Autor: Mgr. Jana Hnyková
18.06.2021, 19:03 / Aktualizace: 18.06.2021, 19:14
Ještě jednou k odměnám v sociálních službách  

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se v pár řádcích vrátila k odměnám v sociálních službách za II. vlnu pandemie COVID-19. Sama přiznávám, že jsem se několikrát rozčílila, když jsem četla v poslední době některá vyjádření čelných představitelů zaměstnavatelů k vyplacení odměn pro zaměstnance v sociálních službách. Jako by se zapomnělo na krušné měsíce, kdy zaměstnanci v sociálních službách chránili a pečovali o nejzranitelnější skupinu obyvatelstva v naší zemi.

Bohužel začínají se hledat cesty, jak odměny rozdělit do několika částí a vyplácet je až do konce roku 2021. Píší se doporučující výklady jednotlivým zaměstnavatelům. Dotační titul nebyl napsán zrovna nejjasněji, ale zaměstnanci práci řádně odvedli a mají právo na odměnu, která jim za jejich úsilí přináleží podle zákoníku práce. Slyšeli jsme řadu pochvalných slov z řad vládních představitelů, poslanců, senátorů, ale i zaměstnavatelů, ale kam se ta slova nyní poděla.

Byli jsme na jedné lodi a museli čelit zákeřnému viru, který ohrožuje to nejcennější, co máme, a to jsou naše životy. Myslela jsem, že na té lodi budeme stát spolu se zaměstnavateli a společně hledat cestu, jak nejrychleji vyplatit odměnu zaměstnancům v sociálních službách. Musím však s politováním přiznat, že tomu tak není.

Byla jsem opravdu moc ráda, když se podařilo ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové získat ze státního rozpočtu finanční prostředky na odměny pro zaměstnance v sociálních službách, a věděla jsem, že zaměstnanci budou ohodnoceni. Při on-line jednáních s MPSV jsme opakovaně na odměny upozorňovali a žádali je pro zaměstnance v sociálních službách.

Vše se zdálo být na dobré cestě. Ve všech organizacích, kde působí naše odborové organizace, bylo o odměny požádáno a čekali jsme na výplatu mimořádných odměn pro zaměstnance v sociálních službách. Po schválení zastupitelstvem, radou kraje či města nemělo nic bránit ve výplatě mimořádné odměny. Pak ale začaly přicházet z terénu první informace, že tomu bude jinak.

Řada našich členů, ale i nečlenů se v posledních týdnech na nás obracela s žádostmi o radu a pomoc v souvislosti s vyplacením mimořádné odměny z dotačního titulu MPSV. Někteří zaměstnavatelé si vyložili výplatu mimořádných odměn po svém a chtěli, nebo dokonce stále chtějí, odměnu za období II. vlny pandemie COVID-19 vyplatit v několika splátkách do konce roku 2021. Připomínám, že odměny podle tohoto mimořádného dotačního titulu přináležejí zaměstnancům za odvedenou práci v době od 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021.

Odborový svaz s výkladem zaměstnavatelů nesouhlasil a odmítal vyplácení odměn postupně v několika splátkách. Obrátili jsme se na ministryni Janu Maláčovou a na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí se objevilo Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí poskytovatelům sociálních služeb ve věci výplaty mimořádných odměn z dotací Programu podpory C svým zaměstnancům. Cituji: ,,Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, MPSV doporučuje, aby zaměstnavatelé vyplatili odměny z těchto dotací svým zaměstnancům do 30 dnů od přijetí částky dotace na účet organizace, nebo v nejbližším možném následujícím výplatním termínu.“

To nestačilo a museli jsme se obrátit na legislativní sekci MPSV a požádat o výkladové stanovisko náměstkyni pro řízení sekce legislativy Mgr. Danu Roučkovou. Na první stanovisko navazovala naše žádost o upřesnění stanoviska, které nám bylo zasláno následně a z něj si dovolím citovat: „Při poskytování odměn se zaměstnavatelé musí řídit konkrétními ustanoveními zákoníku práce. Zejména je třeba poukázat na § 141 a násl. zákoníku práce, tedy na ustanovení upravující splatnost mzdy, platu a jejich složek. Zákoník práce stanoví, že mzda a plat jsou splatné po vykonání práce, za kterou přísluší, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Na odměnu, jako složku mzdy nebo platu, vzniká zaměstnanci právo rozhodnutím zaměstnavatele o jejím poskytnutí. Od tohoto rozhodnutí zaměstnavatele se tedy odvíjí též splatnost odměny, resp. mzdy/platu, jejíž součástí odměna je. Jestliže je účelem poskytované odměny ocenit mimořádný nebo zvlášť významný pracovní úkol splněný zaměstnancem v uplynulém období, lze si těžko představit, že by mohl být oceněn odměnou poskytnutou formou více samostatných plnění. Jestliže zaměstnavatel oceňuje splnění určitého úkolu, je třeba poskytnout zaměstnanci odměnu v plné (přiznané) výši. Aby mohl zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci několik jednotlivých (samostatných) odměn, musel by definovat jednotlivé dílčí mimořádné nebo zvlášť významné úkoly, které byly (s)plněny postupně. Otázkou je, zda by tyto odměňované úkoly pak byly v souladu s účelem dotace.“

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve své odpovědi potvrdilo, že zaměstnavatelé jsou povinni postupovat v souladu se zákoníkem práce a že odměny jsou stejně jako plat nebo mzda splatné nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém právo na odměnu vzniklo. Je zřejmé, že odměny musí být zaměstnancům vyplacené podle § 141, odst. 1 zákoníku práce. 

Připravili jsme dotazník, který jsme odeslali do našich základních organizací, kde se ptáme na výplatu mimořádných odměn. V těchto dnech sbíráme odpovědi. Podle prvních odpovědí vypadá situace v sociálních službách příznivě, pokud se týká výplat odměn. Věřím, že i přes to, že dojde ke zvýšení nákladů pro zaměstnavatele, dostanou všichni zaměstnanci celou odměnu v květnové, nebo nejpozději v červnové výplatě.

Obracím se na všechny naše členy pracující v sociálních službách, pokud mají nějaký problém s výplatou mimořádné odměny za práci při pandemii COVID-19, ať se na nás obrátí, budeme se snažit jim pomoci.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí