Informace pro odborové organizace  

Krajské konference OS a celostátní konference OS se přesouvají na jaro 2021

Výkonná rada OS na svém jednání dne 16. 9. 2020 rozhodla na základě zhoršující se epidemiologické situace a na základě informací z odborových organizací o zrušení krajských konferencí OS a celostátní konference OS, které se měly uskutečnit na podzim letošního roku. Krajské konference a celostátní konference OS by se měly konat na jaře roku 2021.

 

 

Výkonná rada v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 schválila změnu finančního řádu OS týkající se odvodu členských příspěvků

 

Výkonná rada OS schválila 7. 4. 2020 v souvislosti s aktuální situací kvůli epidemii koronaviru COVID-19 výklad finančního řádu OS v tomto znění:

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným v souvislosti s nouzovým stavem pro COVID-19 se pro potřeby odvodů členských příspěvků na odborový svaz bude člen, který bude v době vyhlášeného nouzového stavu po celý kalendářní měsíc pobírat ošetřovné, posuzovat stejně, jako člen podle čl. 40 písm. e) finančního řádu OS. Člen čerpající ošetřovné bude uveden v hlášence odvodů členských příspěvků v řádku určeném pro zaměstnance, kteří v daném měsíci neměli příjem z výdělečné činnosti,  a  zaměstnance na MD a RD, pojištěné u D.A.S.

 

Pro úplnost uvádíme současné znění článku:

(40) Udržovací příspěvek platí člen odborové organizace, pokud jde o:

  1. nepracujícího důchodce,
  2. zaměstnance čerpajícího mateřskou/rodičovskou dovolenou,
  3. studenta,
  4. nezaměstnaného,
  5. zaměstnance, který neměl žádný příjem po celý příslušný kalendářní měsíc z důvodu dočasné pracovní neschopnosti.

 

V praxi to znamená, že už za měsíc březen tito členové budou hradit pouze udržovací příspěvek.

Odvod do Zajišťovacího fondu zůstává nezměněn.

 

Případné dotazy vám zodpoví místopředseda odborového svazu Lubomír Francl: francl.lubomir@cmkos.cz

***

Všechny formuláře, hlášenky atd. najdete v rubrice Jak se stát členem - Přihlášky a formuláře: http://osz.cmkos.cz/cz/informace-pro-cleny-a-odborove-organizace/jak-se-stat-clenem/.aspx


Soubory ke stažení

 

 

Další články

22.06.2020, 13:07

Podklady pro OSSZ/ČSSZ výhradně v elektronické formě

Tato právní aktualita je primárně určena pro odborové organizace, které jsou současně v postavení zaměstnavatelů odvádějících pojistné na sociální zabezpečení.

více informací
05.02.2020, 17:29 / Aktualizace: 05.02.2020, 17:33

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

více informací
15.05.2018, 08:35 / Aktualizace: 31.05.2018, 11:22

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Co se vlastně skrývá pod anglickou zkratku GDPR a má to nějaký dopad na odborové organizace?

více informací
31.05.2018, 11:21

Vedení OS se na poradách ve všech krajích sešlo s předsedy odborových organizací

V dubnu jsme ukončili naše pravidelné jarní porady s předsedy a dalšími členy našich odborových organizací v jednotlivých krajích.

více informací
18.01.2018, 15:21

Kolektivní smlouvy a registr smluv

V poslední době se na nás obracejí odborové organizace s dotazy na povinnost zveřejňovat kolektivní smlouvy v registru smluv.

více informací
24.07.2017, 14:39 / Aktualizace: 24.07.2017, 14:43

Doplňující informace týkající se zápisu odborových organizací do spolkového rejstříku

V souvislosti s povinností odborových organizací doplnit zákonem požadované údaje do spolkového rejstříku se na OS obracejí odborové organizace s dotazy, jak konkrétně postupovat.

více informací
03.04.2017, 08:04 / Aktualizace: 03.04.2017, 08:07

Důležité upozornění – povinnosti odborových organizací vůči rejstříkovému soudu

V tomto článku bychom chtěli odborové organizace v krátkosti upozornit na povinnosti, které mají jako právnické osoby vůči rejstříkovému soudu.

více informací
13.03.2017, 11:45 / Aktualizace: 13.03.2017, 11:47

Oborová organizace a daňové přiznání

Je základní odborová organizace povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob?

více informací
22.04.2016, 08:23 / Aktualizace: 22.04.2016, 08:28

Nový program pro evidenci členů je již přístupný také pro ZO!

V březnu byl spuštěn do provozu program pro evidenci členské základny TREWIS ZO, který slouží k evidenci členů v jednotlivých ZO. Pro přístup do programu postačuje počítač a přístup na internet.

více informací
20.05.2014, 15:25

Srážky ze mzdy k úhradě členských příspěvků

Zákoník práce obsahuje speciální úpravu provádění srážek ze mzdy zaměstnance, který je členem odborové organizace a který hradí členské  příspěvky formou srážky ze mzdy.

více informací
20.01.2014, 12:44 / Aktualizace: 20.01.2014, 12:55

Metodiky ČMKOS pro odborové organizace

ČMKOS zpracovala 6 metodik, které mají odborovým organizacím pomoci při aplikaci nové legislativy, především občanského zákoníku.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí