Autor: Ing. Jindřiška Chválová
11.07.2016, 14:34 / Aktualizace: 11.07.2016, 14:44
V letech 2012 až 2015 bylo v ČR v nemocnicích zrušeno 10 289 lůžek!  

Od roku 2008 v České republice dochází ke snižování počtu lůžek v nemocnicích. Celkem jich tak v letech 2008 až 2015 „zmizelo“ 14 720! Došlo tedy ke snížení na 76,7 % stavu ve srovnání s rokem 2008. V období let 2012/2015 z toho bylo zrušeno celkem 10 289 lůžek! Tím byl naplněn původní záměr exministra zdravotnictví Leoše Hegera, který si přál zrušení cca 10 000 lůžek. Vzhledem k tomu, jak se v současné době snaží mnohé nemocnice řešit nedostatek personálu, víme, že rušení lůžek dál pokračuje!

Podrobnější data o tomto vývoji najdete níže v tabulce.

Data roku 2014 a předběžná data roku 2015 nebyla zatím oficiálně zveřejněna, odborovému svazu je mimořádně poskytl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

V České republice bylo k 31. 12. 2015 evidováno 189 nemocnic, z toho bylo 156 nemocnic akutní péče (v tom 10 fakultních nemocnic) a 33 nemocnic následné péče.

Tabulka v části DRUH NEMOCNICE ukazuje, že proti roku 2008 došlo:

- u nemocnic celkem k poklesu počtu o 3 nemocnice, tedy na 98,4 %,

- u nemocnic akutní péče k poklesu počtu o 8 nemocnic, tj. cca na 95,1 %, z toho u fakultních nemocnic pokles o 1 nemocnici, tj. na 90,9 %,

- u nemocnic následné péče naopak k nárůstu počtu o 5 nemocnice, tj. na 117,9 %.

Tabulka v části POČET LŮŽEK uvádí, že proti roku 2008 činil:

- pokles celkového lůžkového fondu nemocnic o 14 720 lůžek, tj. na 76,7 %,

- pokles u nemocnic akutní péče činil 14 579 lůžek, tj. na 76,1 %, z toho u fakultních nemocnic byl pokles 5595 lůžek, tj. na 65,3 %,

- pokles u nemocnic následné péče činil 141 lůžek, tj. na 94,0 %.

Tabulka v části NEMOCNICE CELKEM ukazuje, že v ČR k 31. 12. 2015 evidujeme:

- celkem 48 543 lůžek, (pokles o 14 720 lůžek, tj. na 76,7 %), v tom 40 117 lůžek bylo vyčleněno pro akutní péči bez lůžek novorozeneckých (pokles o 14 209 lůžek, tj. na 73,8 %),

- lůžka novorozenecká činila 1646 lůžek (pokles o 535 lůžek, tj. na 75,5 %),

- lůžka následné péče obnášela 6780 lůžek (nárůst o 24 lůžek, tj. na 100,4 %).

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR dále evidoval počty lůžek dle regionálního členění, kde byl evidován pokles celkového počtu lůžek ve všech krajích ČR. V roce 2013 byl zaznamenán vysoký pokles celkového počtu lůžek ve Zlínském kraji (téměř o 10 %) a Karlovarském kraji (přes 8 %). Z hlediska poskytované péče pak došlo ve všech krajích ke snížení počtu lůžek akutní péče.

Druh lůžkového zařízení a lůžkový fond v ČR

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2012 rozdíl

2015/2008

rozdíl

2015/20008

%

DRUH NEMOCNICE

Nem. akutní péče

164

163

159

158

156

156

155

156

0

-8

95,1

z toho: fakult. nem.

11

11

11

11

10

10

10

10

0

-1

90,9

Nem. následné péče

28

28

30

31

32

32

33

33

2

5

117,9

Celkem

192

191

189

189

188

188

188

189

1

-3

98,4

POČET LŮŽEK

Nem. akutní péče

60 915

60 634

59 702

57 756

56 262

54 223

50 846

46 336

-9926

-14 579

76,1

z toho: fakult. nem.

16 129

15 868

15 725

15 299

13 258

13 177

13 143

10 534

-2724

-5595

65,3

Nem. následné péče

2348

2358

2517

2580

2570

2584

2740

2207

-363

-141

94,0

Celkem

63 263

62 992

62 219

60 336

58 832

56 807

56 586

48 543

-10 289

-14 720

76,7

NEMOCNICE CELKEM

Lůžka akutní péče bez lůžek novoroz.

54 326

53 716

52 590

50 678

49 181

47 033

46 572

40 117

-9064

-14 209

73,8

Lůžka novoroz.

2181

2186

2231

2201

2191

2122

2113

1646

-545

-535

75,5

Lůžka násl. péče

6756

7090

7398

7457

7460

7652

7901

6780

-680

24

100,4

Celkem

63 263

62 992

62 219

60 336

58 832

56 807

53 586

48 543

-10 289

-14 720

76,7

Data ÚZIS ČR, rok 2015 předběžné údaje (extrapolace z 88 % odevzdaných výkazů), sběr 2015 bude ukončen 3. 6. 2016


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí