Autor: Agáta Šmehilová, inspektorka BOZP
06.09.2018, 13:03
Seminář v Olomouci se věnoval problematice BOZP v sociálních službách  

V souladu s plánem činnosti svazových inspektorů BOZP na rok 2018 schváleným vedením odborového svazu a s ujednáním na jarní poradě s předsedy odborových organizací se dne 4. června 2018 v Olomouci uskutečnil seminář bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zúčastnily se ho mladé odborářky ve funkcích předsedkyně odborové organizace a členky výborů ZO řešící oblast BOZP.

Odborářky jsou zaměstnané v sociálních službách Olomouckého kraje a jedna je z rakouské firmy SeneCura Senior, Olomouc. Místem konání bylo regionální pracoviště svazové inspektorky bezpečnosti práce v Olomouci na Stupkové č. 18.

Ing. Dominika Tkáčová, svazová inspektorka bezpečnosti práce Moravskoslezského kraje, na semináři přednesla blok o paragrafech zákoníku práce pro oblast BOZP a pro činnost funkcionářů.

Agáta Šmehilová, svazová inspektorka bezpečnosti práce Olomouckého kraje, svým vystoupením navázala na prezentaci BOZP v sociálních službách, která zazněla na zasedání výboru sekce sociál dne 16. 4. 2018 v Praze. Zaměřila se na odborné téma kategorizace práce v sociálních službách. Přítomné seznámila se stanovisky odborníků na přiznání nároku na dodatkovou dovolenou a vysvětlila, kdy má zaměstnanec nárok na příplatek za ztížené prostředí.

Výbor sekce sociál zastoupený Mgr. Marcelou Holčákovou aktivně spolupracuje s inspektory BOZP a podporuje svými výstupy zejména odbornou informovanost, aby se s jejím využitím prosazovalo rovné jednání se zaměstnanci v sociálních službách, v domovech se zvláštním režimem a domovech pro seniory. Seminář BOZP svým odborným zaměřením k tomu přispěl.

Závěrem byla živá diskuse zaměřená na náročné pracovní podmínky a pracovní prostředí v propojení s nízkým finančním ohodnocením. Byla to taky skvělá příprava na setkání odborářů z veřejných služeb a veřejné správy dne 12. 6. 2018, jehož tématem byly platy.

„Budoucnost lze měnit vaším hlasem“ prohlásil před časem na odborovém semináři Eddy Stam z Anglie. My si plně uvědomujeme, že je potřeba našim hlasem měnit a ovlivňovat sociální jistoty zejména v sociálních službách.

Seminář BOZP byl ukončen dobrým obědem v malé restauraci Brondo.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Můj plat/mzda se v roce 2019

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí