Autor: Ing. Jindřiška Chválová, ekonomka odborového svazu
13.03.2017, 11:59
Produktivita práce  

Často se argumentuje produktivitou práce. Co to přesně je, kdy se tento termín používá, jak se vypočítává, jak se zvyšuje? A. CH. Karlovy Vary

Produktivita práce je výraz pro poměr vytvořených výstupů vůči vynaloženým vstupům (celkový výstup dělený pracovními vstupy). Je to synonymum ke slovu efektivnost.

Lze říct, že produktivita práce vyjadřuje objem vyprodukovaných hodnot připadající na jednotku spotřebované práce za určité období (rok, měsíc, den, hodinu) podle toho, v jakém období tuto produktivitu zjišťujeme.

Produktivita práce se zvyšuje v důsledku dokonalejších technologií, vyšší pracovní zručností a prohlubováním kapitálu.

Ukazatel produktivity práce je užíván ve finančních analýzách, které jsou připravovány pro mnohá kolektivní vyjednávání platových a mzdových nároků, která vedou odboráři ZO s managementy zdravotnických zařízení.

Pro mnoho zaměstnanců je zajímavé se seznámit s tím, jaký vliv má na mzdy produktivita.

Jak zjistit a změřit produktivitu práce?

Nejjednodušší výpočet produktivity práce udává, kolik Kč vytvořil jeden zaměstnanec za směnu, měsíc, čtvrtletí či za rok.

V praxi se tento ukazatel definuje jako účetní přidaná hodnota (tedy jako suma výkonů) na jednoho zaměstnance. Produktivita práce je tedy údaj, který lze měřit v přepočtu na zaměstnance a zároveň ji lze sledovat na podnikové úrovni (v našem případě příspěvkových a obchodních společnostech ve zdravotnictví). Na rozdíl od některých jiných ukazatelů výkonu ve zdravotnictví tak lze vysledovat změnu produktivity práce napříč organizací, v jednotlivých odděleních, u jednotlivých pracovníků apod.

Vzorec výpočtu vypadá následovně:

produktivita práce = [příjmy - (výdaje + režie + odpisy + úroky + personální náklady)] : přepočtený počet zaměstnanců.

Jaké typy produktivity práce používáme?

1. produktivita práce z výnosů,

2. produktivita práce z výkonů,

3. produktivita práce z tržeb,

4. produktivita práce z obratu,

5. produktivita práce z přidané hodnoty. Nejpřísnější, ale také nejpřesnější je výpočet produktivity práce z přidané hodnoty, ale tento výpočet je užíván velmi sporadicky.

Zvýšení produktivity práce:

- vyšší ceny (vyšší přidaná hodnota),

- vyšší tržby,

- nižší náklady (materiál, energie, mzdy, služby).

Produktivitu práce zvyšují:

- přidávaná hodnota – lidská práce a um - inovace výrobků a služeb,

- cílené vzdělávání pracovníků, aby věděli jak co ovlivnit,

- zlepšování plánování a organizace práce manažerů, důkladná kontrola,

- soustavná inovace technologických postupů, moderní technologie, které šetří čas, pracovníky, energie, materiál, služby.

Ukazatele produktivity a vybavenosti práce:

Produktivita práce zaměstnanců a celé společnosti je důležitá pro každou společnost, ať už velkou, střední nebo malou. Produktivitu práce měříme určitými ukazateli a pomocí některých faktorů je možné ovlivňovat její úroveň. Nejčastěji užívanými ukazateli produktivity práce ve zdravotnictví jsou:

Mzdové náklady k tržbám:

Ukazatel udává procentuální část tržeb, která je přiřazena mzdovým nákladům zaměstnancům společnosti.

Mzdová produktivita:

Ukazatel udává, jak vysoký podíl tržeb připadá na 1 Kč mzdových nákladů.

Produktivita práce z výkonů:

Ukazatel udává, jak vysoké byly výkony (v tis. Kč) na zaměstnance za zvolený časový interval (většinou 1 rok).


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí