Autor: Ing. Ivana Břeňková
19.11.2018, 15:55 / Aktualizace: 10.12.2018, 08:06
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2019  

Od 1. ledna 2019 vstoupí v účinnost novelizované nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Vláda na svém jednání dne 14. listopadu schválila návrh nařízení vlády, kterým se budou od 1. ledna navyšovat platové tarify a současně se budou uplatňovat podmínky pro přiznání některých příplatků.

Po několika letech zvyšování platových tarifů ve dvou vlnách, od 1. listopadu a následně od 1. ledna, se vracíme ke sjednocení termínů pro zvyšování platových tarifů od 1. ledna.

Úpravy platů, platových tarifů od 1. ledna 2019 v sociálních službách a ve zdravotnictví

Mění se nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to nařízením vlády č., které zatím není zveřejněno.

Na koho se přesně vztahuje která stupnice platových tarifů pod přílohami číslo 1. – 5. je uvedeno v novelizovaném znění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Zařazení do stupnic zůstává beze změny proti stavu k 31. 12. 2018.

Tabulky stupnice platových tarifů k nařízení vlády č. 341 platné od 1. 1. 2019 najdete níže jako soubor ke stažení.

Níže uvádíme pro nás nejčastější pozice a navýšení platových tarifů od 1. ledna 2019:

Příloha č. 1 Stupnice platových tarifů platí pro technickohospodářské pracovníky (THP), dělníky (D) u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

Platové tarify se od 1. ledna 2019 navyšují ve všech platových třídách o 5%.

Příloha č. 2 Stupnice platových tarifů pro „úředníky podle zákoníku práce“ územního samosprávného celku.

Platové tarify se navyšují ve všech platových třídách o 5%.

Příloha č. 3 Stupnice platových tarifů pro zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní služby, pracovníky v sociálních službách nebo sociální pracovníky v sociálních službách, nebo sociální pracovníky u poskytovatele zdravotních služeb.

Platové tarify se navyšují ve všech platových třídách o 7 %.

Příloha č. 4 Stupnice platových tarifů pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.

Platové tarify se navyšují pro lékaře, kterým náleží platová třída 11 – 13 o 7 %

Platové tarify se navyšují pro lékaře, kterým náleží platová třída 14 – 16 o 2 %.

Příloha č. 5 Stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky.

Platové tarify se navyšují ve všech platových třídách o 10 %.

Příplatek za práci ve ztížením pracovním prostředí – zvýšení spodní hranice

V souladu se zákoníkem práce, § 128 přísluší zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ztížené pracovní prostředí je vymezeno nařízením vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je to prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Zkráceně a například jde o práce v prachu, hluku, tlaku, na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních nemocí.

Opět, v souladu se zněním zákoníku práce, by měla být nejnižší výše příplatku 5 % ze základní sazby minimální mzdy uvedení v zákoníku práce, § 111 (12 200 Kč), což by byla částka nejméně 610 Kč/měsíčně.

Novelizované nařízení vlády stanovuje výši příplatku v rozmezí od 500 – 1800 Kč.  Příplatek určuje zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a působení ztěžujících vlivů.

Doporučuje při jednání o kolektivní smlouvě předložit návrh na minimální sazbu 610 Kč.

Zvláštní příplatky

Práce ovlivněné ztěžujícími vlivy jsou  podle míry ztěžujících vlivů rozděleny do pěti skupin prací.

Pro zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách lze zařadit práce do I. – III. skupiny prací.

Nejvíce diskutovaný je příplatek za práci ve směnách a za pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky, proto se na tyto příplatky zaměříme.

Od 1. ledna se budou zvyšovat spodní hranice příplatků o25 % ve všech skupinách prací. Horní hranice zůstávají beze změny.

Podmínky pro přiznání jsou obdobné, vždy lze přiznat pouze jeden příplatek, ke kterému lze přiznat navíc jeden odpovídající příplatek za práci ve směnách.

Skupiny prací:

I. skupina prací 500 – 1300 Kč/měsíčně

mezi práce jsou zařazeny také Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu.

Byly vypuštěny práce v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu. 

Ostatní uvedené práce týkající se zdravotnictví a sociálních služeb jsou beze změny.

II. skupina prací 750 – 2500 Kč/měsíčně

mezi práce jsou nově zařazeny Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.

Tyto práce byly přeřazeny ze skupiny prací I., tím je dána možnost zvýšit příplatky za práci v uvedených směnách všem zaměstnancům, konkrétně zdravotnickým pracovníkům  vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání v uvedených směnách pod nebo bez odborného dohledu.

Ostatní uvedené práce jsou beze změny.

III. skupina prací 1250 – 5000 Kč/měsíčně

Ruší se v této skupině soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávající nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb a nahrazuje se zařazením práce:

Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích

- u poskytovatelů zdravotních služeb v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení

pozn. 16–7 hodin následujícího dne, sobota, neděle, svátek

- v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16–7 hodin následujícího dne

pozn. Pravidelně se bude vykládat tak, že alespoň 1x týdně je nutné mít v harmonogramu prací uvedenu a vykonávánu práci v uvedeném časovém období. Podmínka nebude splněna, pokud by se tato práce konala v době práce přesčas.

Diskuse bude k tomu, zda je podmínka splněna v době výkonu dohody o provedení práce či činnosti – zaměstnanec by si mohl poskytnutí příplatku sjednat v dohodě s tím, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejný plat nebo odměna z dohody.

Ostatní uvedené práce týkající se zdravotnictví a sociálních služeb jsou beze změny.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Můj plat/mzda se v roce 2019

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí