Autor: Ing. Ivana Břeňková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS
28.04.2020, 16:50
Projekt k evropskému sociálnímu dialogu v sociálních službách  

To, že je třeba ustavit evropský sektorový sociální dialog pro sociální služby, je jasné. Shodli se na tom evropští odboráři i zástupců zaměstnavatelů. Setkání a jednání sociálních partnerů je v režii Evropské komise, která by také měla mít poslední slovo při ustanovení stálé struktury.

Zástupci odborů a zaměstnavatelů ze sociálních služeb si stanovili okruhy otázek a problémů, jakými jsou atraktivita sociálních služeb, nábor a udržení zaměstnanců, bezpečnost a dobré pracovní podmínky zaměstnanců, využití techniky, digitalizace.

Zatím posledním setkání se uskutečnilo 27. února v Bruselu. 50 zástupců evropských odborových svazů a zaměstnavatelů si vyměňovalo názory a zkušenosti k otázkám jak řídit sociální služby, jak využít mobilitu zaměstnanců, migraci zaměstnanců, jak zajistit atraktivitu sociálních služeb.

Za odbory zahájila jednání předsedkyně výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) pro zdravotnictví a sociální služby Maryvonne Nicolle. Za zaměstnavatele předseda Gregor Tomschizek. Odbory a zaměstnavatelé se shodují na významu posílení různorodosti zastoupení zaměstnanců, v sociálních službách pracují převážně ženy ve vyšším věku. Zájmem je posílení mladší generace a zastoupení mužů. Současně je nutné zajistit spravedlivé postavení migrujících zaměstnanců.

V Evropě chybí 2,3 milionu pečovatelů, dále se očekává nárůst pečovatelské práce do roku 2030 o 18,5 %, což odpovídá současnému a předpokládanému demografickému vývoji. Z celkové zaměstnanosti bude cca 5 % zaměstnanců v sociálních službách.

Pro udržení a nábor zaměstnanců je třeba znát očekávání a potřeby zaměstnanců.

Pro zaměstnance je důležité ocenění jejich práce, odpovídající odměna, bezpečné prostředí, profesní rozvoj, kariéra a dosažení vyšší životní úrovně.

Proč není práce v sociálních službách atraktivní? Práce je emocionálně a fyzicky náročná, je ji nutno vykonávat ve směnném, nepřetržitém provozu, tomu neodpovídá výše platů a mezd. Sektor sociálních služeb je neatraktivní pro kvalifikované mladé zaměstnance, tomu nahrávají i někteří zaměstnavatelé s představou, že k práci se „hodí kdokoliv z ulice“. V některých zemích odcházejí ze sociálních služeb kvalifikovaní zaměstnanci po dvou letech, protože nemají žádný profesní růst. V sociálních službách není rovnováha mezi muži a ženami. Většinu pečovatelské práce zajišťují ženy, řídící funkce zajišťují muži. Starší zaměstnanci odcházejí z důvodu špatného zdravotního stavu.

Pro starší zaměstnance jsou možná jednoduchá řešení, například méně nočních směn, zkrácená pracovní doba bez krácené mzdy, lepší pracovní a technické vybavení nebo úprava pracovní náplně.

K zajištění počtu pracovníků je dobré využít migrující zaměstnance, k tomu je nutné zabezpečit etický nábor, odstranění jazykové bariéry, uznání kvalifikace. 

Je nutné spolupracovat s příslušnými úřady na podpoře migrujících pracovníkům při přístupu k bydlení, péči o děti a dalším službám, které vedou k začlenění zaměstnanců.

Všechny členské státy musí zvýšit rozpočty pro zajištění sociální péče, tím se zlepší pracovní podmínky zaměstnanců, odborná příprava zaměstnanců a technické vybavení sociálních služeb.

Pro rozvoj sociálních služeb, nábor zaměstnanců a zajištění dobrých pracovních podmínek je nejspolehlivějším a nejúčinnějším nástrojem kolektivní vyjednávání a sociální dialog. Na tom se shodly obě strany. Bez spolupráce nebude zajištěno ani udržení a nábor nových zaměstnanců. Výzvou je nábor mladých, kvalifikovaných zaměstnanců, v rovném zastoupení žen a mužů.  

Foto autorka


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí