Autor: Mgr. Jana Hnyková
22.06.2021, 15:15
MPSV pro sociální služby vyhlásilo dodatečné kolo mimořádného dotačního řízení  

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dodatečné kolo mimořádného dotačního řízení pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemii COVID-19 (Program podpory C). Z tohoto programu je možné zažádat dodatečně o odměnu pro zaměstnance, kteří od 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021 pracovali v sociálních službách, nebo na které se zapomnělo při žádosti od 31. 3. do 15. 4. 2021. Jedná se o bývalé zaměstnance, kteří odešli pracovat do jiné sociální služby.

Výňatek z dotačního titulu:

,,Základní a nejdůležitější podmínkou pro legitimní žádost o dotaci v programu podpory C je skutečnost, že zaměstnanec v posuzovaném období říjen 2020 až únor 2021 pracoval v registrované sociální službě, přičemž není stanoveno, že posuzované (odpracované) období se závazně a výhradně váže k organizaci, která o odměnu pro daného zaměstnance žádá. Stávající zaměstnavatel tedy může požádat o odměnu pro pracovníka za celé uvedené období, i v tom případě, že pracovník část tohoto období byl zaměstnancem jiného registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Je však potřeba dodržet všechny další podmínky stanovené výzvou, tedy doložit relevantními doklady od předchozího zaměstnavatele příslušné období, a také správně stanovit úroveň odměny pro toto období.

Lze požádat o dotaci na odměnu pouze pro zaměstnance, kteří jsou v čase vyhrazeném pro podání žádosti (doba, po kterou je zpřístupněna/otevřena aplikace) v pracovněprávním vztahu s žadatelem o dotaci, nebo pro něho vykonávají práci mimo pracovní poměr, tj. na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Tato podmínka je splněna i v případě, kdy je zaměstnanec ve smluvním vztahu s žadatelem o dotaci pouze jeden den z celého období, v průběhu kterého, lze podat žádost, přičemž na datu fyzického podání žádosti o dotaci nezáleží. Dotace není určena pro nákup služeb – tedy nelze ji například vyplatit zaměstnancům úklidové firmy, kterou si žadatel najímá apod.

Dotace na odměny budou vyplaceny jednorázově všem poskytovatelům sociálních služeb, které podají žádost na základě vyhlášené výzvy, formou elektronické žádosti v systému OK poskytovatel. Výše odměny se stanovuje dle pracovního úvazku u jednotlivých zaměstnanců. Odměnu bude povinen příjemce vyplatit v nebližším výplatním termín po obdržení finančních prostředků. Odměna z této dotace musí být zaměstnancům vyplacena jednorázově a bezodkladně v nejbližším možném výplatním termínu po obdržení finančních prostředků na účet organizace!“

Termíny pro podávání žádosti o mimořádnou dotaci pro rok 2021 je možné zpracovat a podat od 23. 6. do 19. 7. 2021.

Pokud se na vašem pracovišti vyskytuje taková kolegyně či kolega, informujte svého zaměstnavatele a požádejte o odměnu i pro něj, splňuje-li všechny podmínky žádosti.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí