Autor: Bc. Dagmar Žitníková
15.02.2021, 07:16 / Aktualizace: 15.02.2021, 07:17
Tripartita jednala o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě  

Dne 1. února se uskutečnila další mimořádná Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, a to opět s jedním předloženým bodem, kterým byl návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně občanského soudního řádu. Jednání řídil premiér Andrej Babiš a informace k návrhu podala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Cílem navrhovaného kompenzačního bonusu pro zaměstnance v karanténě je zvýšení motivace k zodpovědnému chování, testování a trasování potenciálně rizikových kontaktů. MPSV předkládá tři varianty možného řešení. První varianta předpokládá vyplácení příspěvku ve výši 250 Kč po dobu deseti dnů, druhá varianta zvýšení nemocenské na 90 % vyměřovacího základu a třetí příspěvek ve výši 500 Kč po dobu deseti dnů s tím, že výše součtu náhrady mzdy a vyplaceného příspěvku by nesměla přesáhnout průměrnou mzdu zaměstnance.

Vystoupení ministryně na výzvu premiéra doplnil člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop, který připomněl, že v ČR je jeden z nejnižších poměrů náhrady mzdy v nemoci k průměrné mzdě v rámci OECD. Realizovaným průzkumem bylo zjištěno, že finanční motivace zvyšuje ochotu nechat se testovat a podílet se na trasování z 33 % při současném stavu až na 47 % při příspěvku ve výši 500 Kč za den karantény. Proto podpořil přijetí druhé nebo třetí varianty představené ministryní práce a sociálních věcí.

Pro odbory naprosto nepochopitelně vystoupili zaměstnavatelé, kteří v prvním kole diskuzí návrh odmítli ve všech variantách.

Zaměstnavatelé sdělili, že ze strany podnikatelů dochází k pravidelnému testování zaměstnanců i k využívání práce z domova, stát by se proto měl soustředit hlavně na dodržování již nastavených opatření a nepřenášet na zaměstnavatele další nové povinnosti. Zaměstnavatelé také požádali o úpravu systému odečtů testů, které realizují ve svých podnicích. Aktuálně nastavený systém je pro mnoho podnikatelů nevyužitelný, protože mají nízké příjmy a testy si nemohou z nákladů odepsat.

Hospodářská komora podpořila stanovisko prezentované zaměstnavateli s tím, že zavedení motivačního příspěvku by vedlo k jeho zneužívání a opakovanému potvrzování karantény. Připomněla rovněž etický problém, kdy by lidé nakažení nemocí COVID-19 dostávali vyšší příspěvky než lidé s jinými, mnohdy závažnějšími diagnózami.

MPSV reagovalo, že se jedná alespoň o dílčí opatření ke zvýšení pozitivní motivace lidí.

Premiér Babiš doplnil, že nosnou myšlenkou předloženého návrhu je snaha o řešení strachu lidí ze ztráty příjmu v případě pozitivního výsledku testu.

Odbory sdělily, že za neochotou lidí nechat se testovat stojí především obavy ze ztráty příjmu při nařízení karantény. Nejlepším řešením je zvýšení nemocenské na omezenou dobu cca do června letošního roku s možností prodloužení v závislosti na vývoji situace. Tímto řešením se nezvýší administrativa, zvýšená nemocenská by se však měla vztahovat na všechny nemoci bez rozdílu. Náklady na takové řešení lze odhadnout na zhruba 500 mil. Kč s tím, že všechny náklady s tím spojené by měly být zaměstnavatelům kompenzovány. Zvýšením nemocenské a větší ochotou lidí být v karanténě by se pak při snížení tempa šíření epidemie a poklesu nemocnosti paradoxně mohlo dosáhnout i snížení nákladů.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková připomněla, že cílem opatření je zabránit dalšímu šíření epidemie. Zdravotnický systém je už nyní přehlcen, nemocnice zvládají s vypětím všech sil. Nové mutace viru jsou daleko nakažlivější, a proto je motivace, aby nakažení zůstali doma a nešířili onemocnění, zásadní. Upozornila, že v nemocnicích se dnes ve vážném stavu léčí pacienti nižších ročníků a že zhoršené průběhy onemocnění jsou už běžné u lidí, kteří nemají žádné těžké choroby.

Navýšení nemocenské je logické a má racionální základ. Všechny strany se následně shodly, že budou pokračovat v zahájené diskusi s cílem nalézt shodu do konce týdne.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček slíbil podnikatelům, že se sejdou na jednání k nastavení úhrad za provedené testy v podnicích.

V bodě různé vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková s návrhem zařadit na příští jednání pléna situaci ve zdravotnictví a otázku odměn a benefitů.

Premiér Andrej Babiš sdělil, že s odměnami počítá a že jednání proběhne v návaznosti na úpravy státního rozpočtu a výsledky hospodaření zdravotnických zařízení.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí