Autor: Mgr. Lubomír Francl
15.03.2021, 19:06
Zajišťovací fond v roce 2020  

Rok se s rokem sešel a já bych vás chtěl informovat o fungování Zajišťovacího fondu odborového svazu. Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí. Schváleno bylo celkem 3479 žádostí (nárůst o 739 žádostí oproti roku 2019) v celkové výši 3 307 188 Kč (o 1 014 808 Kč více než v roce 2019) a zamítnuto bylo 192 žádostí (o 40 více než v roce 2019). 137 žádostí je ještě v řešení. Všechny tyto údaje jsou platné ke dni 12. února 2021. Podrobnější rozbor je v tabulkách, které najdete níže jako soubor ke stažení.

Proplaceno bylo v roce 2020 celkem 3189 žádostí (o 435 více než v roce 2019) v celkové výši vyplacených darů 3 000 488 Kč, což je o 675 508 Kč více než v roce 2019. Rozdíl mezi počtem schválených a vyplacených žádostí je stejně jako v minulých letech způsoben tím, že některé žádosti vyplacené na začátku roku 2020 byly na OS doručeny již na konci roku 2019 a naproti tomu některé žádosti z konce roku 2020 byly zúčtovány až na začátku roku 2021.

Při pohledu do tabulky č. 3 a č. 4 je vidět, že na rozdíl od jara, kdy se první vlna epidemie COVID-19 příliš na počtu přijatých žádostí oproti jiným obdobím neprojevila, v prosinci došlo k významnému nárůstu počtu žádostí o dar při pracovní neschopnosti. Další významný nárůst počtu žádostí se začíná projevovat i v prvních měsících roku 2021, kdy docházejí žádosti zvláště o dar při pracovní neschopnosti v souvislosti se zvýšenou nemocností související s epidemií COVID-19. I z těchto údajů je vidět, že zaměstnanci, ať už pracují ve zdravotnictví nebo v sociálních službách, jsou na hranici svých sil, a i když se v první vlně snažili situaci s vypětím svých sil zvládnout, tak na podzim již to není možné.

Stejně jako v předešlých několika letech jsme v roce 2020 nemuseli zamítnout ani jednu žádost z důvodu neplnění povinností odborové organizace, což svědčí o dobré práci našich funkcionářů. Bohužel ale musím konstatovat, že velká část zamítnutých žádostí se týkala toho, že žádosti neobsahovaly všechny náležitosti a nebyly doplněny ani po naší urgenci. Také se zvýšil počet žádostí zamítnutých z důvodu, že žadatel již v kalendářním roce na příslušný druh daru čerpal, a také proto, že žadatel nesplnil dobu 6 měsíců členství v Zajišťovacím fondu, což je doba potřebná dle Statutu Zajišťovacího fondu pro čerpání darů. Připomínám, že nejjednodušší způsob, jak si ověřit to, že jsou splněny všechny podmínky pro přiznání darů, je používat program TREWIS ZO, kde můžete najít jednak kompletní údaje o členství v Zajišťovacím fondu, ale i seznam žádostí o dary ze Zajišťovacího fondu a můžete si tak ověřit, zda již člen na danou událost v kalendářním roce nečerpal.

I vzhledem k výše uvedeným skutečnostem opět uvádím nejčastější chyby, které pak způsobují, že žádosti nemohou být vyplaceny v řádném termínu. Mezi nejčastější a stále se opakující chyby patří:

● nečitelné údaje v podaných žádostech,

● špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,

● chybějící doklady potřebné ke schválení žádosti.

Znovu připomínám, že v programu TREWIS ZO je v současné době možné posílat hlášenky nejen odvodů členských příspěvků, ale i příspěvků do Zajišťovacího fondu elektronicky. Rovněž je možné zadávat u nových členů nejen datum vstupu do OS, ale i datum vstupu do Zajišťovacího fondu. Pokud tedy základní nebo místní organizace využívá možnosti programu TREWIS ZO v plném rozsahu, nemusí již posílat žádné hlášenky v „papírové“ podobě, ale je možné vše posílat rovnou z programu TREWIS ZO. Je zde možné také sledovat, v jaké fázi zpracování je žádost o dar ze Zajišťovacího fondu a samozřejmě i před podáním žádosti provést kontrolu, zda například již člen v kalendářním roce čerpal dar na příslušnou událost (připomínám, že na každý druh daru je možné čerpat jedenkrát v kalendářním roce). Věřím, že program začnou využívat i ty organizace, které dosud tento program nepoužívají.

Co říci závěrem? Věřím, že Zajišťovací fond našim členům pomáhá a plní zvláště v této nelehké době svůj účel, pro který byl založen.  Soubory ke stažení

 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí