Autor: Lubomír Francl
22.04.2016, 08:03 / Aktualizace: 22.04.2016, 08:06
Zajišťovací fond v prvním čtvrtletí roku 2016  

Také v letošním roce vyplácí OS svým členům dary ze Zajišťovacího fondu. V prvním čtvrtletí bylo na OS evidováno 737 žádostí, což je o 88 žádostí více než v prvním čtvrtletí roku 2015. Schváleno bylo do 31. 3. 2016 celkem 485 žádostí, na které byly vyplaceny dary v celkové výši 331 200 Kč. 41 žádost byla zamítnuta.

V tabulkách uvedených níže je podrobná statistika.

Zajišťovací fond v roce 2016 vyplacené žádosti

období

Počet položek

Pracovní neschopnost

OČR

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Dar dítěti při úmrtí člena

Celkem

 Kč

Leden

233

83 500

0

26 500

24 000

15 000

0

149 000

Únor

64

21 500

0

8 600

9 000

0

 0

39 100

Březen

188

64 000

3 000

18 600

22 500

30 000

5 000

143 100

I. čtvrtletí

485

169 000

3 000

53 700

55 500

45 000

5 000

331 200

 

Zajišťovací fond v roce 2016 zamítnuté žádosti

Období

Počet položek

Nedodržená lhůta 3 měs.

Nedodržená doba pro čerpání

Žadatel není členem ZF

Žadatel již v kalendářním roce čerpal

Trvání události je kratší než určuje statut ZF

Nesplněny důvody statutu

Neplnění povinností ZO (odvody, hlášenky)

1. čtvrtletí

 

41

 

7

 

18

 

1

 

14

 

0

1

0

Jak je vidět, nejvíce zamítnutých žádostí bylo z důvodu nedodržení lhůty pro čerpání. V praxi jsou to ty případy, kdy člen byl evidován v Zajišťovacím fondu kratší dobu než 1 rok, která je podmínkou pro čerpání daru podle platného Statutu Zajišťovacího fondu. Ale v letošním roce se vyskytly i případy, kdy člen čerpal u zaměstnavatele neplacené volno a do Zajišťovacího fondu po dobu neplaceného volna nepřispíval. Neplacené volno není podle Statutu Zajišťovacího fondu důvodem pro neplacení příspěvků do Zajišťovacího fondu, a proto pokud člen neplatí příspěvek do Zajišťovacího fondu, nemá nárok na čerpání darů.

Poměrně vysoký počet zamítnutých žádostí z důvodu, že člen již na danou událost v kalendářním roce čerpal, je způsoben i tím, že sice žádost byla odeslána na OS v roce 2016, ale událost (a nárok na čerpání daru) vznikla již v roce loňském, kdy člen již dar čerpal. Rozhodujícím údajem je datum, kdy nárok na čerpání daru vznikl, a ne datum doručení na OS.

V současné době je již v provozu program pro evidenci členů TREWIS ZO pro základní organizace (viz článek níže). V tomto programu je možné kontrolovat, kdo z členů ZO již v kalendářním roce čerpal dar na nějakou událost. To by mělo zamezit posílání žádostí na čerpání darů na událost, na kterou již v kalendářním roce člen čerpal, a znamená to i ulehčení práce pracovnic OS, které se žádostmi na OS zabývají.

Věřím, že i přes některé drobné problémy Zajišťovací fond slouží našim členů a plní účel, ke kterému byl založen.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí