Autor: Bc. Dagmar Žitníková
26.06.2019, 22:34 / Aktualizace: 26.06.2019, 22:58
Veřejné slyšení v Senátu k petici za záchranu Nemocnice Sušice a dalších malých nemocnic  

V úterý 18. června se uskutečnilo v prostorách Senátu veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice k petici Za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice, o.p.s. a dalších malých nemocnic. Jednání bylo poměrně obsáhlé a vystoupili na něm jak zástupci petentů a těch, kdo o záchranu Sušické nemocnice a dalších malých nemocnic usilují, tak zastánci názoru, že je potřeba restrukturalizovat síť nemocnic.

Jednání zahájil a následně řídil senátor Zdeněk Papoušek (bez politické příslušnosti), místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Úvodem vystoupil Vladimír Říha, zástupce petentů, který shrnul vývoj Nemocnice Sušice a její současný stav. Připomněl, že nemocnici si předávalo město a soukromé subjekty, kdy se nemocnice z důvodů dlouhodobých systémových chyb pomalu propadala a dnes je už téměř nemocnicí následné péče. Ze systémových chyb jmenoval rozdílné úhrady za poskytovanou zdravotní péči a rozvrat systému vzdělávání.

Současný stav se negativně odráží na pacientech, kteří musejí za akutní péči dojíždět. Dále zdůraznil, že problém nemají jen pacienti, ale také nemocnice, které mají péči převzít, například Klatovy, které jsou přetížené. Závěrem svého vystoupení požádal senátory a všechny přítomné, aby se každý ze své pozice snažil prosadit základní pravidla fungování nemocnic, a to tak, že za síť nemocnic by měl odpovídat stát a zdravotní systém by měl zůstat garantem dostupnosti poskytované zdravotní péče.

Druhým vystupujícím byl předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Lumír Kantor (bez politické příslušnosti). K petici uvedl, že všechny jmenované problémy jsou velmi závažné a nedostatek zdravotníků představuje bezpečnostní hrozbu pro stát. Destrukce vzdělávání je nepochopitelná, obnova systému bude trvat léta. Senát připravuje na podzim odbornou konferenci, která by měla jednotlivé problémy řešit. Závěrem sdělil, že Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku vzal petici na vědomí.

Následně k petici vystoupila Lenka Poliaková, zástupce Ministerstva zdravotnictví, ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním. Uvedla, že petice má konkrétní požadavky na podporu akutní péče v nemocnici v Sušici. Ministerstvo zdravotnictví se nesystémově snaží nesrovnalosti řešit, nicméně zajištění zdravotní péče je úlohou zdravotních pojišťoven.

Následně vystoupili zástupci zdravotních pojišťoven.

Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven, uvedl, že systém v ČR funguje dobře, s problémy nedostatku personálu se potýká celá Evropa. Pojišťovny mají za úkol zajistit kvalitní, efektivní a přiměřeně nákladnou péči a v současné době určitě neporušují nařízení vlády o časové a místní dostupnosti zdravotní péče. V regionech podporují praktické lékaře a snaží se zajistit také specializovanou péči. Pojišťovny nechtějí likvidovat nemocnice, ale péče musí naplňovat všechny parametry, nemocnice musí plnit nařízení, která se vztahují k personálnímu, technickému a věcnému vybavení.

Jeho vystoupení doplnil ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který rozvedl roli pojišťovny a její aktivity k naplnění dostupnosti péče. Konkretizoval také situaci v Sušici, kdy uvedl, že se jedná s okolními nemocnicemi, které přebraly pacienty ze Sušice, o navýšení jejich úhrad. V Sušici stále probíhají jednání a v případě naplnění zákonných povinností je VZP připravena o rozsahu poskytované péče v sušické nemocnici jednat.

Další vystupující byli zástupci společnosti Penta, která provozuje nemocnici. Jednatelka Penty, která vlastní NEMOS Sokolov, Barbora Vaculíková sdělila, že se nejedná pouze o problém Nemocnice Sušice, ale o problém systému. NEMOS přebral nemocnici v době, kdy její personální situace nebyla dobrá, postupně v nemocnici klesaly výkony a nemocnice se dostala do spirály. V nemocnici chybí vybavení, personál, je zachována pouze neakutní péče a část akutního interního oddělení. Přestože Penta provozuje síť nemocnic, kde nemá prakticky větší problémy, tak se sušickou nemocnicí ukončí smluvní vztah. Penta se snažila celou záležitost řešit také s krajem, ale nyní není jiná cesta. 

Další vystupující Pavel Hais, člen Rady města Sušice, informoval o převzetí nemocnice zpět pod město a o problémech, které také on považuje za systémové – úhrady za poskytovanou péči, nedostatek personálu. Dále se ve svém příspěvku vrátil k základní otázce, proč fungují nemocnice a solidární systém ve zdravotnictví. Malé nemocnice jsou potřebné a je nutné zabezpečit jejich další fungování. Závěrem připomněl, že demografie kraje a „spádová oblast“ jednoznačně podporují fakt, aby v sušickém regionu zůstala zachována akutní péče.

Další vystupující Jindřich Zetek, ředitel Nemocnice Žatec, se zaměřil na rozdílné postavení malých nemocnic, velkých nemocnic a také na rozdíly v podpoře, či nepodpoře nemocnic ze strany jejich zřizovatelů. Sdělil, že jejich nemocnice nedostatek personálu řeší zaměstnanci z Ukrajiny a dalších zemí. Problémem by se měla zabývat vláda a premiér.

Na jednání se stanoviskem kraje vystoupila také radní Plzeňského kraje Milena Stárková. Uvedla, že sušická nemocnice je její „srdeční záležitost“, je v Sušici zastupitelkou. Problém sušické nemocnice je systémový, nemocnice dostávají rozdílné úhrady za poskytovanou péči, bez jakékoliv koncepce se o zásadních záležitostech rozhoduje v Praze. Kraj dotuje nemocnice v Plzeňském kraji, a to bez rozdílu.

Sdělila, že problém vidí i v současném provozovateli. Všeobecnou zdravotní péči by neměli poskytovat soukromníci. Malé nemocnice mají obrovský význam a je nutné, aby jejich role byla naplňována. Jako zásadní problém vnímá, aby byla v nemocnici zachována alespoň část akutní péče, bez akutní péče by nemohla fungovat ani LSPP.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se primárně zaměřila na celkovou situaci ve zdravotnictví, a to zvláště z pohledu ekonomiky systému. Na konkrétních datech poukázala na některé mýty šířené politiky a různými „odborníky“. Mýty jako „máme hodně nemocnic, máme málo pacientů, musíme restrukturalizovat“, zasadila do kontextu dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a OECD. Na statistických údajích předvedla podfinancování celého systému a sdělila, jaké návrhy odborový svaz předložil ministrovi zdravotnictví a vládě na jednání tripartity.

Prezentaci předsedkyně Žitníkové viz níže jako soubor ke stažení.

Závěrem svého vystoupení připomněla, že péči poskytují lidé pro lidi. ČR je bohatá země, zdroje jsou, vše je o nastavení priorit a politické vůli, či nevůli. Je otázkou chtění, jaká bude zdravotní péče a kým bude poskytována.

Posledním vystupujícím byl bývalý ředitel Nemocnice Sušice Jiří Šedivý. Připomněl, že sušická nemocnice byla největším zaměstnavatelem v regionu, fungovali bez dotací a následně se situace začala komplikovat. Nechápe, proč pojišťovny nakupují zdravotní péči ve velkých nemocnicích, kde je péče dražší a pro pacienta je její dostupnost velmi často ztížená. Zdůraznil, že základní péče by měla být co nejblíže pacientovi. Závěrem se vyjádřil ke změnám ve vzdělávání, které systém zhoršují.

Následně vystoupili řečníci z řad přítomných.

Jako první se přihlásila lékařka z litoměřické nemocnice. Seznámila přítomné s nepochopitelnými kroky litoměřického zastupitelstva, kde je návrh na částečný prodej akcií naprosto funkční nemocnice, která hospodaří vyrovnaně. Mnoho kroků je politických, nikdo neřeší dopady na pacienty a zdravotníky. Zdravotnictví není zisk, jde o veřejnou službu, která má být dostupná a kvalitní.

Za odbory následně vystoupila, a to opět z litoměřické nemocnice, Alena Rožcová. Doplnila předřečnici sdělením konkrétních kroků, které se zatím v Litoměřicích podnikly. Byla podepsána petice proti záměru prodeje nemocnice nebo její části, připravuje se referendum, jehož cílem je zachování nemocnice a její provozování veřejnoprávním subjektem – buď městem, nebo případně krajem.

Člen výkonné rady odborového svazu Martin Vostal popsal, jak to vypadá s dostupností zdravotní péče z hlediska zdravotnické záchranné služby. Sdělil, že záchranáři velmi obtížně hledají místo pro pacienty. Nemocní jsou propouštěni nedoléčení, následně se do nemocnic vrací. Systém se rozpadá a nikdo nereaguje.

Další vystupující Petr Veselý z Rokycanské nemocnice připomněl situaci nemocných. Senioři, kteří budou převezeni do nemocnice vzdálené 40 nebo 50 km od místa jejich bydliště, budou mít méně návštěv a také menší motivaci pro uzdravení. Vznesl řečnickou otázku. „Komu je určena zdravotní péče a proč ji poskytujeme?“ Odpověď doplnil: zdravotnictví je pro lidi.  

Závěr shrnul senátor Pavel Fischer (bez politické příslušnosti). Je velmi překvapen popisem stavu a všemi informacemi, které v průběhu jednání zazněly. V Senátu je dohoda, že se budou problémem a systémovými záležitostmi zabývat, připomněl, že na podzim se připravuje odborná konference. Senátoři jsou připraveni se v řešení jednotlivých problémů angažovat.

Veřejné slyšení ukončil senátor Zdeněk Papoušek, který poděkoval všem přítomným za účast, diskuzi a snahu řešit problémy.

Foto Jana Hnyková a Ivana BřeňkováSoubory ke stažení

 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Můj plat/mzda se v roce 2019

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí