Autor: Ing. Ivana Břeňková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS
29.10.2020, 20:13 / Aktualizace: 29.10.2020, 20:23
POUZE POTLESK NESTAČÍ – EPSU vyzvala k aktivizaci  

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR odsouhlasila na svém zasedání dne 13. října zapojení odborového svazu do Evropského akčního týdne a Evropského akčního dne. Evropský akční týden ve dnech 27. až 30. října a Evropský akční den 29. říjen budou dny boje za vyšší platy a mzdy, více zaměstnanců ve veřejných službách a za kvalitní péči pro všechny.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR stále bojuje za udržení zdravotnictví a sociální péče jako veřejných služeb hrazených z veřejných zdrojů. 

OSZSP ČR stále požaduje bezpečné pracovní podmínky, ocenění práce všech zaměstnanců, nábor a udržení zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociální péči.

OSZSP ČR stále požaduje zachování nemocnic, lůžek, kvalitní sociální služby, rozvoj hygienické služby.

OSZSP ČR nikdy nesouhlasil se škrty financí a pracovních míst ve zdravotnictví a v sociálních službách.

V současné době se bohužel potýkáme s tragickými dopady minulých škrtů v oblasti financí, pracovních míst.

S problémy se potýkáme všichni, v České republice, v Evropě i ve světě.

Nyní nejsou podmínky na veřejné akce, zaměstnanci ve zdravotnictví i v sociálních službách jsou v pohotovosti, zachraňují životy, jsou přetěžováni, pod neustálým tlakem.

Pacienti, klienti, obyvatelé republiky za péči a obětavost při jarní epidemii koronaviru tleskali, ale potlesk nestačí. Proto se odborový svaz připojil k Evropskému akčnímu týdnu a k Evropskému akčnímu dni boje za vyšší platy a mzdy, více zaměstnanců ve veřejných službách a za kvalitní péči pro všechny.

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) stanovila pro akční plán rámec, cíle a požadavky, které ve zkrácené formě uvádíme.  

Rámec akčního týdne: Během nejtěžších měsíců pandemie jsou zásadní pro udržení fungování nemocnic a zařízení sociálních služeb pracovníci ve zdravotnictví a v sociálních službách. V posledních měsících zaznělo mnoho slibů, ale ukázalo se, jak pomalu vlády, zaměstnavatelé a evropské instituce jednají, aby splnily své sliby a uznaly roli pracovníků v našich nemocnicích.

Navzdory našemu úsilí nejsou bezpečné pracovní podmínky zajištěny všem zaměstnancům. EPSU již mnoho let odsuzuje nedostatečné investice do systémů zdravotní a sociální péče v celé Evropě, kvůli nimž se systémy poskytované zdravotní a sociální péče staly zranitelnějšími. To se projevilo v době neočekávané události, jakou pandemie COVID-19 je. Ukázala se špatná infrastruktura, nedostatečné vybavení ochrannými pomůckami a nedostatečný počet zaměstnanců.

Odborové svazy uvádějí, že některé vlády dokonce trestají zaměstnance, kteří vyjadřují obavy ohledně špatných pracovních podmínek a nedostatku ochranných pomůcek.  

Jako odbory resortu zdravotnictví a sociální péče máme jasné stanovisko: pokud chceme posílit naše systémy, je nutné začít uznáním role lékařů, zdravotních sester, zdravotnického personálu, chránit jejich zdraví, bezpečnost a správně ocenit jejich práci.

Poslední diskuse o financování zdravotní péče v EU ukázala, že financování zdravotní péče není uznáno za prioritu! Budeme jednat společně, abychom všem připomněli, jak jsou pro zvládnutí ničivé pandemie a nemoci důležití pracovníci v první linii.  

Akční týden ukáže, že odbory jsou jednotné, žádají lepší život a pracovní podmínky všem zaměstnancům. Akční týden bude všem připomínat jejich sliby. Jsme odhodláni přinutit Evropu, a zejména Evropskou unii, k tomu, aby učinila vše pro ochranu zdravotní péče. Tento týden ukáže naše odhodlání pro další kroky k ochraně zdravotní péče.

Cíle akčního týdne: Musíme společně posílit naše požadavky prostřednictvím mezinárodních akcí. Akční týden poskytne odborům širší rámec pro mobilizaci a organizování aktivit pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách.

Možnost koordinovat a soustředit akce do jednoho týdne poskytne příležitost vzájemně prosazovat národní a evropské priority a vyslat společně silný signál solidarity, jednoty a soudržnosti.

Klíčovým požadavkem akčního týdne je tlak na vlády, zaměstnavatele, aby plnili sliby dané v době pandemie. Budeme požadovat zvýšení platů a mezd, právo na bezpečné pracovní podmínky a právo na svobodu projevu. Budeme požadovat kompenzace pro všechny pracovníky v první linii, kteří plnili úkoly a pracovní činnost při řešení dopadů COVID-19.

Budeme požadovat vyšetřování případů, kdy pracovníci čelili represím za to, že sdělili své obavy o zdraví a bezpečnost. Budeme poskytovat účinnou pomoc těm, s nimiž bylo zacházeno nespravedlivě.  

Od EU budeme požadovat, aby přispěla ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců. Budeme proti škrtům v programu EU4health (EU pro zdraví). Je nutné zajistit, aby financování z dalších zdrojů EU uspokojovalo potřeby našich systémů pro poskytování zdravotní a sociální péče.

Od členských států budeme požadovat, aby došlo ke stabilizaci zaměstnanců, k výraznému nárůstu počtu zaměstnanců; systémy zdravotní a sociální péče musí být schopny vypořádat se s následující možnou vlnou pandemie.

Akční týden může být úspěšný, pokud se spojíme a budeme požadovat kvalitní zdravotní péči pro všechny.

V týdnu od 27. do 30. října se budou konat akce po celé Evropě, a to podle možností na národní úrovni. Během týdne lze uspořádat různé iniciativy, mobilizace, shromáždění, workshopy, ať už na pracovištích nebo jinde. Akce povedou ke zvýšení povědomí zaměstnanců a občanů o potřebě zachování našich systémů veřejné zdravotní péče, posílení poskytování sociální péče pro všechny občany v Evropě.

Čtvrtek 29. října bude ústředním dnem mobilizačního týdne: bude se také shodovat s Evropským akčním dnem akce všech odborových svazů k „investování do péče“.

V České republice je situace velmi vážná, která neumožní společné akce, ale odbory bojovaly, bojují a dále budou bojovat za lepší podmínky zaměstnanců ve veřejných službách a správě.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí