Autor: Mgr. Ivana Štěpánková
28.07.2012, 21:29
Dokládání kreditů zaměstnavateli  

Jsem registrována na práci všeobecné sestry bez odborného dohledu. Platnost registrací je nyní, jak jsem se nedávno dozvěděla, prodloužena na deset let. Pracuji i brigádně v "domově důchodců", jak jsem již v minulosti psala. Tamní ředitelka po mě chce (jsem tam jediný zdravotník), stejně jako po ostatních, sbírání 24 kreditních bodů ročně a jejich doložení. Já argumentuji tím, že jsem registrována a že mám na příštích deset let "vystaráno", stačí, když si ofotí moji registraci, a tím je moje oprávnění k práci doloženo. Kdo má pravdu? Musím skutečně body sbírat?

Děkuji za odpověď. t…k@post.cz

Vážená paní …ová,

plně se ztotožňuji s vaším názorem, že zaměstnavateli není dána žádná kompetence nařizovat zaměstnanci získávání kreditů. Tato povinnost je stanovena zákonem a získání kreditů je „jen“ způsobem prokazování naplňování povinnosti celoživotního vzdělávání. Zaměstnavateli skutečně musí postačovat vaše oprávnění k výkonu povolání a osvědčení/registrace.

Jedinou povinností, kterou zákon č. 96/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli, je provádění záznamů o druhu a délce vykonávaných činností do průkazu odbornosti (indexu).

Jinou věcí je povinnost zaměstnavatele průběžně pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců, o prohlubování jejich kvalifikace. Zaměstnavatel vám může nařídit účast na školení, studiu, apod. pro prohloubení vaší kvalifikace, a to v pracovní době a na své náklady. Takového proškolení jste povinna se zúčastnit. Znovu však opakuji, že povinnost získat stanovený počet kreditů je prokazována státu, prostřednictvím Registru. Kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 96/2004 Sb. vykonává a sankce za správní delikty ukládá Ministerstvo zdravotnictví.

Možná, že si paní ředitelka zaměnila povinnost zdravotnických pracovníků se svojí povinností, která jí vyplývá ze zákona o sociálních službách, kdy zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníkovi v sociálních službách a sociálnímu pracovníkovi (tedy všem ostatním, než jste vy jako zdravotnice) další vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci - v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Někteří zaměstnavatelé však tuto povinnost přenášejí na zaměstnance a požadují po nich pouze formální doložení, že se vzdělávají. Pak by bylo logické, že i vaše paní ředitelka shromažďuje certifikáty, aby plnění své povinnosti mohla doložit.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí