Autor: Ing. Ivana Břeňková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS
07.03.2019, 19:31
PESSIS – projekt na podporu sociálního dialogu a rozvoje sociálních služeb  

Sociální dialog na evropské úrovni k sociálním službám se zaměřuje na vytvoření struktur zástupců odborů a zaměstnavatelů. Pro sociální dialog na úrovni zdravotnictví je struktura vytvořena. Již v roce 2006, po šesti letech práce, se ustavila platforma pro sektorový sociální dialog mezi odbory (EPSU, HSS) a zaměstnavateli (HOSPEEM). Dobré je připomenout, že se na vzniku aktivně podílelo tehdejší vedení odborového svazu.

Při sektorovém sociálním dialogu na evropské úrovni se zabýváme zdravotnictvím i sociálními službami a v této oblasti narůstají témata k řešení: nedostatečné kapacity péče o stárnoucí  populaci a postižené občany, problémy v péči o děti, vstup a nutnost digitalizace při poskytování péče a samozřejmě chybějící personál. Z tohoto důvodu Evropská komise odsouhlasila a financuje projekt, který pomáhá zabývat se tématy a budovat evropskou strukturu pro sociální dialog k udržení a rozvoji sociálních služeb na evropské úrovni pod názvem PESSIS.

Dne 14. února se sešli v Bruselu zástupci odborů a zaměstnavatelů vybraných zemí na již třetím semináři projektu, tentokrát na téma nábor zaměstnanců pro práci v sociálních službách a udržení stávajících zaměstnanců pro práci v sociálních službách.

Je nutné získat mladé pro práci v sociálních službách, jak lze tohoto docílit?

Musí se s prací v sociálních službách seznamovat, s tím, jak je pro společnost důležitá a atraktivní.

Pro nábor nových zaměstnanců je ovšem třeba vychovat náboráře, kteří by byli schopni nadchnout nové mladé lidi pro tuto náročnou, ne vždy společensky oceněnou, ale záslužnou práci. 

Ve školách se musí více pracovat s mladými, využívat dny otevřených dveří v sociálních službách, děti seznamovat s prací v sociálních službách. Je dobré, pokud by děti navštěvovaly sociální služby a s obyvateli si mohly povídat, seznámit se s prací pečovatelů.

Nově nastupujícím i současným zaměstnancům je třeba zajistit stálý profesní rozvoj, celoživotní vzdělávání, bezpečné pracovní podmínky, odpovídající mzdu, možnost diskuse s vedením o úpravách pracovních podmínek a postupů.

Je nutné budovat důvěryhodné vztahy mezi zaměstnavateli, zaměstnanci i obyvateli sociálních  zařízení.

Účastníci byli seznámeni s tím, co je nám všeobecně známo: sociální služby jsou především oblastí, ve které pracují ženy, s tím souvisí i špatné odměňování, nízká úroveň mezd ve srovnání s jinými odvětvími. Problémy jsou nejen v nízkých mzdách, ale také s tím, že se zaměstnankyně starají vedle své práce o rodinné příslušníky, děti a o stárnoucí rodiče, nemají čas na tolik diskutované slaďování pracovního a rodinného života, jsou unavené, ve stresu, zvyšuje se jejich náchylnost k vyhoření  a různým nemocem.

Pro práci v sociálních službách se využívá také zaměstnanců různé národnosti, čemuž se musí práce a komunikace přizpůsobit. S využitím zahraničních zaměstnanců se dále musí v době nedostatku zaměstnanců v sociálních službách počítat.

Sociální služby jsou poskytovány státními, veřejnými sociálními zařízeními, ale také soukromými neziskovými i ziskovými organizacemi. Mezi soukromá zařízení je zahrnuta skupina pod názvem SeneCura. Tato společnost poskytuje sociální služby i v České republice.

SeneCura při svém vstupu a začátku poskytování sociálních služeb měnila systém řízení, vzdělávání. Rádi by uzavírali pracovní smlouvy také na částečné úvazky, aby vyšli vstříc ženám a umožnili tak větší flexibilitu.

Zástupkyně SeneCury v České republice přímo na semináři vystoupila a účastníky seznámila se způsobem sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, který jsme společně vedli. Sdělila, že kolektivní vyjednávání vedlo k uzavření kolektivní smlouvy, ale nebylo vůbec jednoduché.

Tímto děkuji regionálním manažerům Ladislavovi Kucharskému a Václavu Matouškovi, zástupcům výborů odborových organizací z Plzně, Olomouce a Šánova, kteří se účastnili kolektivního vyjednávání a dovedli ho k uzavření kolektivní smlouvy.

Na závěr semináře byla opět zdůrazněna důležitost zvýšení atraktivity povolání a veřejného pozitivního pohledu na sociální služby.

Současně byla opět zdůrazněna nutnost sektorového sociálního dialogu na evropské úrovni pro sociální služby, který by ustavila a financovala Evropská komise.

Foto autorka


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí