Autor: Bc. Jana Hnyková
28.09.2019, 21:40 / Aktualizace: 28.09.2019, 21:42
Zastřešující pracovní skupina k novele zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  

Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR jsem byla jmenovaná do zastřešující pracovní skupiny k novele zákona o sociálních službách, která zahájila své jednání 20. srpna. Pracovní skupina navazuje na jednání dvou kulatých stolů, která se konala v červnu. Na obou kulatých stolech byla představena hlavní východiska novely zákona o sociálních službách. Na kulaté stoly, podle informací, navázala řada konzultačních setkání na úrovni zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců krajů.

Mezi hlavní východiska novely zákona o sociálních službách patří změna financování sociálních služeb, stanovení pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v kraji, nastavení jednotných standardů pro výpočet dotace a nákladů, nastavení personálního a materiálně technického standardu.

Setkání budou probíhat každý týden až do konce září a bude se na nich diskutovat o jednotlivých tématech. Předsedkyní zastřešující pracovní skupiny byla jmenovaná Zuzana Jentschke Stöcklová a místopředsedou Petr Krčál. Ve skupině jsou zahrnuti zástupci všech krajů, zástupci měst a obcí, neziskového sektoru, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, odborů a dalších organizací. Na prvním jednání jsme se věnovali především základní otázce – víceletému financování, spoluúčasti krajů, měst a obcí a optimální síti sociálních služeb v jednotlivých krajích. Odbory dlouhodobě podporují víceleté financování a vítají, že tříletý cyklus by mohl více přinést do sociálních služeb stabilitu, klid na práci a plánování. Souhlasí se spoluúčastí krajů, měst a obcí stanovenou procentem. Kraje by přispívaly deseti procenty a obce pěti procenty. Jsem přesvědčena, že by všechna transparentní opatření vnesla do financování sociálních služeb řád.  

Většina krajů se výrazně podílí na dofinancování sociálních služeb, a to potvrdila i diskuse. Na druhé straně jsou kraje, které přispívají minimálně, nebo nižší částkou, což přináší rozdíly mezi kraji. Další změnou by se měly dotace do sociálních služeb stát mandatorním výdajem státu, což by pomohlo velmi výrazně stabilitě financování sociálních služeb. Při debatě mě zajímalo při tříletém financování navyšování platů a mezd, které může přijít v průběhu roku. Podle odpovědí zástupců MPSV by se celá záležitost řešila mimořádnou dotací v průběhu roku na platy a mzdy.

Otázka financování malými obcemi je z pohledů některých členů velmi problematická, na druhé straně i v těchto malých obcích žijí senioři nebo zdravotně postižené osoby a potřebují péči. Sama ze své zkušenosti vím, jak je důležitá síť sociálních služeb na území mikroregionu, jak je důležitá péče a pomoc seniorům v obcích, kde je omezená dopravní obslužnost, lékař dojíždí, není obchod a jedinou cestou řešení při zhoršení zdravotního stavu je odchod do pobytové služby.

Vytvoření optimální sítě v rámci kraje při stanovených kritériích bude náročné, demografický vývoj je neúprosný a je nutné zajistit péči občanům. To si opravdu všichni musíme říci, co bude v naší zemi prioritou, co budeme podporovat a kam budou alokovány finanční prostředky ze státního rozpočtu. Sociální oblast se během života dotýká každého a jestli žijeme ve vyspělé zemi, měla by péče o seniory a osoby zdravotně postižené být kvalitně zajištěná. Po sdělení postojů a názorů všech přítomných jsme vyjádřili masivní podporu víceletému financování, mandatornímu výdaji ze státního rozpočtu a stanovení pravidel pro optimální tvorbu sítě v krajích.

Zástupkyně Ministerstva zdravotnictví velmi kritizovala připravovanou novelu zákona o sociálních službách a naprosto odmítá navrhované změny ve financování sociálních služeb, které jsou podle Ministerstva zdravotnictví navíc v rozporu se současnou legislativou.

Jsme na začátku a já věřím, že se najde řešení financování sociálních služeb, neboť je to jeden z nejdůležitějších prvků v sociálních službách. Věřím, že obě ministerstva budou jednat o těchto věcech, aby novela zákona o sociálních službách nepadla znovu pod stůl, protože se nenašla podpora pro novelu. Novela přináší i další pozitivní změny, po kterých zřizovatelé, poskytovatelé i klienti volají. Tak si musíme přát a snad se nám přání splní, jinak si myslím, že je ohrožena budoucnost sociálních služeb, a to by si měli uvědomit i na Ministerstvu financí.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Můj plat/mzda se v roce 2019

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí