Autor: Ing. Ivana Břeňková, členka vyjednávacího týmu odborů Krajské zdravotní, a. s.,
03.09.2019, 07:37 / Aktualizace: 03.09.2019, 07:40
S ministrem Vojtěchem a Krajskou zdravotní jsme jednali o Lužické nemocnici v Rumburku  

Kvůli zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku se dne 14. srpna sešli s ministrem Adamem Vojtěchem zástupci odborů a zaměstnavatele Krajské zdravotní, a. s., Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR. V posledních týdnech vyvolaly velký rozruch zprávy o stavu Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., v Rumburku, která jen těžko zabezpečuje poskytování zdravotní péče občanům Šluknovského výběžku. Péči by měla zajistit a Lužickou nemocnici převzít Krajská zdravotní, a. s.

Vážná situace není důsledkem posledních měsíců, ale důsledkem neřešení v posledních letech. Hledala se různá řešení, ve hře bylo převzetí Lužické nemocnice Krajskou zdravotní, a. s., a to do doby, než bylo v Rumburku rozhodnuto o vypsání tendru na předání nemocnice. Zájem o Lužickou nemocnici vyjádřily soukromé společnosti. Smlouva uzavřena nebyla a došlo se zpět k variantě zajištění péče Krajskou zdravotní, a. s.

V Krajské zdravotní, a. s., má OSZSP ČR odborové organizace ve všech nemocnicích, tedy v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem, Děčíně, Chomutově, Mostě a v Teplicích. O kolektivní smlouvě pro cca 7 tisíc zaměstnanců vyjednáváme od přípravy založení akciové společnosti. Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 a od této doby je vždy uzavřena kolektivní smlouva. Jednání byla a jsou složitá, se zaměstnavatelem se ne vždy shodneme, ale dojdeme k určitému závěru a podpisu kolektivní smlouvy.

Odborům v Krajské zdravotní, a. s., není lhostejný osud Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku, současně jim není lhostejný mediální obraz, který Krajskou zdravotní, a. s., začal stavět do pozice někoho, kdo nemá o poskytování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku zájem.

Krajská zdravotní, a. s., byla a je připravena situaci společně s představiteli Ústeckého kraje a města Rumburk řešit, ale současně musí udržet kvalitu a dostupnost péče tak, jak je poskytována Krajskou zdravotní, a. s., za náročných personálních podmínek. Nelze rozhodnout od politického stolu bez předložení analýz dopadů a nutných řešení.

Jménem odborových organizací odborového svazu v Krajské zdravotní, a. s., se Ing. Ivana Břeňková obrátila dopisem (viz níže jako soubor ke stažení) na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, popsala jednání s vedením Krajské zdravotní, a. s., a požádala, aby nebyl Krajské zdravotní, a. s., podsouván nezájem o pomoc při zachování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. V dopise byla vyjádřena připravenost zástupců odborů zapojit se do procesu převzetí Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., v Rumburku Krajskou zdravotní, a. s., s tím, že nedojde ke zhoršení podmínek pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s.

Ministr odpověděl dopisem (viz níže jako soubor ke stažení) ze dne 6. srpna ve smyslu, že Krajská zdravotní, a. s., a město Rumburk jsou hlavními partnery pro řešení nedostatečného zajištění zdravotní péče na Šluknovsku. Cílem jednání ministra s partnery bylo najít cestu pro zachování Lužické nemocnice. V dopise je uvedeno, že ministr věří, že Lužická nemocnice a poliklinika, a. s., bude pod správou Krajské zdravotní, a. s., poskytovat stejně kvalitní zdravotní služby, jako je tomu v dalších zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje.

Před jednáním u ministra zdravotnictví dne 14. srpna se nejdříve sešli zástupci odborů a zaměstnavatele, aby si předali poslední informace o vývoji v Lužické nemocnici a poliklinice, a. s.

Strana zaměstnavatele informovala odbory o průběhu předchozích jednání, o stanoviscích ministerstva a postoji zástupců města Rumburk. Zásadním pro další jednání je to, že Krajský soud v Ústí nad Labem dne 12. srpna 2019 rozhodl o úpadku Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., a ustavil správkyni konkurzní podstaty. To znamená, že řešení situace mimo insolvenční řízení nelze považovat za reálné. Zástupci zaměstnanců jsou si vědomi nutnosti zabezpečit obyvatelům zdravotní péči, k tomu je nutné zajistit podmínky bezpečné práce pro zaměstnance a bezpečné podmínky pro pacienty.

Odbory upozornily na to, že již v současné době jsou v Krajské zdravotní, a. s., léčeni pacienti, kteří se dříve léčili v nemocnici v Rumburku.

Jednání 14. srpna se za stranu ministerstva účastnili ministr Mgr. at Mgr. Adam Vojtěch, MHA, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ing. Helena Rögnerová, ředitel odboru přímo řízených organizací Ing. Jan Michálek, za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR Ing. David Šmehlík, za Svaz zdravotních pojišťoven ČR MUDr. Renata Knorová, MBA, za stranu zaměstnavatele předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se zúčastnili vedoucí právního a sociálního oddělení a specialistka pro sociální dialog Ing. Ivana Břeňková, regionální manažer Vladimír Andrejch a členka výkonné rady OS za Ústecký kraj Alena Wilhelmová. Za odborovou organizaci Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem se zúčastnili MUDr. František Smrček a Adriena Šípová, za Nemocnici Děčín Eva Vinická, za Nemocnici Most Václava Povová. Zúčastnil se také za zástupce zaměstnanců v dozorčí radě MUDr. Tomáš Hanek.

Na začátku jednání ministr Adam Vojtěch zopakoval informaci o rozhodnutí soudu o úpadku Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., a ustanovení insolvenční správkyně. Zdůraznil nutnost zachovat dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Šluknovského výběžku. Na tom se všichni zúčastnění shodli.

Zástupce VZP ČR Ing. David Šmehlík informoval o tom, že zmapovali potřebu zdravotní péče, možnosti okolních nemocnic. Doplnil, že VZP ČR má zajištěno poskytování zdravotních služeb pro své pojištěnce ze Šluknovského výběžku v rámci sítě smluvních poskytovatelů, do které náleží i Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. Pro převzetí Lužické nemocnice je Krajská zdravotní, a. s., stabilním partnerem.

Zástupkyně odborů Ing. Ivana Břeňková sdělila, že odbory v Krajské zdravotní, a. s., již třináct let vyjednávají o kolektivních smlouvách, ekonomické situaci a vývoji Krajské zdravotní, a. s. Zaměstnanci jsou si vědomi nutnosti zabezpečit zdravotní péči, ale již nyní je zhoršená situace v personální obsazenosti, jsou problémy se získáváním zaměstnanců. Obyvatelům Šluknovského výběžku je již nyní poskytována péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., což zaměstnanci pociťují.

Odbory se budou obracet na vedení Krajské zdravotní, a. s., s návrhem na kompenzaci za poskytovaný vyšší objem péče. Z médií není jasné, jak bude dále péče zajištěna. Bylo zopakováno, že jsou si všichni vědomi nutnosti zachovat nemocnici a poskytování péče, ale je k tomu nutné vytvořit podmínky.

Při diskusi bylo zdůrazněno, že jednání se týká poskytované péče v regionu, celostátní problémy zdravotnictví a postoj odborového svazu k nim jsou na rozhodnutí nejvyšších orgánů odborového svazu.

Představitelé zaměstnavatele předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala popsali složitý průběh jednání se zástupci města Rumburk, včas byl předložen předsedovi představenstva Lužické nemocnice a starostovi města Rumburk Ing. Lumíru Kusovi návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Návrh smlouvy se týkal zajištění zdravotní péče prostřednictvím Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. Smlouva měla být podmínkou pro další jednání o uhrazení ztráty za rok 2018 a schválení plánu hospodaření akciové společnosti na rok 2019 zástupci města Rumburk. V případě, že by došlo k podpisu a uhrazení dluhů ze strany města Rumburk, Krajská zdravotní, a. s., by jednala o převzetí zdravotní péče. Smlouva nebyla podepsána, probíhá insolvenční řízení, koná insolvenční správkyně a do 20. listopadu, kdy bude zasedat výbor věřitelů, nelze v diskusích pokračovat.

Zástupce VZP ČR Ing. David Šmehlík sdělil možné varianty řešení po ukončení insolventního řízení. Je možná reorganizace, konkurz, nebo převzetí. Jako nejlepší varianta se jeví převzetí nemocnice Krajskou zdravotní, a. s. Jednou z podmínek je převzetí dluhů Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., městem Rumburk a jednání se zdravotními pojišťovnami tak, aby nedošlo ke zhoršení a dostupnosti zdravotní péče a zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců.

Odbory budou se zástupci zaměstnavatele, ministerstva a zdravotních pojišťoven v kontaktu.

Další jednání by se mohlo uskutečnit koncem listopadu 2019.

Foto autorkaSoubory ke stažení

 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Můj plat/mzda se v roce 2019

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí