Autor: Mgr. Lubomír Francl
04.04.2017, 13:39 / Aktualizace: 04.04.2017, 13:44
Změny v Zajišťovacím fondu od 1. 4. 2017  

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na svém jednání dne 10. března 2017 rozhodla o změnách Statutu Zajišťovacího fondu od 1. dubna 2017, které povedou k lepší komunikaci a operativnějšímu vyřizování žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu.

Ve statutu Zajišťovacího fondu se mění text části II., článku 7 a 9 takto (nová část textu je podtržena):

7. O čerpání ze Zajišťovacího fondu žádá člen na základě písemné žádosti, ke které připojuje:

  1. potvrzení odborové organizace o členství v odborové organizaci,
  2. potvrzení odborové organizace, že člen řádně hradí členské příspěvky, případně také příspěvky do ZF, má-li odborová organizace oddělené platby (čl. I. 2.),
  3. čestné prohlášení odborové organizace, že řádně platí příspěvky do ZF a odvody z členských příspěvků.

Přílohou žádosti jsou další podklady k jednotlivým čerpáním (viz níže). Na přílohách je uveden e-mailový a telefonický kontakt na žadatele.

9. Nemá-li žádost veškeré náležitosti a vyplněné přílohy, člen bude vyzván k doplnění nebo opravě, a to na kontaktní adresu nebo e-mail uvedený v žádosti. Výzva se posílá také příslušné odborové organizaci. Doplnění nebo opravu je člen povinen zaslat nejpozději ve lhůtě tří měsíců, jinak nárok na dar zaniká.

Kompletní znění Statutu Zajišťovacího fondu viz výše jako soubor ke stažení.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí