Autor: Bc. Dagmar Žitníková
30.01.2020, 13:04 / Aktualizace: 30.01.2020, 13:05
Zvýšené příplatky – správný postup a možnosti řešení problémů  

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 jednalo vedení OS a vedoucí právního a sociálního oddělení Ing. Ivana Břeňková s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Ministra jsme informovali, že zvýšení příplatků pro nelékařský zdravotnický personál neprobíhá v nemocnicích v souladu se sliby ministra a uzavřenými dohodami.

S ministrem jsme se domluvili na následujícím postupu:

1) V případě, že jste se, jako odborová organizace, nedohodli se zaměstnavatelem na zvýšení příplatků a vaším zaměstnavatelem byl jednostranně vydán mzdový předpis, který je odlišný od veřejných příslibů, zašlete o této skutečnosti odborovému svazu informaci, příslušný mzdový předpis a nejlépe několik vzorových platových/mzdových výměrů od různých nelékařských zdravotnických pracovníků, a to výměry z roku 2018 a letošní. Prosíme dát vždy dva výměry jednotlivých pracovníků (2018 a 2019) bez jejich identifikace (jméno, osobní číslo) do jednoho souboru.

Nemocnice, kde nedošlo ke shodě, budeme s ministrem a případně premiérem řešit.

2) V případech, že jste za odborovou organizaci podepsali kolektivní smlouvu s jinými příplatky, než byly přislíbené, je to ve vaší odpovědnosti a předpokládáme, že jste si vše propočítali podle ekonomických podkladů, jak jsme vám doporučili.

Pokud se ale domníváte, že jste byli vaším zaměstnavatele uvedeni v omyl – bylo vám sděleno, že nemocnice na zvýšené příplatky nemá finance, je možné situaci řešit formou návrhu dodatku ke kolektivní smlouvě, kde navrhnete příplatky upravit. Kvůli těmto návrhům dodatků nás kontaktujte.

Pokud by následně váš zaměstnavatel s dodatkem nesouhlasil a až od něj obdržíte písemnou informaci, že na další navýšení nemá vaše nemocnice finance, tak lze řešit přes Ministerstvo zdravotnictví přes propočet úhrad pro vaši nemocnici.

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TOTO ŘEŠENÍ MUSÍ PROBÍHAT VE SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝM SVAZEM!

Znovu vám předkládáme příklad navýšení a propočet, jak si ověřit, zda proběhlo vše správně.

Příklad všeobecná sestra na standardním oddělení:

Rok 2018

příplatek v I. skupině směnnost 500 Kč

příplatek ve III. skupině (soustavné poskytování zdravotní péče) 2000 Kč

Souhrn: 2500 Kč

Rok 2019 = naplněný slib

Příplatek ze skupiny jedna je převeden do skupiny II – sestra má obdržet 2500 Kč

Příplatek ze skupiny III – sestra má obdržet 5000 Kč

Souhrn: 7500 Kč

Příklad všeobecná sestra na ARO, JI, onkologii, psychiatrických nemocnicích:

Rok 2018

Příplatek ve skupině III – směnnost 2500 Kč

Příplatek ve skupině II – Příplatek ARO JIP 600 Kč

Souhrn: 3100 Kč

Rok 2019 = naplněný slib

Příplatek ve II. skupině – směnnost 2500 Kč

Příplatek ve IV. skupině – příplatek přesun ze II skupiny a doplatek za směnnost, který má být + 5000 Kč, celkem by měla obdržet pro naplnění slibu ministra 5600 Kč

Souhrn: 8100 Kč

Vážené kolegyně, vážení kolegové, s dalšími dotazy se obracejte na právní oddělení odborového svazu nebo na vedení OS.

Za vedení OS předsedkyně Dagmar Žitníková


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí