Informace pro odborové organizace  

Všechny formuláře, hlášenky atd. najdete v rubrice Jak se stát členem - Přihlášky a formuláře: http://osz.cmkos.cz/cz/informace-pro-cleny-a-odborove-organizace/jak-se-stat-clenem/.aspx

Také letos zasílejte kolektivní smlouvy!

Také letos všechny odborové organizace žádáme o zaslání uzavřených kolektivních smluv na rok 2019, případně o informace o průběhu vašeho kolektivního vyjednávání. 

Většina z vás tuto žádost čte již po několikátý rok a jsou dokonce takové ZO, které zasílají kolektivní smlouvu už automaticky i bez této výzvy. Těm mnohokrát za disciplínu děkuji!
Jako každoročně údaje z kolektivních smluv, které jsou součástí i statistiky vedené Českomoravskou konfederací odborových svazů, umožňují vyhodnotit například to, kolik zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách je kryto kolektivními smlouvami, co všechno se v těchto resortech podařilo odborovým organizacím vyjednat, zda dochází k nárůstu platů nebo mezd a podobně, proto je i vaše kolektivní smlouva důležitá!
V souvislosti s registrem smluv jsme však zjistili, že některé organizace nám zasílaly jen jakousi základní kolektivní smlouvu a důležité dodatky, převážně týkající se odměňování, již ne.
Zajímavé také je, že některé organizace poslaly kolektivní smlouvu pouze do registru smluv. Díky veřejnému přístupu jsme nakonec i tyto kolektivní smlouvy z registru získali a mohli je k evidenci také zařadit.
Kolektivní smlouvu včetně všech příloh zasílejte, prosím, elektronicky na e-mailovou adresu kuban.kamil@cmkos.cz  nebo poštou k rukám Kamila Kubáně na adresu odborového svazu.
V případě, že se vám nepodařilo na rok 2019 kolektivní smlouvu uzavřít, stejně jako dřív nás o tom rovněž informujte na výše uvedené adresy. Nezapomeňte připsat důvod, proč se vám nepodařilo kolektivní smlouvu uzavřít. Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné kolektivní vyjednávání.


Soubory ke stažení

 

 

Další články

05.02.2020, 17:29 / Aktualizace: 05.02.2020, 17:33

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

více informací
15.05.2018, 08:35 / Aktualizace: 31.05.2018, 11:22

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Co se vlastně skrývá pod anglickou zkratku GDPR a má to nějaký dopad na odborové organizace?

více informací
31.05.2018, 11:21

Vedení OS se na poradách ve všech krajích sešlo s předsedy odborových organizací

V dubnu jsme ukončili naše pravidelné jarní porady s předsedy a dalšími členy našich odborových organizací v jednotlivých krajích.

více informací
18.01.2018, 15:21

Kolektivní smlouvy a registr smluv

V poslední době se na nás obracejí odborové organizace s dotazy na povinnost zveřejňovat kolektivní smlouvy v registru smluv.

více informací
24.07.2017, 14:39 / Aktualizace: 24.07.2017, 14:43

Doplňující informace týkající se zápisu odborových organizací do spolkového rejstříku

V souvislosti s povinností odborových organizací doplnit zákonem požadované údaje do spolkového rejstříku se na OS obracejí odborové organizace s dotazy, jak konkrétně postupovat.

více informací
03.04.2017, 08:04 / Aktualizace: 03.04.2017, 08:07

Důležité upozornění – povinnosti odborových organizací vůči rejstříkovému soudu

V tomto článku bychom chtěli odborové organizace v krátkosti upozornit na povinnosti, které mají jako právnické osoby vůči rejstříkovému soudu.

více informací
13.03.2017, 11:45 / Aktualizace: 13.03.2017, 11:47

Oborová organizace a daňové přiznání

Je základní odborová organizace povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob?

více informací
22.04.2016, 08:23 / Aktualizace: 22.04.2016, 08:28

Nový program pro evidenci členů je již přístupný také pro ZO!

V březnu byl spuštěn do provozu program pro evidenci členské základny TREWIS ZO, který slouží k evidenci členů v jednotlivých ZO. Pro přístup do programu postačuje počítač a přístup na internet.

více informací
20.05.2014, 15:25

Srážky ze mzdy k úhradě členských příspěvků

Zákoník práce obsahuje speciální úpravu provádění srážek ze mzdy zaměstnance, který je členem odborové organizace a který hradí členské  příspěvky formou srážky ze mzdy.

více informací
20.01.2014, 12:44 / Aktualizace: 20.01.2014, 12:55

Metodiky ČMKOS pro odborové organizace

ČMKOS zpracovala 6 metodik, které mají odborovým organizacím pomoci při aplikaci nové legislativy, především občanského zákoníku.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Můj plat/mzda se v roce 2019

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí