Autor: Lubomír Francl
04.01.2018, 14:07
Zajišťovací fond v období od ledna do konce září 2017  

Opět po nějakém čase bych vás rád informoval o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v roce 2017.

V období od 1. ledna do 30. září bylo zaevidováno na OS 1962 žádostí, schváleno bylo 1833 žádostí, zamítnuty byly 104 žádosti a 24 žádostí je ještě v řešení. Za stejné období byly vyplaceny dary v celkové výši 1 306 600 Kč, což je o 40 300 Kč více než za stejné období roku 2016.

Podrobnější údaje můžete vidět v tabulkách, které najdete níže jako soubor ke stažení.

Zamítnutých žádostí ve výše uvedeném období je téměř stejně jako ve stejném období roku 2016. Nárůst o jednu zamítnutou žádost je dán mimo jiné i tím, že jsme museli zamítnout několik žádostí proto, že žadatel sice včas poslal žádost, ale v dané lhůtě nedoložil doklady potřebné pro schválení žádosti, a i přes opakované urgence tak neučinil. Je to škoda, protože účelem fondu není žádosti zamítat, ale dary vyplácet.

Pro úplnost bych zde chtěl připomenout, že podle platného znění Statutu Zajišťovacího fondu pokud nebude žádost obsahovat všechny náležitosti a po výzvě OS nebudou požadované údaje do 60 dnů doplněny, bude žádost zamítnuta.

I přes některé problémy je potěšitelné, že se počet žádostí a počet vyplacených darů zvyšuje a že Zajišťovací fond slouží našim členům.

Vzhledem k nedávné živelní pohromě (vichřice) je pravděpodobné, že se zvýší počet žádostí o dar při živelní pohromě. Jen bych zde chtěl apelovat, aby žádost obsahovala všechny potřebné informace, tak jak určuje Statut Zajišťovacího fondu.

I přes vyšší počet žádostí a vyplacených finančních prostředků je hospodaření Zajišťovacího fondu dobré, a proto se výkonná rada OSZSP ČR na svých jednáních v listopadu a prosinci bude zabývat případnými změnami Statutu (například změnou výše vyplacených darů na některé události), aby Zajišťovací fond dále plnil účel, ke kterému byl zřízen, tedy pomáhal našim členům, kteří se dostali do těžké životní situace.Soubory ke stažení

 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí