Autor: Mgr. Jana Hnyková
16.07.2020, 09:26 / Aktualizace: 16.07.2020, 09:28
Jednal sloučený tripartitní pracovní tým pro sociální otázky a důchodovou reformu  

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se 15. července konalo po dlouhé době zasedání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky a důchodovou reformu. V rámci pracovního týmu, který má MPSV v gesci, došlo ke sloučení pracovních týmů pro sociální otázky a důchodovou reformu do jednoho týmu od června letošního roku. Za odborový svaz se jednání zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

Pracovní tým měl na programu několik bodů, které se týkaly mimořádných dotačních titulů k odměnám pro zaměstnance v sociálních službách za COVID-19, refundace vícenákladů sociálních služeb v důsledku koronaviru, byly podány informace o novele zákona o sociálních službách č. 108/2006, o valorizaci úhrad v sociálních službách a projednávalo se zvýšení částek zvl. příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. V bodě různé jsme jednali o dvou záležitostech, které se vázaly k navýšení příspěvku pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a k odměnám pro nelékařské pracovníky v sociálních službách.

Mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách

K prvnímu bodu jednání, který se věnoval dotacím na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách, jsme diskutovali o mimořádném dotačním řízení. O dotaci si mohli na odměny pro své zaměstnance za období od 13. 3. 2020 až 31. 5. 2020 požádat všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, přičemž dotace jim bude poskytnuta včetně všech zákonných odvodů (tzn. ve výši superhrubé mzdy).

Odměny jsou vyšší pro pracovníky sociálních služeb, ve kterých byla identifikována nákaza onemocněním Covid-19, nicméně odměna bude vyplacena každému zaměstnanci sociálních služeb, který v uvedeném období práci vykonával. V termínu od 29. 5. 2020 do 22. 6. 2020 si o odměny pro své zaměstnance požádalo více než 75 % všech registrovaných poskytovatelů na celkem 4394 služeb (celkový požadavek na dotaci je 2,03 mld. Kč). Dotační komise MPSV odhlasovala výši odměn jednotlivým sociálním službám, aktuálně probíhá příprava výplaty této dotace, která započne v polovině července.

Zároveň dne 9. 7. 2020 bylo vyhlášeno druhé kolo dotačního titulu na mimořádné odměny pro organizace, které si nepodaly žádost v prvním kole. Všechny informace jsou vyvěšeny na stránkách MPSV.

Jana Hnyková za odborový svaz poděkovala za řešení odměn pro zaměstnance v sociálních službách.

Byli jsme ujištěni, že zaměstnanci MPSV dělají vše, aby odměny dorazily zaměstnancům co nejdříve.

Dotace na refundaci vícenákladů sociálních služeb

V druhém bodě se projednávaly dotace na refundaci vícenákladů sociálních služeb v důsledku epidemie koronaviru. 15. 6. 2020 vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, aby si sociální služby mohly rovněž požádat o mimořádnou dotaci na pokrytí zvýšených nákladů na provoz služeb v důsledku pandemie, zejména jde o náklady na ochranné prostředky, dezinfekci apod. Pro tyto účely byla vyčleněna 1 mld. Kč.

Dotační řízení bylo vyhlášeno 9. 7. 2020, o kompenzaci vícenákladů z důvodu pandemie si můžou požádat všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb. V první polovině srpna započne sběr žádostí, a to po dobu dvou týdnů. Předpokládaný termín vyplácení této dotace je polovina září 2020.

Zde se vedla diskuse o objemu finančních prostředků a o nastavení pravidel, pokud dojde k navýšení finančních prostředků nad jednu miliardu. Byli jsme ubezpečeni, že se bude hledat takové řešení, aby všechny vícenáklady byly pokryty co nejvíce.

Novela o sociálních službách

K aktuálním informacím k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nám byla podaná informace, že se na zákonu velmi intenzivně pracuje. 16. července se má konat videokonference s hejtmany, kde se má domluvit procento, kterým se budou kraje podílet na dofinancování sociálních služeb. Mezi nejdůležitější změny, ke kterým došlo od posledního připomínkování zákona, jsou odstoupení od nucené správy a skryté identity inspekce sociálních služeb, zrušení mandatorního výdaje, zrušení personálních standardů, které byly navázány na mandatorní výdaj, zvýšení valorizace úhradové vyhlášky, zvýšení příspěvku na péči pro pobytové služby z 9900 Kč na 13 900 Kč ve 3. stupni a z 13 200 Kč na 19 200 Kč ve 4. stupni závislosti, navýšení příspěvku na péči v I. stupni na 2000 Kč. Dle harmonogramu prací se předpokládá účinnost zákona od 1. ledna 2022, změna financování až od 1. 1. 2023. Přepracovanou novelu zákona dostane odborový svaz k připomínkování.

Valorizace úhrad sociálních služeb

Ve čtvrtém bodě se projednával požadavek zaměstnavatelů, krajů, měst a obcí na valorizaci úhrad sociálních služeb. Zástupci MPSV se vyjádřili, že nebudou navrhovat žádnou valorizaci úhrad, což vyvolalo značnou nevoli na straně zaměstnavatelů, kteří se chtějí se svým požadavkem obrátit na předsedu vlády Andreje Babiše.

Zvýšení zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí

V posledním bodu programu jsme projednávali finanční navýšení zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Cituji z materiálu: ,,Zvláštním příplatkem a příplatkem za práci ve ztíženém pracovním prostředí se v rámci platového systému zajišťuje motivace k výkonu prací v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, a v prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Příplatek současně kompenzuje zvýšené životní náklady související s dosažením a udržením požadavků k výkonu prací v těchto podmínkách. Valorizace výše těchto příplatků proto musí být stanovena tak, aby byly naplněny obě uvedené funkce. Výše zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí však musí být zároveň stanovena v odpovídající relaci k ostatním složkám platu, aby se neoslabovaly jejich funkce.“

Byly navrženy tři možné varianty zvýšení příplatku.

● V první variantě šlo o případné zvýšení zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí o 25 % nebo 50 %.

● Ve druhé variantě o diferencovanou částku o 60 – 100 %. V případě diferencovaného zvýšení hranic rozpětí zvláštního příplatku v první skupině, a to dolní hranice o 100 % a horní hranice o 50 %, ve druhé skupině dolní hranice o 90 % a horní hranice o 45 %, ve třetí skupině dolní hranice o 80 % a horní hranice o 40 %, ve čtvrté skupině dolní hranice o 70 % a horní hranice o 35 % a v páté skupině dolní hranice o 60 % a horní hranice o 30 % a dolní hranice příplatku za ztížené pracovní prostředí o 100 % a horní hranice tohoto příplatku o 50 %.

● Ve třetí variantě by došlo k navýšení spodní i horní hranice zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí o pevnou částku 2 000 Kč. K tomuto bodu probíhala velmi široká diskuse. Část zaměstnavatelů se kloní k navýšení 25 %, druhá část odmítá jakékoliv navýšení. Za odbory žádáme navýšení ve třetí variantě s finančním krytí celého navýšení. Na zvýšení částek zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí byl stanoven harmonogram prací a do konce července se k němu podávají připomínky.

Zvýšení příspěvku pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

V bodě různé se projednávalo zvýšení příspěvku pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde především místopředseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených Ing. Karel Rychtář apeloval na zástupce MPSV kvůli přijetí vyhlášky o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce v částce 13 900 Kč co nejdříve.

Odměny pro zdravotníky v sociálních službách

Druhým bodem byly odměny pro všeobecné sestry a jiné nelékařské pracovníky v sociálních službách.

Zástupci MPSV informovali, že v současné době probíhá příprava metodiky na ministerstvu Zdravotnictví pro dotační titul na vyplacení odměn pro tuto skupinu zaměstnanců v sociálních službách. Dotační titul by měl být vyhlášen během července. Výši odměn musí schválit zastupitelstvo příslušného kraje a budou vyplaceny všem nelékařským pracovníkům.

Výše částek odměn jsou stejné jako pro ostatní zaměstnance v sociálních službách. Výše částek se řídí tím, zda se v zařízení sociálních služeb vyskytlo, či nevyskytlo onemocnění COVID-19, nebo zde byla karanténa. U jejich vyplacení musíme počítat s posunem o dva měsíce oproti ostatním odměněným zaměstnancům v sociálních službách.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí