Autor: Dagmar Valová, řídící sekce
19.05.2014, 08:27 / Aktualizace: 19.05.2014, 08:30
Konference Zdravotníci + nezdravotníci = tým  

Sekce nezdravotnických pracovníků pořádala 27. března 2014 konferenci na téma Zdravotníci + nezdravotníci = tým. Cílem konference bylo, jak již sám název napovídá, poukázat na skutečnost, že ve zdravotnictví, sociálních službách, lázeňství i hygieně je nejen potřebná, ale i přímo životně nutná spolupráce všech pracovníků.

Konference se konala na ústředí OS, počet účastníků byl omezen z důvodu počtu míst, zúčastnilo se kolem 30 lidí. Trochu nás všechny zamrzelo, že nikdo z vedení OS se neúčastnil, ale bylo to z důvodu probíhajících konferencí s předsedy, což všichni účastníci nakonec pochopili.

Program konference byl:

Legislativní aktuality – novela zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2014 - JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Právní postavení pracovníků ve zdravotnictví podle NOZ – JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Informace o sekci nezdravotnických pracovníků – Ing. Dagmar Valová

Specifika práce nezdravotnických zaměstnanců ve zdravotnictví – Ing. Petr Popule

Efektivita zaměstnávání nezdravotnických pracovníků versus  dodavatelské firmy – Petr Veselý

Diskuse na téma „Jak dál?“

Všechny přítomné zaujaly první dvě přednášky JUDr. Dominika Brůhy, který jako obvykle je měl perfektně připravené. Touto cestou mu chci za celý výbor sekce nezdravotnických pracovníků ještě jednou poděkovat. K otázkám na něj byl prostor časově omezen, přesto si myslím, že všechny důležité dotazy stihl odpovědět.

V dalších třech tématech jsme se již zabývali specifikou spolupráce mezi jednotlivými skupinami pracovníků a, jak jinak, také odměňováním těchto jednotlivých skupin. Dalším problémem v posledních létech je tzv. outsourcing, což znamená, že některé práce jsou prováděny externími firmami a podle našich informací tyto služby jsou mnohdy dražší, než kdyby to dělali vlastní pracovníci. Dalo by se říct, že to je také jedna z cest k vyvádění finančních prostředků mimo zdravotnictví.

Z diskuse na téma „Jak dál?“ vyplynulo, že výbor sekce nezdravotnických pracovníků má nadále bojovat proti diskriminaci nezdravotnických pracovníků, a to v současné době nejen proti finanční diskriminaci, ale i proti tomu, že obvykle pokud se snižují stavy zaměstnanců, tak na prvním místě jsou právě tito pracovníci a pak se eventuálně situace řeší i pomocí externích firem.

V závěru jsem za výbor sekce přislíbila, tak jak to bylo předem domluvené, že bude pravděpodobně následovat ještě v tomto pololetí další konference, a to v Poslanecké sněmovně o odměňování nezdravotnických pracovníků, kterou uspořádá členka naší výkonné rady a poslankyně Jana Hnyková. Účastníci projevili zájem i o tuto konferenci. Musím se zde zmínit, že došlo ke změně, ze které nemám radost ani já osobně a ani členové výboru sekce nezdravotnických pracovníků, protože se sice bude konat v Poslanecké sněmovně konference v květnu letošního roku pod záštitou Jany Hnykové, ale pouze pro pracovníky v sociálních službách, aby se podpořilo ještě před sestavováním státního rozpočtu navýšení finančních prostředků právě pro tyto pracovníky v sociálních službách. Těmto pracovníkům to samozřejmě přejeme, protože mají velmi těžkou fyzickou a mnohdy i psychicky náročnou práci.

Mrzí mě, že ostatní nezdravotničtí pracovníci budou opět čekat, kdy na ně dojde řada, zda příští rok či některý následující. A výmluvy, že na všechny peníze nejsou, neberu.

Tuto situaci je nutné řešit komplexně, protože když se chce, tak se peníze najdou – viz na lékaře po akci Děkujeme odejdeme – navýšení tarifů o 40 % oproti nezdravotnickým pracovníkům (toto srovnání platí jen v příspěvkových organizacích, u akciových společností a s.r.o. to nemohu vyhodnotit – byť jsou tyto organizace rovněž placené převážně z veřejných zdrojů), a to ještě v nejvyšších tarifech, na které dosáhne jen hrstka nezdravotnických pracovníků, takže by nebylo nutné vynaložit tak velké finanční prostředky.

Na vysvětlenou: pod pojem „zdravotníci“ jsou zahrnutí lékaři, nelékařští pracovníci a JOP, pod pojem „nezdravotníci“ zahrnujeme THP, dělníky, pracovníky v sociálních službách, informatiky a další technické profese.

Pokud se uskuteční konference na téma odměňování nezdravotnických pracovníků v Poslanecké sněmovně, což se dle vyjádření předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníkové snad podaří na podzim letošního roku, budou všichni včas vyrozuměni elektronickou poštou, na webových stránkách OS i v Bulletinu.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí