Autor: Ing. Ivana Břeňková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS
07.03.2019, 19:11 / Aktualizace: 07.03.2019, 19:17
Odboráři a zaměstnavatelé z nemocnic v Bruselu o náboru i vzdělávání zaměstnanců  

Sociální dialog je pro rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb na evropské i světové úrovni nezastupitelný, na tom se shodli zástupci odborů a zaměstnavatelů na svém jednání v Bruselu. Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) organizuje sociální dialog pro jednotlivé sektory. Sektorový sociální dialog pro zdravotnictví a sociální služby (HSS) je jedním z důležitých sektorových dialogů. První setkání zástupců odborů (EPSU HSS) a zaměstnavatelů z nemocnic (HOSPEEM) v roce 2019 se konalo v Bruselu dne 13. února. Jednání navázalo na závěry a projednávané body minulého období.

Prvním bodem bylo podání aktuální informace zástupcům EPSU a HOSPEEM o společném projektu k posílení sociálního dialogu v nemocničním sektoru ve východní, jižní a střední Evropě. Projekt bude financován Evropskou komisí. Projekt začal v lednu 2019, trvat bude 24 měsíců, bude pomáhat řešit potřebu budování kapacit sociálních partnerů nemocnic. Vybráno bylo 14 cílových zemí (Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Kypr, Řecko, Itálie, Malta, Portugalsko, Španělsko, Chorvatsko, Česká republika, Slovensko a Slovinsko). Země si budou vyměňovat témata a priority pro odvětvový sociální dialog na úrovni EU.

Projekt bude současně důležitým nástrojem k projednání a vyhodnocení základních priorit a výsledků odvětvového dialogu mezi EPSU a HOSPEEM.

Pro Českou republiku se uskuteční společné setkání zástupců z Chorvatska, Slovenska a Slovinska v Záhřebu v červnu 2020. Počet účastníků za jednotlivé země není přesně znám, předpokládá se přibližně 4–5 zástupců z každé země, výhodou bude jednání i v českém jazyce.

V druhém bodu byli účastníci informování o nabídce výzkumu ze strany společnosti Eurofound k pracovním podmínkám zaměstnanců. Výzkum by se měl zaměřit na různá odvětví a různé skupiny zaměstnanců, schopnosti a dovednosti zaměstnanců, jejich kariérový postup, slaďování rodinného a pracovního života. Zástupci EPSU a HOSPEEM by měli sdělit, zda výzkumu dají podporu a účastní se.

Zajímavá byla informace o plnění směrnice k ochraně zaměstnanců před poraněními ostrými předměty 2010/32/EU. Zaměstnavatelé musí chránit zaměstnance před škodlivými látkami. K plnění směrnice byl proveden rozsáhlý průzkum, kterého se účastnila i Česká republika. Podrobný průzkum se zaměřil i na otázky likvidace ostrých předmětů, injekcí, skladování a dodržování vnitřních předpisů. Při sběru informací a hodnocení implementace se ukázalo, že implementaci lze celkově těžko hodnotit z důvodu nejasných zadání. 

Mezi hlavní zájmy sociálních partnerů patří nábor a udržení zaměstnanců ve zdravotnictví, jejich bezpečnost v práci a zdraví. Tomu odpovídají body akčního plánu, který si zástupci EPSU a HOSPEEM schválili na následující období do roku 2020.

Body akčního plánu EPSU a HOSPEEM (odbory a zaměstnavatelé ve zdravotnictví)

Bezpečnost a zdraví zaměstnanců, včetně ochraně proti násilí na pracovišti

Nábor a udržení zaměstnanců, nové modely péče, nové role zaměstnanců, role sociálních partnerů, výzvy související s digitalizací, kariérní rozvoj, plánování, integrace migrantů. Zaměstnání mladých, zvýšení atraktivity povolání.

Profesní rozvoj a celoživotní vzdělávání, podpora pro všechny zaměstnance.

Politika budování kapacit v oblasti zdravotní péče, budování kapacit sociálních partnerů, příklady dobré praxe, výměna zkušeností.

Je velká škoda, že se za českou stranu již několik let neúčastní zástupce zaměstnavatelů.

Foto autorka


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí