Autor: Mgr. Lubomír Francl
23.04.2020, 13:10
Zajišťovací fond v roce 2019  

Jako každoročně bych vás chtěl informovat o využívání Zajišťovacím fondu, nyní celkově za rok 2019. Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2019 celkem 2897 žádostí, což je nárůst oproti roku 2018 o 270 žádostí. Schváleno bylo celkem 2733 žádostí (nárůst o 246 žádostí oproti roku 2018) a zamítnuto bylo 149 žádostí (o 26 více než v roce 2018).

Proplaceno bylo v roce 2019 celkem 2754 žádostí (o 110 více než v roce 2018) v celkové výši vyplacených darů 2 324 980 Kč, což je o 234 727 Kč více než v roce 2018. Rozdíl mezi počtem schválených a vyplacených žádostí je stejně jako v minulých letech způsoben tím, že některé žádosti vyplacené na začátku roku 2019 byly na OS doručeny již na konci roku 2018 a naproti tomu některé žádosti z konce roku 2019 byly zúčtovány až na začátku roku 2020.

Pro úplnost bych chtěl připomenout, že výkonná rada odborového svazu na svém únorovém jednání schválila změny ve Statutu Zajišťovacího fondu. Úpravy se týkají příloh k žádosti o dar při pracovní neschopnosti a jsou způsobené změnami v souvislosti se zavedením eNeschopenky. Upravený text zní nyní takto:

Žádost o dar při dočasné pracovní neschopnosti se podává na předepsaném formuláři, přílohou žádosti je kopie dokladu o trvání (Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Průkaz práce neschopného pojištěnce, nebo potvrzení zaměstnavatele) nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti žadatele.

Také byly upraveny formuláře žádostí o dar, kde bylo odstraněno potvrzení odborové organizace, že žadatel je členem Zajišťovacího fondu (vzhledem k tomu, že údaj je uveden v centrální databázi, je toto potvrzení již zbytečné).

Chci vás proto požádat, abyste si stáhli nové formuláře a používali jen ty.

V tabulkách, které najdete níže jako soubor ke stažení, je uvedena podrobnější statistika přijatých, schválených, vyplacených a zamítnutých žádostí.

Stejně jako v roce 2018 jsme v roce 2019 nemuseli zamítnout ani jednu žádost z důvodu, že by základní organizace neplnily své povinnosti, což svědčí o dobré práci funkcionářů našich základních organizací. Ale musím podotknout, že žádosti zamítnuté z ostatních důvodů uvedených v tabulce 4 by se na OS vůbec neměly dostat, protože by primární kontrolu měla provést už základní organizace.

Nejjednodušší způsob, jak si ověřit, že jsou splněny všechny podmínky pro přiznání darů, je používat program TREWIS ZO, kde můžete najít jednak kompletní údaje o členství v Zajišťovacím fondu, ale i seznam žádostí o dary ze Zajišťovacího fondu a můžete si tak ověřit, zda již člen na danou událost v kalendářním roce nečerpal.

Bohužel přibyl počet žádostí, které jsme museli zamítnout proto, že byly zaslány na OS pozdě, to znamená, že nebyla dodržena lhůta pro podání žádosti (3 měsíce, u daru při narození dítěte 6 měsíců). Také výrazně vzrostl počet žádostí zamítnutých proto, že nebyly splněny důvody Statutu – z toho velká většina byla zamítnuta proto, že se jednalo o žádost o dar při pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu, protože ve Statutu Zajišťovacího fondu je výslovně uvedeno, že dar nenáleží při dočasné pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Také se stále bohužel vyskytují problémy s tím, že ne všechny žádosti splňují veškeré náležitosti k tomu, aby mohly být vyplaceny v řádném termínu. Mezi nejčastější a stále se opakující chyby patří:

● nečitelné údaje v podaných žádostech,

● špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,

● chybějící doklady potřebné ke schválení žádosti.

Výkonná rada se na svém jednání v březnu bude stejně jako v minulých letech zabývat návrhy na změny Statutu Zajišťovacího fondu – navýšení některých částek. O změnách vás budeme včas informovat.

Na závěr bych chtěl znovu připomenout, že v programu TREWIS ZO je v současné době možné posílat hlášenky nejen odvodů členských příspěvků, ale i příspěvků do Zajišťovacího fondu elektronicky. Rovněž je možné zadávat u nových členů nejen datum vstupu do OS, ale i datum vstupu do ZF.

Pokud tedy základní nebo místní organizace využívá možnosti programu TREWIS ZO v plném rozsahu, nemusí již posílat žádné hlášenky v „papírové“ podobě, ale je možné vše posílat rovnou z programu TREWIS ZO. Je zde možné i sledovat, v jaké fázi zpracování je žádost o dar ze ZF, a samozřejmě i před podáním žádosti provést kontrolu, zda například již člen v kalendářním roce čerpal dar na příslušnou událost (připomínám, že na každý druh daru je možné čerpat jedenkrát v kalendářním roce).

Věřím, že program začnou využívat i ty organizace, které dosud tento program nepoužívají.Soubory ke stažení

 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí