády pro BOZP o závažných problémech ve zdravotnictví

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková 18. září na jednání Rady vlády pro BOZP upozornila na kritickou personální situaci v nemocnicích.

více informací
02.06.2015, 12:54 / Aktualizace: 04.06.2015, 14:01

Hodnocení odpadů ze zdravotnických a podobných zařízeních

Obdrželi jsme několik dotazů z terénu, které se dotýkaly hodnocení odpadů ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, zejména s ohledem na pomůcky pro inkontinentní pacienty atd.

více informací
13.04.2015, 16:22 / Aktualizace: 20.04.2015, 09:17

Zástupci OS jednali v Kanceláři veřejného ochránce práv o problémech záchranářek

O problematice diskriminace zaměstnávání žen na pozice zdravotnický záchranář ve výjezdové skupině ZZS jednali 2. dubna v Kanceláři veřejného ochránce práv zástupci OS Jan Zatloukal a Vít Přibylík.

více informací
26.03.2015, 13:16 / Aktualizace: 26.03.2015, 13:17

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

V poslední době jsme v několika případech poskytovali právní porady zaměstnancům, kteří skončili v různých typech invalidních důchodů pro následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

více informací
19.08.2014, 14:28 / Aktualizace: 19.08.2014, 14:34

Dokumentace a hlášení pracovních úrazů nově

Ve Sbírce zákonů vyšla novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, a to pod číslem 170/2014 Sb. Novela nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

více informací
23.06.2014, 10:03

Břemena znovu jako přehlížený a neřešený problém

Po několika letech, kdy byl problém s ruční manipulací s břemeny ve zdravotnictví a sociálních službách trochu utlumen, se nám opět vrací.

více informací
02.04.2014, 11:51 / Aktualizace: 30.04.2014, 08:25

Problémy s pojišťovnou při odškodňování pracovních úrazů

V poslední době jsou stále častější případy, kdy se mně i kolegům scházejí dotazy a prosby o pomoc s odškodněním pracovních úrazů.

více informací
09.01.2014, 13:18 / Aktualizace: 09.01.2014, 13:24

Odškodňování bolesti a ztíženého společenského uplatnění

Koncem roku 2013 se bouřlivě diskutovalo o tom, jak bude odškodňováno bolestné a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) po 1. 1. 2014, kdy nabývá účinnosti nový občanský zákoník.

více informací
21.11.2013, 14:01

SVHC látky aktuálně

Již v minulosti jsme se zabývali tzv. SVHC látkami (chemické látky vzbuzující velmi vážné obavy), na které jsou a budou postupně uvalována různá prohibitivní opatření.

více informací
23.10.2013, 09:03

Nová právní úprava pracovnělékařských služeb: některé odpovědi na dotazy

V souvislosti s novou právní úpravou pracovnělékařských služeb k nám dochází mnoho dotazů.

více informací
06.08.2013, 15:44 / Aktualizace: 07.08.2013, 15:21

Dokumentace a hlášení pracovních úrazů

Přestože předpisy stanovující povinnosti a postupy při vyšetřování pracovních úrazů, jejich dokumentování a také ohlašovací povinnosti platí s různými změnami desítky let, setkáváme se při naší inspekční činnosti v terénu stále s mnoha nedostatky.

více informací
03.07.2013, 10:50

Pracovnělékařské služby – dotazy a odpovědi

Jako houby po dešti se množí, a určitě ještě budou množit, dotazy k vyhl. č. 79/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. (vyhláška o pracovnělékařkých službách).

více informací
09.04.2013, 12:07 / Aktualizace: 01.07.2013, 14:15

Úhrada za výpis ze zdravotnické dokumentace

Lékař na pravidelné preventivní prohlídce požaduje od zaměstnance výpis z karty od ošetřujícího lékaře. Ten požaduje za výpis z karty poplatek. Je zaměstnavatel povinen tento poplatek zaměstnanci proplatit?

více informací
03.04.2013, 12:37 / Aktualizace: 09.04.2013, 12:49

Posudky o zdravotní způsobilosti zaměstnance, rozsah lékařských prohlídek

Jak je to s vydáváním a platností posudků o zdravotní způsobilosti zaměstnance? V. N. Praha

Díky změnám v legislativě není odpověď úplně jednoduchá, protože je nutno respektovat požadavky tří předpisů.

více informací
07.02.2013, 14:10 / Aktualizace: 07.02.2013, 14:15

Elektrická zařízení ve zdravotnictví

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) vyhlašuje každoročně plán kontrolní činnosti, pro letošní rok se zde nachází i bod "Kontrola dodržování BOZP ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na všeobecnou bezpečnost a elektrická zařízení."

více informací
07.02.2013, 13:52 / Aktualizace: 04.03.2013, 12:42

Úroveň vyšetřování pracovních úrazů stále klesá

Při sledování úrovně vyšetřování pracovních úrazů v dlouhém časovém horizontu je zřejmé, že tato úroveň stále klesá a tento negativní trend se v posledních letech stále zrychluje.

více informací
11.01.2013, 11:44 / Aktualizace: 11.01.2013, 11:45

V úrazovém pojištění zaměstnanců se zatím nic nemění

Dne 5. prosince Poslanecká sněmovna přijala senátní pozměňovací návrh a odhlasovala odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců do roku 2015, takže minimálně v roce 2013 a možná i 2014 bude odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a následné řízení v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele probíhat jako doposud.

více informací
15.10.2012, 13:07 / Aktualizace: 15.10.2012, 13:17

Co to jsou SVHC látky

Nařízení EK a EP č. 1907/2006, známé pod zkratkou REACH, zavádí pro některé chemické látky řadu prohibitivních opatření, z nichž krajním je možnost jejich výroby pouze na zvláštní povolení. Seznam těchto látek je uveden v příloze č. XIV a obsahuje šest položek a seznam tzv. kandidátů pro zařazení do této přílohy obsahuje téměř 40 položek.

více informací
12.07.2012, 11:11 / Aktualizace: 12.07.2012, 11:15

Aktuální vývoj v úrazovém pojištění zaměstnanců

Odborový svaz se nepřetržitě zabývá problematikou úrazového pojištění.

více informací
27.05.2012, 11:35 / Aktualizace: 12.07.2012, 11:15

Aktuální vývoj úrazového pojištění

Odbory zlomení již téměř prohraného boje o zachování principu náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání považuji za velké vítězství. Na svých sociálních jistotách to pozná každý zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

více informací
28.05.2012, 00:41

K pracovně lékařským službám po nové právní úpravě

Vzhledem k čerstvosti nové právní úpravy pracovně lékařských služeb (dříve závodní preventivní péče), dostáváme k této problematice spoustu dotazů. Na semináři, který se konal dne 9. května jsme posbírali několik postřehů, které na některé z dotazů našich členů odpovídají.

více informací
16.05.2012, 15:16 / Aktualizace: 18.05.2012, 13:04

Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci

Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci uspořádala ČMKOS v pátek 27. dubna 2012.

více informací
10.04.2012, 14:50

Nový chemický zákon je zatím bez prováděcích předpisů

S ročním zpožděním byl 29. listopadu publikován zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), který uvádí do souladu národní a evropskou legislativu v této oblasti. Bohužel souběžně zatím nevyšly nové prováděcí předpisy, přetrvávající staré byly bez výjimky, k datu účinnosti zákona (1. 1. 2012), zrušeny.

více informací
10.04.2012, 14:39

Projekt Ergonomie ve zdravotnictví – zlepšování pracovních podmínek a kvality péče

Projekt Doporučené postupy pro inovace v oblasti ergonomie ve zdravotnictví – zlepšování pracovních podmínek a kvality péče začal 21. a 22. února 2011 v Praze, cíl projektu je rozvíjet kulturu prevence rizik v oblasti ergonomie ve zdravotní péči, což zpětně vede ke zlepšení pracovních podmínek a kvality péče.

více informací
26.05.2012, 20:46

Veletrh osobních ochranných prostředků v Düsseldorfu

Ve dnech 18. – 21. října 2011 nám bylo umožněno podívat se na veletrh osobních ochranných prostředků (OOPP) v Düsseldorfu, který je pravděpodobně největší světovou akcí tohoto zaměření.

více informací
10.04.2012, 14:30 / Aktualizace: 10.04.2012, 15:06

MPSV: na vzdělávání mladých lékařů se vztahuje zákoník práce včetně odměňování

Dne 18. dubna 2011 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí u náměstka Mgr. Karla Machotky uskutečnilo další kolo jednání dotýkající se problematiky vzdělávání a zaměstnávání mladých lékařů.

více informací
10.04.2012, 14:28 / Aktualizace: 10.04.2012, 15:34

Netypické pracovní úrazy

V současném čase, v době všeobecného ústupu od právních jistot zaměstnanců, složitého a nepřehledného způsobu uplatňování škod a situace, která se téměř rovná nevymahatelnosti práva, se tento trend projevuje i v oblasti pracovněprávních vztahů.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí