Informace pro odborové organizace  

Už jste nám zaslali vaši uzavřenou kolektivní smlouvu?

S příchodem léta se každým rokem na vás obracíme s žádostí o zaslání platné kolektivní smlouvy. Nejinak je tomu i letos.

Mnozí z vás nám uzavřenou kolektivní smlouvu již zaslali. Těm mnohokrát děkuji. Protože ovšem potřebujeme znát informace o stavu kolektivního vyjednávání ve všech zařízeních, ve kterých působí odbory, žádáme vás o zaslání platné kolektivní smlouvy na rok 2021. Data uvedená v těchto smlouvách poslouží ke statistickému zpracování nejen našemu svazu, ale i celé ČMKOS, potažmo Ministerstvu práce a sociálních věcí.

I díky vašim informacím můžeme reálně argumentovat při přednášení požadavků na zvyšování platů a mezd, usilování o bezpečnější a lepší pracovní prostředí a podobně. Data obsažená v kolektivních smlouvách jsou pro naši práci nepostradatelná a nenahraditelná. Proto vás žádáme o jejich poskytnutí.

Platné kolektivní smlouvy včetně všech jejich součástí a příloh zasílejte, prosím, elektronicky na e-mailovou adresu kuban.kamil@cmkos.cz, případně poštou na adresu odborového svazu.

Děkujeme!

Kamil Kubáň

 

Nezapomeňte na podzimní krajské konference odborového svazu!

Výkonná rada odborového svazu na svém květnovém jednání rozhodla o svolání krajských konferencí odborového svazu, které se budou konat v období od 16. září do 26. října tohoto roku. Přesné termíny a místa konání krajských konferencí již byly zaslány do odborových organizací a najdete je rovněž na následující straně tohoto Bulletinu.

Na krajských konferencích budou předány informace potřebné k naší společné práci, seznámíme vás s aktuálním děním ve zdravotnictví a sociálních službách, samozřejmě zazní i informace z oblasti hygienické služby a lázeňství.

Zásadním bodem jednání bude vyhodnocení úprav mezd a platů v roce 2020 a 2021, odměny za práci v době epidemie COVID-19 a další informace o činnosti OS.

Na konferenci budou voleni delegáti celostátní konference OS, která se bude konat 4. listopadu 2021 v Praze. Na jednání této celostátní konference naváže odborná konference Nadace Friedricha Eberta na téma odměňování a minimální důstojná mzda. 

Pro naši i vaši práci a jednání na všech úrovních je velmi důležité, abyste se krajské konference ve vašem kraji osobně zúčastnili. Počet delegátů, kteří se mohou účastnit konference, je dán schváleným klíčem, uvedeným v pozvánce na krajskou konferenci, která již byla také poslaná do odborových organizací.

Připomínáme, že předsedu odborové organizace může na krajské konferenci zastoupit i jiný člen organizace.

Krajské konference jsou nejdůležitějším setkáním pro společnou komunikaci odborářů regionu s vedením OS. Závěry krajských konferencí jsou zásadní pro další vyjednávání o pracovních podmínkách členů našeho odborového svazu. 

V případě, že by se za vaši odborovou organizaci nemohl nikdo osobně konference zúčastnit, zašlete nám, prosím, informace, které jsou z vašeho pohledu důležité pro členy OS.

Pandemie COVID-19 bohužel zabránila v roce 2020 konání našich pravidelných krajských konferencí. O to více se těšíme na letošní osobní setkání s vámi.

Bc. Dagmar Žitníková, Mgr. Jana Hnyková, Mgr. Lubomír Francl

Termíny a místa konání krajských konferencí OS v roce 2021

Kraj

Termín

Místo konání

Praha

čtvrtek 16. 9. 2021

OSZSP ČR

Praha

9.30-14.00 hodin

Koněvova 54, Praha 3

 

(od 9.00 prezence)

zasedací místnost 3. patro

Plzeňský

úterý 21. 9. 2021

SOU Elektrotechnické

Plzeň

9.30-14.00 hodin

Vejprnická 56, Plzeň

 

(od 9.00 prezence)

Pavilon č. 8 – sál

Karlovarský

středa 22. 9. 2021

Karlovarská krajská nemocnice

Karlovy Vary

9.30-14.00 hodin

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary

 

(od 9.00 prezence)

budova B, přednášková místnost

Středočeský

čtvrtek 23. 9. 2021

OSZSP ČR

Praha

9.30-14.00 hodin

Koněvova 54, Praha 3

 

(od 9.00 prezence)

zasedací místnost 3. patro

Liberecký

čtvrtek 30. 9. 2021

Krajská nemocnice Liberec

Liberec

9.30-14.00 hod

Husova 10, Liberec

 

(od 9.00 prezence)

Kaple

Pardubický

úterý 5. 10. 2021

Nemocnice Pardubického kraje

Pardubice

9.30-14.00 hodin

Kyjevská 44, Pardubice

 

(od 9.00 prezence)

velká posluchárna

Královéhradecký

středa 6. 10. 2021

Kongresové centrum Aldis

Hradec Králové

9.30-14.00 hodin

Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

 

(od 9.00 prezence)

studio 2. patro

Jihočeský

čtvrtek 7. 10. 2021

Nemocnice České Budějovice

České Budějovice

9.30-14.00 hodin

B. Němcové 54, České Budějovice

 

(od 9.00 prezence)

Horní areál, budova T6, místnost 24

Ústecký

čtvrtek 14. 10. 2021

Krajská zdravotní Masarykova nemocnice

Ústí nad Labem

9.30-14.00 hodin

Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem

 

(od 9.00 prezence)

Vzdělávací centrum – učebna III

Moravskoslezský

Úterý 19. 10. 2021

Dům Techniky Ostrava

Ostrava

9.30-14.00 hodin

Mariánské náměstí 408/5, Ostrava – Mar. Hory

 

(od 9.00 prezence)

malý sál ve 2. poschodí

Olomoucký

Středa 20. 10. 2021

Regionální centrum Olomouc

Olomouc

9.30-14.00 hodin

Jeremenkova 40b, Olomouc

 

(od 9.00 prezence)

sál Andromeda

Zlínský

Čtvrtek 21. 10. 2021

Interhotel Moskva

Zlín

9.30-14.00 hodin

Náměstí Práce 2512, Zlín

 

(od 9.00 prezence)

salonek 308

Vysočina

pondělí 25. 10. 2021

Pivovarská restaurace Jihlava

Jihlava

9.30-14.00 hodin

Vrchlického 2084/2, Jihlava

 

(od 9.00 prezence)

boční salonek

Jihomoravský

úterý 26. 10. 2021

Palác Morava (DOS) Brno

Brno

9.30-14.00 hodin

Malinovského náměstí 4, Brno

 

(od 9.00 prezence)

místnost 316

 

PŘIPOMÍNÁME: odborový svaz má od 1. ledna 2021 nové účty!

Připomínáme, že od 1 ledna se změnily účty odborového svazu.

Číslo nového účtu pro platbu odvodů členských příspěvků: 1029746169/6100

Na tento účet se platí také platby za členy – nepracující důchodce, kteří chtějí využívat oblast soukromého práva u pojišťovny D.A.S.

Změnil se také účet pro platbu do Zajišťovacího fondu.

Číslo nového účtu pro Zajišťovací fond: 1033461705/6100

Děkujeme za pochopení a za zasílání plateb na správné nové účty.


Výkonná rada v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 schválila změnu finančního řádu OS týkající se odvodu členských příspěvků

 

Výkonná rada OS schválila 7. 4. 2020 v souvislosti s aktuální situací kvůli epidemii koronaviru COVID-19 výklad finančního řádu OS v tomto znění:

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným v souvislosti s nouzovým stavem pro COVID-19 se pro potřeby odvodů členských příspěvků na odborový svaz bude člen, který bude v době vyhlášeného nouzového stavu po celý kalendářní měsíc pobírat ošetřovné, posuzovat stejně, jako člen podle čl. 40 písm. e) finančního řádu OS. Člen čerpající ošetřovné bude uveden v hlášence odvodů členských příspěvků v řádku určeném pro zaměstnance, kteří v daném měsíci neměli příjem z výdělečné činnosti,  a  zaměstnance na MD a RD, pojištěné u D.A.S.

 

Pro úplnost uvádíme současné znění článku:

(40) Udržovací příspěvek platí člen odborové organizace, pokud jde o:

  1. nepracujícího důchodce,
  2. zaměstnance čerpajícího mateřskou/rodičovskou dovolenou,
  3. studenta,
  4. nezaměstnaného,
  5. zaměstnance, který neměl žádný příjem po celý příslušný kalendářní měsíc z důvodu dočasné pracovní neschopnosti.

 

V praxi to znamená, že už za měsíc březen tito členové budou hradit pouze udržovací příspěvek.

Odvod do Zajišťovacího fondu zůstává nezměněn.

 

Případné dotazy vám zodpoví místopředseda odborového svazu Lubomír Francl: francl.lubomir@cmkos.cz

***

Všechny formuláře, hlášenky atd. najdete v rubrice Jak se stát členem - Přihlášky a formuláře: http://osz.cmkos.cz/cz/informace-pro-cleny-a-odborove-organizace/jak-se-stat-clenem/.aspx


Soubory ke stažení

 

 

Další články

22.06.2020, 13:07

Podklady pro OSSZ/ČSSZ výhradně v elektronické formě

Tato právní aktualita je primárně určena pro odborové organizace, které jsou současně v postavení zaměstnavatelů odvádějících pojistné na sociální zabezpečení.

více informací
05.02.2020, 17:29 / Aktualizace: 05.02.2020, 17:33

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

více informací
15.05.2018, 08:35 / Aktualizace: 31.05.2018, 11:22

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Co se vlastně skrývá pod anglickou zkratku GDPR a má to nějaký dopad na odborové organizace?

více informací
31.05.2018, 11:21

Vedení OS se na poradách ve všech krajích sešlo s předsedy odborových organizací

V dubnu jsme ukončili naše pravidelné jarní porady s předsedy a dalšími členy našich odborových organizací v jednotlivých krajích.

více informací
18.01.2018, 15:21

Kolektivní smlouvy a registr smluv

V poslední době se na nás obracejí odborové organizace s dotazy na povinnost zveřejňovat kolektivní smlouvy v registru smluv.

více informací
24.07.2017, 14:39 / Aktualizace: 24.07.2017, 14:43

Doplňující informace týkající se zápisu odborových organizací do spolkového rejstříku

V souvislosti s povinností odborových organizací doplnit zákonem požadované údaje do spolkového rejstříku se na OS obracejí odborové organizace s dotazy, jak konkrétně postupovat.

více informací
03.04.2017, 08:04 / Aktualizace: 03.04.2017, 08:07

Důležité upozornění – povinnosti odborových organizací vůči rejstříkovému soudu

V tomto článku bychom chtěli odborové organizace v krátkosti upozornit na povinnosti, které mají jako právnické osoby vůči rejstříkovému soudu.

více informací
13.03.2017, 11:45 / Aktualizace: 13.03.2017, 11:47

Oborová organizace a daňové přiznání

Je základní odborová organizace povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob?

více informací
22.04.2016, 08:23 / Aktualizace: 22.04.2016, 08:28

Nový program pro evidenci členů je již přístupný také pro ZO!

V březnu byl spuštěn do provozu program pro evidenci členské základny TREWIS ZO, který slouží k evidenci členů v jednotlivých ZO. Pro přístup do programu postačuje počítač a přístup na internet.

více informací
20.05.2014, 15:25

Srážky ze mzdy k úhradě členských příspěvků

Zákoník práce obsahuje speciální úpravu provádění srážek ze mzdy zaměstnance, který je členem odborové organizace a který hradí členské  příspěvky formou srážky ze mzdy.

více informací
20.01.2014, 12:44 / Aktualizace: 20.01.2014, 12:55

Metodiky ČMKOS pro odborové organizace

ČMKOS zpracovala 6 metodik, které mají odborovým organizacím pomoci při aplikaci nové legislativy, především občanského zákoníku.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí