Autor: Lubomír Francl
23.04.2015, 13:39
Zajišťovací fond pomáhá stále víc, ale odborová organizace musí plnit své povinnosti  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navázal na tradici informací o čerpání Zajišťovacího fondu, kterou zavedl můj předchůdce Mgr. Ladislav Kucharský.

Po pozvolném rozjezdu v prvním čtvrtletí v roce 2014 se počet žádostí postupně zvyšoval, až dosáhl za rok 2014 celkem 1730 žádostí. Kladně vyřízeno a vyplaceno bylo 1507 žádostí v celkové výši 1 091 900 Kč. Zamítnuto bylo celkem 67 žádostí. 152 žádostí došlých v roce 2014 bylo vyřízeno až v roce 2015, čtyři žádosti jsou dosud nevyřízené z důvodů chybějících podkladů k žádosti.

V roce 2015 se počet došlých žádostí oproti předchozímu období opět zvýšil. Roli pravděpodobně sehrála chřipková epidemie, ale i lepší povědomost o možnostech čerpání darů ze Zajišťovacího fondu mezi členskou základnou. Za první čtvrtletí roku 2015 bylo vyřízeno celkem 645 žádostí, z toho 628 bylo vyřízeno kladně a vyplaceno bylo v 1. čtvrtletí roku 2015 celkem 424 100 Kč, z toho částka na dary při pracovní neschopnosti činila 227 500 Kč (478 žádostí), na dary při hospitalizaci 65 600 Kč (107 žádostí), dary při narození dítěte v hodnotě 81 000 Kč (53 žádostí) a bohužel byly vyplaceny 2 dary při úmrtí člena v celkové výši 50 000 Kč.

17 žádostí bylo zamítnuto. Důvody pro zamítnutí žádostí byly tyto:

● nedodržení lhůty 3 měsíců pro podání žádosti (8 žádostí),

● nedodržení lhůty 1 roku členství v Zajišťovacím fondu (doba pro vznik nároku na čerpání darů ze ZF – 2 žádosti),

● nedodržení podmínky členství v ZF (2 žádosti),

● nedodržení podmínky čerpání dle Statutu ZF (na jednu událost je možné čerpat 1x v kalendářním roce – 5 žádostí). Tyto žádosti byly doručeny na OS v roce 2015, ale událost a nárok na čerpání daru vznikly již v roce 2014.

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2015 platí, že odvody členských příspěvků na OS je možné provádět pouze měsíčně, připomínám, že pro vyplacení darů ze Zajišťovacího fondu platí tyto podmínky:

● členství v OSZSP ČR nejméně jeden rok,

● řádné placení členských příspěvků,

● řádné placení příspěvků do ZF, má-li odborová organizace oddělené platby (čl. I. odst.2.),

● řádné placení příspěvků do ZF na účet Zajišťovacího fondu,

● řádné placení odvodů z členských příspěvků odborovou organizací na ústředí OS.

Čerpání ze ZF nenáleží členovi, za kterého odborová organizace neplní řádně a včas své povinnosti (zejména neplatí příspěvek do ZF, neposílá jmenný seznam a jeho aktualizace, z nichž by bylo možné ověřit zaplacení příspěvku do ZF za člena).

Doufám, že v budoucnu se počet základních organizací, které se do Zajišťovacího fondu zapojí, zvýší a že i členové, kteří z nějakých důvodů neměli možnost či chuť čerpat dary ze Zajišťovacího fondu, se k členství v Zajišťovacím fondu připojí.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí