Autor: Mgr. Jana Hnyková
18.06.2021, 19:25 / Aktualizace: 18.06.2021, 19:27
Poslanci jednali o problémech a budoucnosti zdravotnických záchranných služeb  

Ve čtvrtek 10. června 2021 v odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání podvýboru pro zdravotnické záchranné služby, který spadá pod výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlavními body programu byly příhraniční spolupráce záchranných služeb České republiky, Slovenské republiky a Polska, jednotná státní forma zdravotnické záchranné služby ČR a first responder v systému přednemocniční neodkladné péče. Za odborový svaz se jednání zúčastnily předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Mgr. Jana Hnyková.

Jednání podvýboru zahájil jeho předseda MUDr. Milan Brázdil a po nezbytných procedurách se přikročilo k jednotlivým bodům. K příhraniční spolupráci naší republiky je důležité uzavřít i smlouvy o příhraniční spolupráci mezi námi a Polskem a taktéž i se Slovenskem po vzoru smluv se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskem. Spolupráce všech zemí s využitím přednemocniční neodkladné péče povede ke zkvalitnění záchrany lidských životů na obou stranách hranice.

Druhý bod pod názvem Jednotná státní forma zdravotnické záchranné služby ČR směřoval k budoucí možné organizaci rychlé záchranné služby v České republice. V úvodu vystoupili poslanec MUDr. Milan Brázdil (ANO) a poslankyně MUDr. Věra Procházková (ANO). Oba se ostře vymezili proti současnému stavu, kdy v České republice funguje 14 záchranek na úrovni krajů a každá má jiné podmínky ke své práci.

Se svou prezentací vystoupil také prezident Asociace záchranných služeb ČR MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M, který současné uspořádání obhajoval.

Předsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková ve svém příspěvku poukázala na dopady nejednoty záchranných služeb. Největší dopady jsou ve vybavenosti posádek, výši odměňování, a to především ve zvláštních příplatcích a přístupu jednotlivých ředitelů k mimořádným odměnám vypláceným v loňském a letošním roce. Upozornila přítomné na porušování kolektivního vyjednávání na záchranných službách při předložení dodatku ke kolektivní smlouvě o výplatě mimořádné odměny za II. vlnu onemocnění COVID-19.

Na závěr poslanci přijali usnesení, podle kterého by se měla provést analýza dopadů při sloučení všech krajských záchranných organizací pod jedno vedení.

V posledním bodě se poslanci zabývali first responderem v systému přednemocniční neodkladné péče. ,,First responderem se rozumí člověk, který je vyslán prostřednictvím aplikace anebo přímo zdravotnickým operačním střediskem na místo události, při které hrozí u pacienta náhlá zástava oběhu. V České republice jsou first respondeři složeni nejen z řad příslušníku integrovaného záchranného systému, ale i z široké laické veřejnosti.“

Z jednání vyplynulo, že by takto měl být vyškolen každý člen domácnosti a každá domácnost by měla být vybavena defibrilátorem, aby včasná a odborná pomoc zachránila život našich nejbližších.

V průběhu jednání si přítomní otevřeně sdělili své názory na danou problematiku a poslanci přijali usnesení, o kterých by se mělo dále jednat.

Foto autorka


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí