Autor: Mgr. Lubomír Francl
06.09.2018, 13:30 / Aktualizace: 06.09.2018, 13:31
Zajišťovací fond v období od ledna do konce června 2018  

V období od začátku roku 2018 do konce června 2018 bylo na odborovém svazu přijato 1677 žádostí o dary ze Zajišťovacího fondu. Schváleno bylo 1570 žádostí, zamítnuto bylo 68 žádostí a 39 žádostí je ještě v řešení. Vyplaceny byly dary u 1714 žádostí v celkové výši 1 312 662 Kč.

V tabulkách, které jsou níže jako soubor ke stažení, je uvedena podrobnější statistika přijatých, schválených, vyplacených a zamítnutých žádostí.

Pro úplnost opět uvádím, že rozdíl mezi sumou vyplacených a schválených žádostí je dán tím, že statistika vyplacených žádostí se řídí datem, kdy žádost byla vyplacena z účtu Zajišťovacího fondu, a ne datem přijetí žádosti. V praxi to znamená, že v lednu 2018 se vyplácely dary na žádosti přijaté ještě v roce 2017.

Také bych chtěl znovu připomenout, že pokud podle platného znění Statutu zajišťovacího fondu nebude žádost obsahovat všechny náležitosti a po výzvě OS nebudou požadované údaje do 60 dnů doplněny, bude žádost zamítnuta. Bohužel i v letošním roce muselo z tohoto důvodu být několik žádostí zamítnuto.

Jak jistě víte, v roce 2018 opět došlo k navýšení částek, a to u daru při ošetřování člena rodiny (OČR) z 600 na 700 Kč a u narození dítěte z 1500 na 2000 Kč.

Došlo také k úpravám v hlášení změn u členů v Zajišťovacím fondu.

● Hlášení o změnách v Zajišťovacím fondu se posílá při každé změně ve jmenném seznamu na druhé straně hlášenky odvodů členských příspěvků (kompletní data o nově vstoupivších a vystoupivších členech a evidence změn). Vzor „Hlášenka k platbě odvodů členských příspěvků – 2. strana“.

● Není tedy nutné hlásit změny jak na hlášence odvodů, tak i na hlášence do ZF. Do ZF stačí poslat pouze hlášení, za jaký měsíc je platba provedena, a částku.

● Program TREWIS ZO v současnosti umožňuje vyplňování a posílání hlášenek elektronicky přímo z programu. Pokud ZO tuto možnost využívají, nemusí již žádný formulář vyplňovat a posílat poštou (ať už elektronickou nebo klasickou).

I přes některé problémy je potěšitelné, že se počet žádostí a počet vyplacených darů zvyšuje a že Zajišťovací fond slouží našim členům.Soubory ke stažení

 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí