Autor: Mgr. Lubomír Francl
12.02.2021, 21:46 / Aktualizace: 12.02.2021, 21:48
Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2020  

V období od 1. ledna do 30. září 2020 bylo na ústředí OS zaevidováno 2572 žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu, schváleno bylo 2381 žádostí, což je o 246 žádostí více než za stejné období roku 2019, zamítnuto bylo 133 žádostí (o 14 více než za stejné období roku 2019) a 58 žádostí je ještě v řešení. Za stejné období byly vyplaceny dary v celkové výši 2 116 506 Kč (o 327 306 Kč více než za stejné období roku 2019). Podrobnější rozbor je v tabulkách, které najdete níže jako soubor ke stažení.

Pro jistotu opět uvádím, že rozdíl mezi sumou vyplacených a schválených žádostí je dán tím, že statistika vyplacených žádostí se řídí datem, kdy žádost byla vyplacena z účtu Zajišťovacího fondu, a ne datem přijetí žádosti. V praxi to znamená, že v lednu 2020 se vyplácely dary na žádosti přijaté ještě v roce 2019.

Zamítnutých žádostí ve výše uvedeném období je bohužel o 14 více než za stejné období roku 2019. Nárůst počtu zamítnutých žádostí z důvodu nedodržení lhůty pro podání žádosti je dán mimo jiné i tím, že jsme museli zamítnout poměrně velký počet žádostí proto, že žadatel sice včas poslal žádost, ale v dané lhůtě nedoložil doklady potřebné pro schválení žádosti, a i přes opakované urgence tak neučinil. Je to škoda, protože účelem fondu není žádosti zamítat, ale dary vyplácet.

Pro úplnost bych zde chtěl připomenout, že podle platného znění Statutu Zajišťovacího fondu je doplnění nebo opravu člen povinen zaslat nejpozději ve lhůtě tří měsíců, jinak nárok na dar zaniká.

Možná už to některým z vás bude připadat zbytečné, ale přesto mi dovolte, abych zde opět připomněl, že žádosti zamítnuté z důvodů uvedených ve čtvrté tabulce by se na ústředí OS vůbec neměly dostat, protože by primární kontrolu měla provést už základní organizace. Nejjednodušší způsob, jak si ověřit to, že jsou splněny všechny podmínky pro přiznání darů, je používat program TREWIS ZO, kde kromě možnosti vyplnit a poslat hlášenku odvodů do Zajišťovacího fondu můžete zadávat také kompletní údaje o členství v Zajišťovacím fondu a můžete zde vidět i kompletní seznam žádostí o dary ze Zajišťovacího fondu a můžete si tak ověřit, zda již člen na danou událost v kalendářním roce nečerpal. Ušetříte práci jak své odborové organizaci, tak i pracovnicím odborového svazu, které žádosti zpracovávají.

I přes některé problémy je potěšitelné, že se počet žádostí a počet vyplacených darů zvyšuje a že Zajišťovací fond slouží našim členům.

Na závěr mi dovolte poznámku. Osobně jsem očekával, že nárůst počtu žádostí o dar při ošetřování člena rodiny bude v souvislosti s vyhlášením mimořádných opatření z důvodů pandemie COVID-19 vyšší. Nárůst počtu žádostí o dar při OČR o 237 je sice viditelný, ale i tak je vidět, že naši členové se snažili si i při zavření škol zajistit hlídání dětí tak, aby při nedostatku personálu jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách mohli dále choditSoubory ke stažení

 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí