Autor:
12.03.2021, 10:32 / Aktualizace: 12.03.2021, 10:50
Odměny v sociálních službách  

V pátek odpoledne zaklapnu notebook a říkám si, mám splněno, vše jsem vyřídila, zpracovala a mohu si na chvíli vydechnout. Myšlenky jsou ovšem vtíravé a přicházejí vám na mysl a velká část směřuje k tomu, jak asi v pondělí dopadne jednání vlády. Jak rozhodne o odměnách pro zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách? Vedení odborového svazu a další zaměstnance to stálo dost sil.

Paní předsedkyně Žitníková v posledních dnech žhavila mobilní telefon, argumentovala a přesvědčovala čelné představitele vlády i zaměstnance obou ministerstev, jak Ministerstva zdravotnictví, tak Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ve zdravotnictví jsou ohroženi nezdravotničtí pracovníci, zda budou, či nebudou zařazeni do dotačního titulu, který vypíše Ministerstvo zdravotnictví. Na vládu jdou dva návrhy.

Další skupina, o kterou máme obavy, jsou zdravotníci v sociálních službách. Obě ministerstva si je přehazují jako ,,horký brambor“. Všichni si dobře vzpomínáme, jak v některých zařízeních dostali zdravotníci v sociálních službách odměny za první vlnu pandemie později, protože dotační titul vypsalo Ministerstvo zdravotnictví, ale žádost musely podat krajské úřady. Musím zdůraznit, že na bedrech zdravotníků je ošetřovatelská péče o klienty v pobytových zařízeních sociálních služeb.

V tu chvíli vám zazvoní telefon a zvedáte ho s obavou, copak se zase stalo. Volá paní předsedkyně a sděluje mi radostnou zprávu, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se zaručila za odměny pro zdravotníky v sociálních službách. Máme obě velikou radost a říkám si, konečně rozumné řešení, všichni dostanou odměny ve stejný čas a ve stejné výši, jak je navrženo. Zdravotníci se zařadí mezi zaměstnance přímé péče. Navíc odměny jdou z navýšeného rozpočtu státu, ze stejné hromady, ale jen vyplacené jiným ministerstvem.

Radujeme se s paní předsedkyní, protože obě víme, co nás to stálo sil, když jsme opakovaně při videokonferencích žádaly o vyjádření k odměnám a jejich výši pro všechny zaměstnance v sociálních službách. Všichni zaměstnanci jsou v jednom týmu a všichni si zaslouží odměnu. Moc dobře víme, jaké vážné rozbroje v kolektivech dělá platové přidání, pokud se netýká všech zaměstnanců.

Odměny v sociálních službách budou pro všechny zaměstnance a bude záležet pouze na ředitelích jednotlivých organizací, zda si o dotační titul požádají. Musím bohužel připomenout, že za první vlnu pandemie COVID-19 řada ředitelů o odměny pro své zaměstnance nepožádala. Pro vaši informaci: o odměnu pro své zaměstnance požádalo 4406 sociálních služeb z celkového počtu 5532 sociálních služeb. Na druhé straně, všude tam, kde působí naše odborové organizace, bylo o odměnu požádáno a ta byla zaměstnancům vyplacena. Situace na podzim a v zimě v řadě sociálních služeb byla tak špatná, že její zvládnutí stálo hodně sil všech zaměstnanců.

Ze statistických dat k 1. 4. 2020 vyplývá, že na jaře loňského roku se nákaza COVID-19 objevila pouze ve 12 sociálních službách, kde se nemoc objevila u 522 klientů a 244 zaměstnanců. V současné době je situace naprosto jiná. K 18. 2. 2021 se nákaza objevila v 740 sociálních službách, kde bylo nakaženo 2186 klientů a 1521 zaměstnanců a dalších 3240 klientů zemřelo. Očkování situaci v sociálních službách stabilizuje a věříme, že se zlepší natolik, aby se klienti mohli vrátit ke svému obvyklému životu jako před pandemií COVID-19.

Dovoluji si vyjmout z dotačního titulu základní parametry dotačního titulu pro všechny zaměstnance v pobytových zařízeních sociálních služeb: ,,Odměny budou vyplaceny jednorázově všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří podají žádost na základě vyhlášené výzvy, formou elektronické žádosti v systému OK poskytovatel. Zaměstnancům se odměna bude krátit dle výše pracovního úvazku. Zřizovateli bude umožněno odměnu konkrétnímu zaměstnanci zvýšit/snížit maximálně o 10 %, tímto ale nebude dotčena celková výše přiznané dotace. Odměna není určena pro nákup služeb – tedy nelze ji například vyplatit zaměstnancům úklidové firmy, kterou si sociální služba najímá, apod. Odměny mají ocenit náročnost práce, kterou zaměstnanci v sociálních službách musí plnit, dále mimořádná opatření a usnesení vlády (např. povinné testování klientů, zaměstnanců, nošení ochranných osobních pomůcek), ale i psychické a fyzické vypětí zejm. při péči o nejvíce zranitelné osoby, jakými jsou senioři, osoby se zdravotním postižením nebo i klienti, kteří se nakazili onemocněním COVID-19. Odměny mají plnit i funkci motivačního prvku, tak aby nedocházelo ke fluktuaci zaměstnanců, ohrožení života klientů, ale také zbytečnému převozu klientů sociálních služeb do nemocnic, a tím i zhoršení celé epidemiologické situace v ČR.

V souladu s výše uvedeným přistoupilo MPSV k rozdělení odměn právě v souvislosti s náročností práce, kterou zaměstnanci v jednotlivých druzích sociálních služeb vykonávají.“

Tabulku s výší mimořádných odměn pro zaměstnance sociálních služeb za práci při druhé vlně pandemie COVID-19 viz níže jako soubor ke stažení.

Vedle tohoto dotačního titulu je v návrhu, který jde na vládu, i dotační titul na mimořádné odměny pro sociální pracovníky obecních a krajských úřadů a na odměny pro sociální pracovníky obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů vykonávající agendu SPOD (sociálně-právní ochrana dětí). Vedle dotačních titulů na mimořádné odměny jsou v návrhu MPSV i mimořádné dotační řízení na pokrytí vícenákladů sociálních služeb v souvislosti s trvající nepříznivou epidemickou situací a dotační titul na zpětnou refundaci antigenních testů v sociálních službách.

Věřím, že se na vládě schválí vše, jak je navrženo, a odměny se dostanou ke všem zaměstnancům v sociálních službách.

Poděkování patří ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a zaměstnancům MPSV za návrh a prosazení odměn pro zaměstnance sociálních služeb. Po schválení vládou bude do všech našich odborových organizací zaslán materiál, který podrobně jednotlivé dotační tituly popisuje.Soubory ke stažení

 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí