Autor: Ivana Břeňková
05.11.2015, 09:28
Kongres Evropské odborové konfederace  

Za stejnou práci stejnou mzdu, respekt sociálnímu dialogu, silnější odbory, sociální standardy, kvalitní a bezpečné pracovní podmínky pro všechny pracující, to byla témata 13. kongresu Evropské odborové konfederace (EOK, ETUC). Konal se v historickém paláci Maison de la Mutualité v centru Paříže ve dnech 29. září – 2. října 2015. Celkem se kongresu zúčastnilo 500 národních odborových delegátů z 39 Evropských zemí. Kongres byl zahájen písněmi a tancem – jak také v Paříži jinak.

Zástupci za Českou republiky byli představitelé ČMKOS, a to předseda Josef Středula, místopředsedkyně Radka Sokolová, zástupce Rady mladých ČMKOS Václav Procházka, , vedoucí mezinárodního oddělení Lucie Studničná a tisková mluvčí Jana Kašparová.

Místopředsedkyně OSZSP ČR Ivana Břeňková se kongresu zúčastnila jako členka delegace  Evropské federace odborů veřejných služeb (EPSU). 

Vystoupení politiků a nejvyšších odborových funkcionářů

Zahájení kongresu se ujali vysocí představitelé politického života, kteří tím ukázali důležitost jednání evropských odborů. Přišli nejen se zdravicemi, ale i se zásadními prohlášeními.

Kongres zahájil za evropské odboráře generální sekretář Jean-Claude Mailly, s požadavky na sociální pokrok, proti sociálnímu dumpingu. Nutný je sociální dialog, nejen ekonomická soutěž s úsporami, které jsou pro rozvoj Evropy katastrofou.

Prvním hostem byla starostka města Paříže Anne Hidalgo, bývalá aktivní odborářka. Sociální práva byla pro ni vášní, na které stojí její práce. Sociální práva, jako je důstojnost v práci, mzda, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jsou základem demokracie. Sociální Evropa je budoucností. Připomněla výsledky sociálního dialogu na evropské úrovni, kterými jsou uzavřené dohody sociálních partnerů, například k práci na dálku, proti stresu a násilí na pracovišti. Je nutné, aby dohody byly nejen uzavřeny, ale aby byly dodržovány a implementovány do zákonů a dohod v jednotlivých státech.

Evropa je v této době ohrožena, musí se snažit o pokrok.

Ocenila, že bylo zabráněno vyloučení Řecka z EU, a apelovala na to, aby se zohlednila otázka a postavení těch, co prchají před válkou.

Jean-Claude Juncker, prezident Evropské komise (EK), sdělil, že v době, kdy Evropa není v dobrém stavu, trpí solidarita. Není důvod k optimismu, přetrvává Řecká krize. Evropa se zapojuje do příliš drobných věcí, je třeba reformovat, ale ne vše. Když už se reformuje, tak přesně zacílit a převést reformy v konkrétní činy. Například volný pohyb osob není třeba reformovat, jen lehce upravit.

Nutností je pakt stability, rozpočtová konsolidace a investice! Plán investic je nazýván  Junckerův plán. Název mu dali ti, kdo v plán investic nevěří, poté, co se ukáže, že byl plán chybným krokem, bude moci být  prezident EK zdiskreditován.  

Podle Junckera je nutné se zaměřit na sociální dimenzi, na sociální práva. EK si přeje stanovit minimální sociální práva, minimální pilíř, který určí nepodkročitelné minimální sociální hranice. K tomu všemu se musí znovu nastartovat sociální dialog. Vyzval ETUC, aby byla součástí dialogu.

Slova za stejnou práci stejnou odměnu, nenormální jsou pracovní smlouvy na dobu určitou a vše, co vede jen k flexibilizaci musí skončit, aby se hledělo k budoucnosti a neomezovala se práva zaměstnanců, vyvolal souhlasný potlesk! Lidé musí mít výhled do budoucnosti!

Krátce se prezident EK zastavil v projevu k TTIP (připravovaná Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi USA a EU) s vyjádřením, že se předkládají návrhy na řešení arbitráží. 

K tzv. uprchlické krizi zdůraznil nutnost solidarity, úspěch nesmí mít krajní pravice, solidarita k uprchlíkům musí zvítězit. Je povinností Evropy je přijmout, i když je to problematické, uprchlíci vidí v Evropě záruku míru a my musíme být hrdi na to, že v Evropě vidí záruku stability a místa bez válečného konfliktu.

Martin Schulz, prezident Evropského parlamentu (EP), je zástupcem demokratických socialistů. Chtěl ve svém projevu k odborářům apelovat a vyzývat. Pět milionů mladých nemá práci, každá pátá osoba žije na úrovni chudoby.

EP stále slyší, že se musí spořit, více úspor, odchody do důchodu musí být ve vyšším věku.

Mladí více studují, pracují, ale je velká nejistota, zda se budou mít lépe než předchozí generace. Pracuje se na prekérní formy práce, bez dlouhodobých jistot. Mladí jsou vyloučeni z pracovního procesu. Je to problém, který se musí řešit.

Po technické revoluci jsme svědky digitální revoluce, jsme rychlejší, ale jsme svobodnější? Vše se sleduje a je otázka možnosti seberealizace lidí.

Prezident Schulz sdělil, že je třeba charta o pracovních právech pro široké skupiny osob. Je podceněna úroveň a možnosti sociálního dialogu. Posteskl si, že voliči sociální demokracie nechodí k volbám, pak se nemůžeme divit dopadům, které to vyvolá. Odbory patří do centra evropské politiky.

Je třeba diskutovat a volit zástupce lidí, ne kapitálu!

Ocenění práce ETUC, odbory bojují za přežití práv zaměstnanců – je nutné posilovat mezinárodní spolupráci!

Francouzský prezident Francois Hollande úvodem sdělil, že přijel veřejnou dopravou.

Vystoupení zahájil oceněním sociálního dialogu. Evropský sociální dialog prošel vývojem, také zmínil existující uzavřené dohody s odbory, ale na druhou stranu podle prezidenta sociální dialog oslabil a jsou ohrožena plnění dosažených výsledků, například byly protlačeny úspory.

Musíme se zabývat volným pohybem osob a je třeba zmínit uprchlické téma, reagovat a připravit se na důsledky krize. Ti, co nepřijímají utečence, by měli pomoci těm, kdo utečence přijímají. Musí se pomoci s jazykovou vybaveností a jejich uplatněním.

Prezident nesouhlasí s těmi, kdo prosazují trh práce, naopak jsou nutné investice k růstu, k pokroku a začlenění mladých lidí.

Prioritu vidí v investičním, tzv. Junckerově  plánu, ve kterém bude uvolněno 315 mld. eur, pro řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.

Podle prezidenta je třeba posílit evropský sociální dialog. Posílit sociální ochranu, odměňování, posílit základní práva zaměstnanců.

Evropa je jedinou cestou. Musí se obhájit evropský duch.

Bernadette Ségol, generální tajemnice ETUC, za odboráře sdělila, že pokud půjde vše v rámci a s cílem konkurenceschopnosti, nic nepůjde, protože to je proti zájmu zaměstnanců.

ETUC dělá kampaně za sociální Evropu a posílení sociálního dialogu. Odbory požadují daně z finančních transakcí, aby se voda stala lidským právem. Jasně sdělila, že problém podvodu s emisemi automobilky VW je problémem morálním, ekonomickým i problémem životního prostředí.

Tajemnice apelovala na nutnost zvýšit členskou základnu, bez silné základny nebude silná vyjednávací pozice, ani finanční zajištění práce odborů.

K TTIP mají odbory silně skeptické stanovisko kvůli dopadům na pracovní místa a dopadům na sociální standardy.

Při následující diskusi byla podána informace, že Evropská komise pod tlakem trochu zmírnila přístup, ale výsledek je stejný! Jsou tajná jednání, bez veřejné diskuse, v zájmu nadnárodních firem. Regulace se pro firmy stává něčím, co je zatěžuje. Je třeba se spojit v boji proti nevýhodné dohodě.

Pracovní jednání delegátů kongresu

Kongres si schválil pro jednání čtyři panely a tři pilíře zásadních otázek pro činnost odborů. Zvolil nové vedení a přijal zásadní dokumenty.

Předsedou ETUC byl zvolen Belgičan Rudy de Leeuw, ročník 1953, generálním tajemníkem ETUC byl zvolen Ital Luca Visentini, ročník 1969. Dále byl zvolen tým, kterému přejeme hodně sil, aby pro zaměstnance pracovali podle všech přijatých závěrů.

Kongres velmi vřele poděkoval bývalým představitelům za tvrdou a efektivní práci.

V panelech se diskutující zaměřili na ožehavá témata – kvalitní pracovní místa pro mladé a jejich garance, kvalitní práce a zaměstnanost pro všechny, boj proti sociálnímu dumpingu a jaká je role ETUC ve všech uvedených oblastech.

Hlavními pilíři diskuse a závěrů byla silná ekonomika a její výsledky pro všechny pracující, silnější odbory pro demokracii a demokracii v práci, základ ambiciózních sociálních standardů, včetně minimální mzdy.

Diskutovalo se o otázce spravedlivého zdanění v Evropě. Místo toho, aby se rušila pracovní místa ve zdravotnictví, sociálních službách a dalších veřejných službách, musí vlády kompenzovat neuhrazené daně k financování těchto služeb. Odbory požadují společný konsolidovaný základ daně. Vlády slibují opatření, ale zatím bez výsledku, což přispívá k chudobě pracujících. Kongres přijal závěr k tomuto tlaku.

Při diskusi o roli ETUC se probírala témata hospodářského růstu, investic a zvýšení mezd, současně se zabezpečením pracovních práv a sociálních programů. ETUC je nutné posílit, tím posílit sociální dialog. Zaměstnanci se musí povzbuzovat k odborářství, k demokracii.

Diskutovalo se také o migrační krizi. Odboráři byli vyzváni k solidaritě s migranty a uznání, že není místo na rasismus a nesnášenlivost.

Diskuse byly konkrétní, zaměřené jak na evropské problémy, tak problémy jednotlivých zemí.

Předseda ČMKOS Josef Středula se účastnil panelu ke kolektivnímu vyjednávání, podal informaci o naší kampani Konec levné práce a o kolektivním vyjednávání. Požadoval, aby podmínky práce a odměny byly srovnatelné v různých zemích. Pokud je výroba v České republice, proč zaměstnanci za stejnou kvalitu a práci a stejnou hodnotu výrobku berou v naší republice daleko nižší mzdu a pracují za horších podmínek než v tzv. západních zemích? Při té příležitosti uvedl příklad zaměstnanců v belgické strojírenské firmě IG Watteeuw v Brně, která jim nařizovala přesčasy o víkendech. Zaměstnanci se v naší republice postavili proti belgickým zaměstnavatelům. Belgický odborář slíbil pomoc a účastníci kongresu vyjádřili podporu stávkujícím.

Bylo přínosné si uvědomit, že na protesty nejsme sami, evropská odborová solidarita je, jen ji využívat.

Kongres na mě osobně udělal velký dojem, nebyl pouze pochvalou sociálnímu dialogu a odborářství, ale ukázal i na naše nedostatky, na snižující se členskou základnu, na problémy v Evropě i v jednotlivých zemích. A není jich málo, naše práce má smysl, je třeba udržet a zajistit lepší podmínky důstojné práce. 

Závěry kongresu jsou zveřejněny na www.etuc.org, a to v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Foto autorka


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí