Autor: Lubomír Francl
20.07.2015, 14:49 / Aktualizace: 20.07.2015, 14:53
Více než 1000 členů OS už letos dostalo dar ze Zajišťovacího fondu!  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás opět v krátkosti informoval o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu OSZSP ČR. Od začátku roku 2015 došlo na OS celkem 1120 žádostí. K datu 9. 6. 2015 bylo kladně vyřízeno 1006 žádostí, což oproti roku 2014 znamená nárůst o 99 % (za stejné období roku 2014 bylo kladně vyřízeno 504 žádostí).

Bohužel ne všechny žádosti doručené na OS mohly být vyřízeny kladně. Zamítnuto bylo za období od 1. 1. 2015 do 9. 6. 2015 celkem 38 žádostí.

Důvody pro zamítnutí žádostí byly tyto:

● nedodržení lhůty 3 měsíců pro podání žádosti (13 žádostí),

● nedodržení lhůty 1 roku členství v Zajišťovacím fondu (doba pro vznik nároku na čerpání darů ze Zajišťovacího fondu – 12 žádostí),

● nedodržení podmínky členství v Zajišťovacím fondu (4 žádosti),

● nedodržení podmínky čerpání dle Statutu Zajišťovacího fondu (na jednu událost je možné čerpat 1x v kalendářním roce – 9 žádostí).

Celkem 76 žádostí je nyní v řešení, protože při jejich zpracování byly zjištěny určité problémy. Mezi ně patří například:

● nečitelné údaje v podaných žádostech,

● špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,

● neuhrazené odvody členských příspěvků základní organizací,

● nedoplatky v odvodech příspěvků do Zajišťovacího fondu základní organizací,

● chybějící hlášení změn pro odvody do Zajišťovacího fondu.

Jelikož opakování je matkou moudrosti, dovolte mi, abych znovu připomněl, že od 1. 1. 2015 platí, že odvody členských příspěvků na OS je možné provádět pouze měsíčně.

Pro vyplacení darů ze Zajišťovacího fondu platí tyto podmínky:

členství v OSZSP ČR nejméně jeden rok,

● řádné placení členských příspěvků,

● řádné placení příspěvků do Zajišťovacího fondu, má-li odborová organizace oddělené platby (čl. I. odst. 2.),

● řádné placení příspěvků do Zajišťovacího fondu na účet Zajišťovacího fondu,

● řádné placení odvodů z členských příspěvků odborovou organizací na ústředí OS.

Čerpání ze Zajišťovacího fondu nenáleží členovi, za kterého odborová organizace neplní řádně a včas své povinnosti (zejména neplatí příspěvek do Zajišťovacího fondu, neposílá jmenný seznam a jeho aktualizace, z nichž by bylo možné ověřit zaplacení příspěvku do Zajišťovacího fondu za člena).

Zároveň bych chtěl všechny členy a funkcionáře požádat, aby před odesláním žádosti na OS zkontrolovali, že žádost je podána na správném formuláři, který obsahuje všechny náležitosti, jež jsou podmínkou pro vyplacení daru ze Zajišťovacího fondu. Ušetří se tím čas a práce jak vás členů a funkcionářů, tak i pracovnice OS, která žádosti vyřizuje, a také se při správně vyplněné žádosti se všemi potřebnými přílohami významně zkrátí doba vyplacení daru.

Na závěr bych opět chtěl vyslovit přání, že v budoucnu se počet základních organizací, které se do Zajišťovacího fondu zapojí, zvýší, a tak se otevře možnost čerpání darů ze Zajišťovacího fondu i pro další členy.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí