Autor: Dagmar Nováková
20.04.2012, 18:11
Mezinárodní seminář z projektu „Spící obr“ - Žitava  

Ve dnech 2. – 4. listopadu se v německé Žitavě (Zittau) uskutečnily mezinárodní seminář a konzultace, které probíhají v rámci projektu „Rozvoj zdravotnictví a sociální péče jakožto odvětví budoucnosti prostřednictvím sociálního dialogu a rovnováhy zájmů“. Ano, je to náš projekt, který se nám zafixoval spíš pod pracovním názvem „Spící obr“. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče je nositelem projektu, což znamená, že musel celý projekt vytvořit, oslovit a získat partnery a nakonec napsat příslušnou žádost Evropské komisi do Bruselu.

Z původně poměrně úzkého počtu partnerů se tento projekt rozrostl a kromě tradičních odborových svazů z příhraničí jsme do projektového dění přibrali i další partnery. Našimi partnery v projektu jsou odborové svazy ver.di a DGB z Německa, odborové centrály Solidarita z Polska, odborový svaz VIDA z Rakouska, Slovenský odborový svaz zdravotnictví a sociálních služeb, centrála EPSU z Bruselu a Nadace Friedricha Eberta.

Seminář samotný se věnoval tématům navýsost aktuálním a podle toho zněl i jeho název: Jistota a flexibilita na evropském trhu práce.

Hned v prvním bloku jsme se věnovali tématům, která naše svazy spojují. Sebastian Klähn nám představil projekt příhraniční spolupráce Eurest regio, jehož činnost se týká příhraničních oblastí Německa, Polska a České republiky (Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec).

Eurest je celoevropský projekt a týká se občanů, kteří hledají práci za hranicemi své země. Největší pohyb nastal v oblasti Polska a České republiky. V ČR za poslední rok se situace změnila a zájem o tento projekt velmi vzrostl. Na trhu práce je nedostatek odborně kvalifikovaných pracovníků a Eurest-regio zprostředkovává pracovní místa v příhraničních oblastech, poskytuje bezplatně informace nejen o volných pracovních místech, ale i o výši mezd, pojištění, daňovém zatížení apod.

Pan Klähn dále informoval o pořádání veletrhu pracovní síly, kam přicházejí pracovníci z jiných zemí, aby získali informace o získání práce. Když zaměstnanec obdrží pracovní smlouvu, kolegové z Eurest regio ji na požádání překontrolují, případně dle brožury mohou sami posoudit, zda je smlouva dobře napsaná a je v souladu s platnou legislativou. Další pomůckou je malá brožura, kterou vydala Nadace Friedricha Eberta a která se týká vysílání pracovníků do Německa. Obsahuje například tabulku minimálních mezd v Německu pro některé pracovní profese. Brožura rovněž informuje o konferencích, týkajících se otevření pracovního trhu.

Největším nešvarem je, že na pracovníky Eurest-regio se obracejí zaměstnanci, kteří již v druhé zemi pracují a již mají podepsanou pracovní smlouvu. Kolegové jim obsah smlouvy mohou vysvětlit, případně zkontrolovat, ale v té chvíli je už pozdě na změny. Je potřebné hlásit se o svá práva před podpisem smluv!

Po květnovém otevření pracovního trhu Německa se nestalo nic dramatického, zejména proto, že pracovní místa byla již dříve obsazena zaměstnanci z dalších členských států, kteří nečekali na toto datum.

EU zavádí programy zaměřené na mládež. V Sasku odbornost od roku 1990 klesala a mnoho obyvatel odešlo do západních spolkových zemí. Všeobecně je velmi malý zájem o učební obory, německé firmy mají zájem i o zahraniční učně a připravují podmínky také v případě, že učni nejsou jazykově vybaveni. Chtějí dosáhnout mobility mezi mladými lidmi. Ale například Polská řemeslná komora nebyla nadšená odchodem mladých lidí do učebních oborů do Německa.

V Německu je zájem o zahraniční pracovníky ve zdravotnictví a sociální péči. Zájem však není velký. Finančně se totiž někdy nevyplatí tuto práci vykonávat a přitom dojíždět z velké dálky, což stojí značné finanční prostředky.

V dalším bloku nás jednatel regionálního sociálního dělnického svazu (AWO) informoval o nestacionární péči v tomto regionu (mají dvě stacionární zařízení pro staré lidi, pečovatelský dům pro 455 klientů, tři obytná území pro seniory se 170 byty, které jsou napojena na geriatrická centra), o dvou sociálních stanicích a denních stacionářích, kde staří lidé tráví den a večer jsou odvezeni domů.

V oblasti geriatrické péče chybí pečovatelský a ošetřovatelský personál. Domácí péče není 24hodinová služba. Dochází k dlouhodobějším nemocem z povolání, a chybějící zaměstnanci jsou zaskakováni krátkodobými záskoky. Poklesl zájem o učňovský obor ošetřovatelství, souvisí to s poklesem porodnosti. Pověst ošetřovatele nemá správnou hodnotu na trhu a vzdělání v této oblasti není nejlukrativnější, je to pro mnohé občany nouzové řešení.

V soukromých zařízeních sociální péče jsou platy ve vzájemném porovnání vyšší. V ostatních zařízeních existuje tarifní odměňování. Roste potřeba vzdělaných zaměstnanců i z ostatních zemí, protože náročnost práce stoupá.

Nelze zabránit migraci zaměstnanců, musí se zajistit spravedlivé pracovní podmínky, ošetřovatelství musí vzrůst na svém významu, ale kolegové z Německa mají pocit, že se pro tuto věc u nic toho nedělá dost.

Ve čtvrtek jsme měli možnost prohlédnout si místní nemocnici nesoucí název Klinikum Oberlausitzer Bergland. Navštívili jsme například porodnici, dětské oddělení a rehabilitaci. Jednatel nemocnice pan Tüller nás informoval o situaci v nemocnici, která vznikla před sedmi lety sloučením dvou nemocnic z důvodu jejich špatné finanční situace, a nově vzniklá nemocnice byla privatizována na s.r.o.

V nemocnici pracuje 710 zaměstnanců, z toho je 114 lékařů. Z důvodu nedostatku zaměstnanců nemocnice vybudovala vzdělávání vlastních zaměstnanců v tříletém učebním oboru – nižší zdravotnický pracovník, pracovník obslužné péče. V nemocnici není uzavřena kolektivní smlouva z důvodu velmi nízkého počtu členů v odborech (necelých 10%).

Odpoledne nás vedoucí úřadu práce v Žitavě paní Burgau informovala o aktuální situaci na regionálním trhu práce. Informovala o pracovním trhu v obvodu Budyšína a jeho vývoji a prognostikách. Konstatovala, že je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, je problém s uznáváním vzdělání u zahraničních uchazečů, je nízká mzda a mnoho obyvatel jezdí za prací do starých spolkových zemí. Po 1. květnu 2011 nenastal zájem o práci z ČR a Polska, ve zdravotnictví chybějí lékaři i kvalifikované zdravotní sestry i nižší zdravotnický personál, problém u uznávání vzdělání lékařům není. Jsou rozdíly mezi hodinovou mzdou jsou veliké  (4,5-6 eura za hodinu je velmi málo), počet nezaměstnaných klesá a krize v Německu byla vyrovnávaná programem „krátká práce“ - že zaměstnanci pracovali méně hodin, ale nepřišli o zaměstnání.

Závěrem místopředseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Mgr. Ladislav Kucharský informoval o protestních akcích svazu, LOKu a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, kteří formou happeningů – veřejných tiskových konferencí budou v jednotlivých krajích ČR informovat novináře o svém požadavku na splnění slibů ministra zdravotnictví, a požádal všechny partnerské svazy o podporu.

Foto Ladislav Kucharský


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Můj plat/mzda se v roce 2019

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí