Autor: Mgr. Iva Dandová, regionální pracovnice
01.03.2016, 13:32 / Aktualizace: 01.03.2016, 13:33
Projekt o prevenci násilí skončil, snaha předcházet násilí pokračuje  

Závěrečná konference projektu nazvaného Prevence násilí od třetích stran v sociálních a zdravotnických zařízeních se konala 13. října 2014 v Praze. Projekt byl financován z prostředků Norských fondů. Do projektu se zapojilo 9 organizací a bylo z něj proškoleno 268 osob.

Závěrečnou konferenci pořádalo Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR za účasti 72 delegátů sociálních partnerů. Záštitu nad akcí převzal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Hlavními hosty konference byl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, velvyslankyně Norska Siri Ellen Sletner, zástupci norských partnerů – Liss Schanke za Norský svaz měst, obcí a regionů, Anne Grimsrud za Norský odborový svaz ve veřejné správě, Per Olav Hernes za Norský úřad bezpečnosti práce, Sigrid Engen za Fredrikstadt.

Konference na závěr formulovala tzv. Doporučení pro budoucnost.

V nich zdůraznila, že předložené výstupy projektu prokazují, že násilí od třetích stran na pracovišti v sociálních a zdravotnických organizacích je silným zdrojem nerovnosti, diskriminace, stigmatizace, demoralizace, odcizení a konfliktů. Násilí od třetích stran na pracovišti stále stojí stranou pozornosti veřejných orgánů a negativně ovlivňuje pracovní prostředí.

Na pracovištích má negativní dopad do interpersonálních vztahů a objevuje se jako rostoucí a někdy i zásadní hrozba pro výkonnost, kvalitu výstupů a úspěch organizací. Proto projektem vytvořené Preventivní týmy budou nadále v rámci udržitelnosti působit tak, aby pomáhaly tyto problematické jevy nejen řešit, ale zejména jim důslednou prevencí předcházet.

Konference zdůraznila, že zástupci zaměstnavatelů a odborů by měli usilovat o dostupnost kvality a nabídky v oblasti vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců, a to zejména z pohledu zařazení prevence násilí jako nedílné součásti profesní kultury a růstu organizace.

Zároveň vyzvala zaměstnavatele i odborové organizace, aby vedli sociální dialog se zaměřením na důstojnou práci a aby se v kolektivních smlouvách věnovali otázce, jak předcházet násilí od třetích stran na pracovišti, a hledali společně řešení v případě, že k němu dojde. 

Delegáti konference vyzvali vládu České republiky, aby zabezpečila vydání jasného prohlášení o záměrech a politice, která uznává důležitost účinného boje proti násilí od třetích stran na pracovišti a kterou by měla provázet osvětová kampaň, vzhledem k tomu, že toto téma je třeba podpořit i legislativně.

Zároveň byly přijaty výzvy ve vztahu k Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu práce a sociálních věcí a k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí by po seznámení se s výstupy projektu měla ustanovit profesionální preventivní týmy na republikové a krajské úrovni, které zajistí nulovou toleranci vůči projevům násilí od třetích stran na pracovištích v sociální a zdravotní oblasti.

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bylo doporučeno zvážit možnost zařazovat uvedené problematiky do rámcových vzdělávacích programů primárního a sekundárního školství.

Sociální partneři si uložili za úkol využívat ve svých systémech rozvoje lidských zdrojů všechny možnosti k předávání znalostí, dovedností a informací o výstupech projektu, včetně využití praktické studijní příručky vzniklé v rámci projektu a certifikovaného vzdělávacího programu. S výstupy projektu budou seznámeni zástupci odborů i zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu – EPSU, HOSPEEM a CEMR.

Celou konferencí se nesla hlavní myšlenka, a to že sociální dialog je efektivním nástrojem pro boj s násilím od třetích stran, a proto je třeba jej rozvíjet.

Foto Kateřina Hofmannová


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí