Autor: Bc. Dagmar Žitníková
13.01.2021, 09:23 / Aktualizace: 13.01.2021, 09:31
OS požadoval zvýšení tarifů o 10 %. Uspěl jen částečně. Nyní se musí jednat v organizacích  

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR prosazoval, stejně jako každý rok, zvýšení platů a mezd všem zaměstnancům pracujícím ve zdravotnictví a v sociálních službách. Pro rok 2021 se bohužel našla politická shoda na zvýšení tarifních platů pouze pro některé skupiny zaměstnanců.

Dne 31. 12. 2020 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zvyšují platové tarify pro zaměstnance uvedené v přílohách č. 2, č. 3 a č. 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a pro zaměstnance uvedené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. – viz níže jako soubor ke stažení.

V praxi to znamená, že prostřednictvím nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se zvyšují platové tarify pro zdravotníky, pracovníky v přímé péči v sociálních službách, sociální pracovníky, lékaře, a to o 10 %, a dále pro pedagogy, a to o 4 %. Zaměstnancům pracujícím ve zdravotnictví a v sociálních službách uvedeným v příloze č. 1 se platy nezvyšují.

Tento závěr je daný, ale pro odborový svaz nepřijatelný. V nemocnicích, sociálních službách a všude jinde pracují týmy. Každý má své místo, každý se podílí na fungování celku. Rozdílné přístupy k jednotlivým kategoriím zaměstnanců jsou problém, a proto jsme hledali způsob, jak zvýšit platy zaměstnancům uvedeným v příloze č. 1 jiným způsobem. Protože kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.

Platy zaměstnancům uvedeným v příloze č. 1 zvýšit lze, a to prostřednictvím kolektivních smluv nebo vnitřních předpisů do nenárokových složek. Odborový svaz zaslal svým odborovým organizacím návrh dodatku kolektivních smluv, kde je konkrétní doporučení.

Za daleko zásadnější ovšem považujeme, že se podařilo prosadit na zvýšení platů a mezd finanční prostředky. Finance na zvýšení platů a mezd o 10 % pro VŠECHNY zaměstnance nemocnic jsou zakomponované v úhradové vyhlášce, což potvrdil dopis bývalého ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romana Prymuly ze dne 27. října 2020 Č. j.: MZDR 42850/2020-3/CAU předsedkyni OS Dagmar Žitníkové. Citace z dopisu: "Vaše poslední připomínka směřuje k růstu platů a mezd, který požadujete ve výši 15 % s odpovídajícím navýšením úhrady pro lůžkové a sociální segmenty. Tato připomínka byla částečně akceptována a nové růsty úhrad počítají s růstem platových tarifů o 10 %. Pevně věřím, že tento růst tarifů je dostatečný pro pokračování personální stabilizace českého zdravotnictví."  

Nevyřešeným problémem je zvýšení platů zaměstnanců hygienické služby a zdravotních ústavů, na které se vztahuje nařízení vlády č. 304/2014 Sb. Zvýšení odměny za práci pro tyto zaměstnance chceme řešit s ministrem zdravotnictví Janem Blatným.

Odborům z nemocnic akciových společností připomínáme, že platy táhnou mzdy.

Blahopřejeme všem, kteří již 10% nárůstu tarifů docílili.

Finance na zvýšení platů všem zaměstnancům v sociálních službách jsou alokované prostřednictvím dotací pro poskytovatele sociálních služeb a tuto skutečnost uvádí společný dopis ministryně práce a sociálních služeb Jany Maláčové, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové – viz níže jako soubor ke stažení.

Všem odborovým organizacím připomínáme, že regionální manažeři, právní a sociální oddělení odborového svazu a členové vedení svazu jsou připraveni pomoci s jednáním o navýšení platů a mezd.Soubory ke stažení

 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí