Autor: Soňa Vytisková, předsedkyně dozorčí rady OS
06.09.2018, 12:51 / Aktualizace: 09.10.2019, 14:24
Informace o činnosti dozorčí rady OS  

Máme za sebou větší část krásného léta a doufám, že nás čeká ještě mnoho slunečných dní, než přijde podzim. Vzhledem k tomu, že na nás čekají krajské konference a přípravy VIII. sjezdu našeho odborového svazu, budou mít jistě všechny orgány odborového svazu napilno. Dozorčí rada v letošním roce zasedala zatím 6x, v měsíci květnu a červenci se jednání z důvodu usnášeníschopnosti nemohla uskutečnit.

Členové dozorčí rady se od loňského roku zabývají projednáváním stanov odborového svazu a návrhem jejich změn. Dozorčí rada navrhla výkonné radě změnu článku 102 a doplnění článku 103 stanov. Období od posledního sjezdu totiž ukázalo, že při nižším počtu členů než 7 lze provádět kontrolní činnost pouze povrchně a není kapacita kontrolovat procesy do hloubky. V tomto volebním období jsme museli zvládat činnost dozorčí rady pouze ve čtyřech členech.

Současné stanovy nevymezují přesně kompetence dozorčí rady. Výstupem činnosti jsou pak pouze doporučení, kterými se musí zabývat výkonný orgán odborového svazu nebo základní organizace.

Dozorčí rada se zabývala benefity, které pro naše členy nabízí odborový svaz. Bylo jí předkládáno plnění i čerpání ze Zajišťovacího fondu a využívání právní pomoci přes D.A.S. Dozorčí rada konstatovala, že v základních organizacích je stále mezi členy velký zájem o telefonní síť T-Mobile a na nové podmínky čeká mnoho členů.

Členové dozorčí rady prováděli průběžnou kontrolu účetnictví OS i kontrolu pokladny a cenin, při kterých nebyly shledány žádné závady. Byla provedena například kontrola vyplacených příspěvků do Bulletinu za rok 2017, kontrola personálního obsazení OS se zaměřením na pracovní náplně, pracovní zařazení a hmotnou odpovědnost. Byla projednána žádost zaměstnanců ZO KHS Ústeckého kraje o založení další základní organizace.

Dozorčí radě byla předložena výroční zpráva odborového svazu za rok 2017. Dozorčí rada konstatovala, že přestože v roce 2017 došlo ke snížení deficitu oproti plánovanému v rozpočtu, je nutné zajistit pro příští období vyrovnaný rozpočet.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí