30 let OSZSP ČR  

Náš odborový svaz měl třicáté narozeniny!

Tak jako existují významné milníky v životě každého člověka, tak najdeme důležité okamžiky rovněž u organizací. V roce 2020 si náš odborový svaz připomněl výročí 30 let od prvního sjezdu po roce 1989. V těchto souvislostech bychom vám chtěli postupně v Bulletinu připomenout, co bylo v uplynulých 30 letech podstatné a jak se náš odborový svaz vyvíjel. Svaz je instituce, měl a má obrovský vliv na chod naší společnosti. Ovlivňujeme rozsah a chod veřejných služeb, pracovní podmínky a samozřejmě také odměňování.

To vše ovšem v rámci instituce dělají lidé. Svaz budovali a budují nadšenci, kteří staví svoji životní filozofii na tom, že je normální pomáhat, na tom, že se máme vzájemně podporovat, na tom, že spolu můžeme udržovat naši společnost v solidaritě a pospolitosti.

U revolučních změn a u prvních jednání jsem nebyla. Můj život byl úplně jiný. Hájovna uprostřed lesů, práce na obvodu s pacienty v ordinaci a hlavně na pasekách. Do odborů mě přivedla změna práce, nástup do nemocnice a problémy spojené se zásadní změnou koncepce zdravotnictví – převody nemocnic na obchodní společnosti, které tvrdě dopadaly na zaměstnance. Mimochodem převody nemocnic dodnes považuji za nejfatálnější chybu v organizaci zdravotnictví.

Když jsme s redaktorkou Maruškou Klírovou začaly připravovat sérii vzpomínek na 30 let fungování svazu, tak jsem se ponořila do starých materiálů a při jejich pročítání jsem si vybavila řadu osobností, které považuji za zásadní pro rozvoj odborového svazu. Je samozřejmé, že jsem si vybavila hlavně ty, se kterými jsem měla čest se potkat, a ty, kteří si už dnes užívají zaslouženého odborového odpočinku. Jsou to lidé, kteří denně pomáhali zaměstnancům. Lidé, kteří usilovali o rozvoj svých nemocnic, domovů pro seniory, záchranek, hygienické služby, lázní, zkrátka zdravotnictví a sociálních služeb.

Jsem moc ráda, že jsem dodnes s řadou z nich v kontaktu a chtěla bych, abychom si při příležitosti 30. výročí nové cesty odborů kolegy, pro které byl a je po celý život na prvním místě člověk, připomněli.

Svaz a jeho první podobu připravovali vedle dřívějšího vedení odborového svazu Jiřího Schlangera, Jany Dvořákové a Milana Zaorala také další. Osobně jsem se potkávala třeba s Mílou Kočovou, Jirkou Ehrmannem, Zdeňkou Kovářovou, Milošem Stareckým a Sašou Kolským. Se Sašou se potkáváme dodnes a mimochodem v tomto měsíci slaví významné narozeniny. Moc mu k nim blahopřeji.

K otcům a matkám zakladatelům a zakladatelkám se v průběhu let přidali další lidé, kteří vtiskli našim odborům jejich tvář. Byly to desítky, nebo spíše stovky funkcionářů na všech úrovních. Jsem moc ráda, že si dodnes občas voláme s Janou Horákovou, Jaruškou Cabanovou, Jaruškou Doležalovou, Wesselinem Toppischem, Dášou Skoumalovou, Petrem Populem a mnoha dalšími. Vždy, když je slyším, tak čekám jak na osobní informace, tak na jejich názory, kterých si moc vážím.

Jsem také moc ráda, že se třeba u příležitosti Vánoc pozdravíme s paní Jaruškou Drobcovou, která má o dění v odborech zájem i ve svém úctyhodném věku. Moc ráda slyším také Jardu Josífka nebo Věrku Shönovou. Pokud bych tady měla vyjmenovat všechny, kterých si vážím, tak bych kompletně zaplnila Bulletin. Vážím si totiž všech našich členů – současných i bývalých. A moc vám všem děkuji, že jste s námi.

Závěrem bych Vás chtěla požádat, a budeme za to moc rádi, abyste se o své vzpomínky, zkušenosti, nebo také o informace ze současného dění podělili s ostatními. Stránky Bulletinu a tohoto svazového webu jsou vám k dispozici, těšíme se na vaše příspěvky.

Bc. Dagmar Žitníková

 

 

Další články

18.06.2021, 17:30 / Aktualizace: 18.06.2021, 17:34

Rok 2006 – V. sjezd odborového svazu

Po celý rok 2006 se odborový svaz intenzivně připravoval na svůj V. sjezd. Ten se konal 23. a 24. listopadu v pražském Hotelu Olšanka.

více informací
13.05.2021, 15:57 / Aktualizace: 13.05.2021, 15:58

Rok 2005 – místopředsedkyni Janu Dvořákovou vystřídala Dagmar Žitníková

Ve dnech 2 a 3. prosince se v přerovském hotelu Jana konala v pořadí šestá celostátní konference odborového svazu.

více informací
17.03.2021, 21:57

Rok 2004 – jednohodinová protestní stávka

Kvůli platům – výši třináctého a čtrnáctého platu a výši platových tarifů – se ve středu 21. dubna od 8 do 9 hodin konala protestní stávka.

více informací
20.12.2020, 20:33 / Aktualizace: 20.12.2020, 20:35

Rok 2003 – demonstrace proti reformě veřejných financí

Kvůli reformě veřejných financí a jejím vážným dopadům na zaměstnance se konaly demonstrace  23. června a 13. září 2003.

více informací
09.11.2020, 10:37 / Aktualizace: 09.11.2020, 10:43

Od celostátní konference v roce 1999 do IV. sjezdu odborového svazu v roce 2002

III. sjezd odborového svazu rozhodl o tom, že období mezi sjezdy se budou konat celostátní konference odborového svazu. První se uskutečnila 29. 5. 1999 v Praze.

více informací
12.10.2020, 09:41 / Aktualizace: 12.10.2020, 09:46

Roky 1997 a 1998 a III. sjezd odborového svazu ve Žďáru nad Sázavou

Rok 1997 byl rokem, kdy se nemocnice potýkaly se zadlužením a odborový svaz nutil ministra zdravotnictví Jana Stráského (ODS), aby s ním vedl řádný sociální dialog.

více informací
03.10.2020, 20:06 / Aktualizace: 12.10.2020, 09:50

Od II. sjezdu OS v roce 1994 přes kampaň TITANIK do konce roku 1996

Na II. sjezdu OS, který se konal 28. a 29. května 1994 v Brně, byla zvolena pětadvacetičlenná výkonná rada a devítičlenná dozorčí rada.

více informací
22.06.2020, 12:30

Od roku 1990 do II. sjezdu odborového svazu v květnu 1994 v Brně

V letošním roce slaví odborový svaz 30 let od svého vzniku. Nyní se vracíme k mapování hlavních událostí v historii svazu, a to od roku 1990 do II. sjezdu odborového svazu v roce 1994.

více informací
12.06.2020, 12:48 / Aktualizace: 12.06.2020, 12:52

Jako zdravotní sestra a ještě k tomu ze sociálky jsem byla v menšině

Je to opravdu neuvěřitelně dlouhá doba, dnes už historie… Pokusím se zavzpomínat, i když mnohé detaily byly překryty nejen 16 lety mého působení na svazu, ale i dalšími uplynulými léty.

více informací
23.04.2020, 12:54

Jiří Schlanger: Jak jsem to viděl a vidím já

30. výročí vzniku odborového svazu je příležitostí nejen zavzpomínat a hodnotit, ale také připomenout mladším z nás, jak odborový svaz vznikal.

více informací
12.06.2020, 12:43 / Aktualizace: 12.06.2020, 12:44

Rok 1990 byla opravdová revoluce

V pátek 17. listopadu 1989 jsem pracoval jako veterinární imunolog ve výzkumném ústavu, a tak na pochod z Albertova vyrazila jen má žena, v té době studentka pražské lékařské fakulty.

více informací
12.06.2020, 12:39

Od ukončení střední školy dosud

Po ukončení střední školy v roce 1991 jsem nastoupila na ústředí OS do organizačního oddělení. Nastoupila jsem do vynikajícího kolektivu. S kolegy jsme se nehádali, ale pomáhali jsme si.

více informací
06.02.2020, 13:05

Jak to všechno začalo

Před listopadem 1989 byli zaměstnanci odborově organizováni v Revolučním odborovém hnutí (ROH), které mělo jednak strukturu podle krajů (krajské odborové rady) a jednak podle odvětví.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí