Z ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ  

Dejte odborovému svazu vědět, jaké problémy v odborové organizaci řešíte, co se vám podařilo.

 

 

Další články

18.06.2021, 21:44 / Aktualizace: 18.06.2021, 21:52

Z 200 členů odborové organizace za pět let na více než 700 členů

Slíbil jsem, že poodhalím plán, jak bychom chtěli jako sekce pro práci s členskou základnou pomoci základním organizacím s náborem na základě dobrovolné spolupráce se sekcí.

více informací
18.06.2021, 20:42

Lázně Teplice nad Bečvou – lázeňská péče i nové vedení odborové organizace

Ve volném čase při léčení v lázních Teplice nad Bečvou jsem hledal i ZO v lázních

více informací
19.04.2021, 14:42

V Krajské zdravotní, a. s., se zvyšují mzdy od 1. dubna o 10 %

Dodatek ke kolektivní smlouvě Krajské zdravotní, a. s., zaručuje všem zaměstnancům od 1. dubna 2021 nárůst základních mezd o 10 %. Je to kompromis, na který přistoupil vyjednávací tým.

více informací
17.03.2021, 20:25

Poděkování za dlouholetou práci v odborové organizaci MUDr. Wesselinu Toppischovi

Rádi bychom poděkovali za padesátiletou práci v odborové organizaci našemu bývalému předsedovi a současnému poradci Wesselinu Toppischovi z Orlickoústecké nemocnice.

více informací
20.12.2020, 17:52 / Aktualizace: 20.12.2020, 17:55

V Nemocnici Písek jsme podepsali kolektivní smlouvu se zvýšením mezd o 10,5 %

Ve čtvrtek 10. prosince byla v Nemocnici Písek slavnostně podepsána kolektivní smlouva.  Odborům se podařilo obhájit jejich návrh a pro rok 2021 se mzdy zvedají o 10,5 % všem zaměstnancům nemocnice.

více informací
12.02.2021, 18:55 / Aktualizace: 12.02.2021, 18:56

Poděkování odborářů FN Ostrava

Odměny jsme obdrželi ve výplatě za měsíc říjen, a jsme rádi, že se to povedlo. Děkujeme Ti, Dášo, za všechny členy ZO FN Ostrava.

více informací
12.02.2021, 19:35

Poděkování ze Zlína za vybojování odměn pro zaměstnance

My, zdravotničtí i nezdravotničtí pracovníci EUC Kliniky, a. s., Zlín, bychom chtěli poděkovat předsedkyni Bc. Dagmar Žitníkové i jejímu kolektivu za vybojování odměn za práci při jarní vlně COVID-19.

více informací
12.10.2020, 10:30

Ostravští a českobudějovičtí odboráři se sešli na semináři ve Znojmě

Ve dnech 22. a 23. září se ve Znojmě konal vzdělávací seminář pro členy odborových organizací z Fakultní nemocnice Ostrava a Nemocnice České Budějovice.

více informací
12.10.2020, 12:17

Jeden zářijový den v Táborské nemocnici

Do Nemocnice Tábor jsme se vydali 14. září, nejdříve jsme jednali s výborem základní organizace, potom následovala členská schůze a jednání s vedením nemocnice.

více informací
29.10.2020, 14:57 / Aktualizace: 29.10.2020, 14:59

Rokycanská nemocnice otevřela oddělení následné péče

Rokycanská nemocnice byla nucena uzavřít porodnické oddělení, odborová organizace a OS s tím nesouhlasily, ale stalo se. Dne 8. září 2020 Rokycanská nemocnice zprovoznila oddělení následné péče.

více informací
03.10.2020, 18:05

A je to! Máme kolektivní smlouvu!

Máme kolektivní smlouvu! Takhle to zní hezky, ale pojďme se ohlédnout, kdy a kde to začalo.

více informací
03.10.2020, 18:42 / Aktualizace: 03.10.2020, 18:43

Pražská hygienická stanice jarní situaci zvládla a její zaměstnance těší, když to někdo ocení

K 1. červenci již byla zrušena na většině území České republiky mimořádná opatření vydaná kvůli koronavirům a máme pocit, že se vše vrací do normálních kolejí.

více informací
03.10.2020, 17:56

V Domově Štíty-Jedlí jsme řešili a za pomoci OS úspěšně vyřešili zařazení do platových tříd

V Domově pro seniory Štíty a Domově se zvláštním režimem Jedlí (dohromady Domov Štíty-Jedlí) v Olomouckém kraji jsme loni řešili za pomoci ústředí OS nesprávné zařazení do platových tříd.

více informací
02.10.2020, 16:17 / Aktualizace: 02.10.2020, 16:22

„Dycky Most“, aneb Jak se žije našim odborářům v sociálních službách v Mostě

Hláška ,,Dycky Most“ z televizního seriálu MOST! mi vyvstala v paměti, když jsme sjížděli do Mostu na odloženou členskou schůzi v Místní odborové organizaci při Městské správě sociálních služeb v Mostě.

více informací
03.10.2020, 19:01 / Aktualizace: 03.10.2020, 19:02

Odborová organizace v Domově Hvězda se nebojí řešit problémy a dokáže pomoci

Členská schůze odborové organizace v Domově Hvězda v Nových Hvězdlicích se konala 24. června.

více informací
02.10.2020, 15:42 / Aktualizace: 02.10.2020, 16:03

Zaměstnanci českobudějovické nemocnice s dětmi vyrazili do Zoo Praha

Naše odborová organizace Nemocnice České Budějovice využila červnové nabídky Zoo Praha pro pracovníky složek integrovaného záchranného systému, a to rodinný vstup za 1 Kč.

více informací
22.06.2020, 16:06 / Aktualizace: 22.06.2020, 16:58

Nemocnice České Budějovice hostila akci Odbory v regionech

Nemocnice České Budějovice, a. s., v pondělí 15. června přivítala na své půdě zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a akci Odbory v regionech.

více informací
01.06.2020, 14:10 / Aktualizace: 01.06.2020, 14:13

Poděkování odborářů ze vsetínských sociálních služeb

ZO OSZSP ČR Sociální služby Vsetín děkuje vedení OS a zejména předsedkyni Bc. Dagmar Žitníkové za její iniciativu pro poskytnutí mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb.

více informací
02.06.2020, 08:37

Poděkování zaměstnancům Domova Svojšice

Musím z upřímného srdce poděkovat zaměstnancům a zaměstnankyním jedné organizace v mém středočeském regionu. Jedná se o zaměstnance a zaměstnankyně Domova Svojšice.

více informací
02.06.2020, 08:46 / Aktualizace: 02.06.2020, 08:47

Co přinesla a odnesla koronavirová krize

Když se u nás v republice začátkem března rozšířil koronavirus COVID-19, ani my, pracující v teplických lázních, jsme na nadcházející krizovou situaci nebyli připraveni.

více informací
03.06.2020, 10:37

Městská poliklinika Praha v čase pandemie

Po vyhlášení nouzového stavu naše Městská poliklinika Praha v prvních dnech osiřela. Jídelna byla uzavřená pro veřejnost. V ordinacích začaly zvonit telefony a nastala éra telefonní.

více informací
12.06.2020, 09:04 / Aktualizace: 12.06.2020, 09:18

Odbory z táborské nemocnice se ohrazují proti oficiální zprávě o návštěvě premiéra

Nemocnici Tábor navštívil v pátek 22. května premiér Andrej Babiš, jeho diskuse se zaměstnanci se zúčastnila také hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská a management nemocnice.

více informací
27.04.2020, 16:28

Dokážeme se bránit i ve složitých chvílích

V půli března jsem odjížděla z ústředí OS rozrušena zprávami o epidemiologické situaci v republice. Byla jsem znepokojena, jak to zvládnou nemocnice i zařízení sociálních služeb.

více informací
27.04.2020, 16:38

Koronavirus COVID-19 z pohledu výboru ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň

Z důvodu chybějících zaměstnanců a zejména totální absence ochranných pomůcek zastavily útvary domácí péče a okrsky pečovatelské služby počínaje dnem 16. 3. 2020 příjem nových pacientů.

více informací
27.04.2020, 17:03

Aktuální situace v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji

Kvůli koronaviru se mnohé změnilo. Rád bych své poznatky z této doby v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji shrnul do asi třech oblastí, tedy nemocnice, domovy důchodců a lázně.

více informací
27.04.2020, 17:33 / Aktualizace: 27.04.2020, 17:36

Po skončení nouzového stavu budou jednání v Krajské zdravotní, a. s., pokračovat

Kolektivní vyjednávání v Krajské zdravotní, a. s., bylo náročné, dodatek ke kolektivní smlouvě zajistí od 1. dubna navýšení mzdových tarifů minimálně o 1500 Kč.

více informací
12.06.2020, 12:31 / Aktualizace: 12.06.2020, 12:34

Slavit Mezinárodní den žen, nebo Svátek matek?

Naše odborová organizace Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov (a letos by se k nám měl přidat i Přerov) drží tradice a oslavy Mezinárodního dne žen.

více informací
14.03.2020, 21:30 / Aktualizace: 15.03.2020, 15:12

Ohlédnutí za kolektivním vyjednáváním v Nemocnici Tábor

Ráda bych napsala pár slov a ohlédla se za dlouhou cestou, která vedla k uzavření kolektivní smlouvy v Nemocnici Tábor.

více informací
13.03.2020, 20:50

Odboráři, bývalí zaměstnanci sociálních služeb, se tradičně sešli ve Vsetíně

Čtvrtek 27. února byl opět dnem setkání s bývalými zaměstnanci – odboráři Sociálních služeb Vsetín. Tradiční akce se uskutečnila v restauraci Náhon ve Vsetíně.

více informací
14.03.2020, 21:42 / Aktualizace: 15.03.2020, 15:17

Kolektivní vyjednávání v Krajské zdravotní bylo náročné, dodatek ke KS zatím podepsán není!

V Krajské zdravotní působí odborové organizace našeho OS, Lékařského odborového klubu a OS KOVO, celkem 11 odborových organizací, které vyjednávají za cca 7 tisíc zaměstnanců.

více informací
14.03.2020, 21:49 / Aktualizace: 15.03.2020, 15:18

Poděkování odborářů z Krajské zdravotní, a. s.

Pouze díky Vám se podařilo vládou přislíbené navýšení platů a mezd dostat do tarifní složky zaměstnanců Krajské zdravotní a do tabulek, které jsou přílohou kolektivní smlouvy.

více informací
13.03.2020, 21:10

Ples Kamarádů otevřených srdcí v Bludově

V pátek 21. února se od 14 hodin v Kulturním domě v Bludově konal ples Kamarádů otevřených srdcí pro osoby se zdravotním postižením a seniory z okolí Šumperku.

více informací
14.03.2020, 21:06 / Aktualizace: 14.03.2020, 21:10

Odboráři z českobudějovické nemocnice se již popáté sešli ve Chmelné

V pátek 21. února pořádala základní odborová organizace Nemocnice České Budějovice 5. ročník tradiční zábavy ve Chmelné.

více informací
21.02.2020, 10:23

Hippokratův VI. reprezentační ples zdravotníků Nemocnice Sokolov

V sobotu 1. února se v Sokolově konal Hippokratův VI. reprezentační ples zdravotníků Nemocnice Sokolov.

více informací
03.03.2020, 15:14 / Aktualizace: 15.03.2020, 16:42

Smutný konec vyhlášené ortopedie v Orlové

Ve velkém proběhlo poslední rozloučení s věhlasnou orlovskou ortopedií! Přišla se s ní rozloučit stovka občanů a zdravotníků.

více informací
05.02.2020, 16:18 / Aktualizace: 05.02.2020, 16:30

V táborské nemocnici o směnách i mzdách, o nich se jedná i v nemocnicích Plzeňského kraje

V pondělí 13. ledna se uskutečnilo jednání v Nemocnici Tábor, a. s. Jedná se také v nemocnicích zřizovaných Plzeňským krajem.

více informací
05.02.2020, 16:14 / Aktualizace: 05.02.2020, 16:32

Tragická událost ve Fakultní nemocnici Ostrava

Den 10. prosince 2019 se mnohým lidem zapíše do paměti. Den, kdy mnozí z nás jen nechápavě kroutili hlavou nad tragickou událostí, která se stala ve Fakultní nemocnici Ostrava.

více informací
05.02.2020, 16:09 / Aktualizace: 05.02.2020, 16:11

Konference odborářů středočeské ZZS - skvěle připravená, otevřené otázky i odpovědi

Výroční konference odborové organizace Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje se konala 9. ledna v Kutné hoře ve Štábním domě.

více informací
21.02.2020, 09:57 / Aktualizace: 21.02.2020, 10:00

Záchranka versus politika?

Na naše konference pravidelně zveme politiky. Považujeme to za správné zvláště v poslední době, kdy stav českého zdravotnictví ovlivňují stále více a více především zdravotní pojišťovny.

více informací
05.02.2020, 16:42 / Aktualizace: 05.02.2020, 16:44

Zaměstnanci pardubické záchranky opět hráli bowling

Zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje se 17. prosince opět sešli ve Svitavách na turnaji v bowlingu.

více informací
30.01.2020, 14:12 / Aktualizace: 05.02.2020, 16:34

Poděkování z Domova Hvězda

Velice děkujeme naší místopředsedkyni odborového svazu Janě Hnykové a naši regionální manažerce Kvetě Boháčkové za jejich práci pro naši odborovou organizaci.

více informací
05.02.2020, 15:04 / Aktualizace: 05.02.2020, 15:05

Odbory „včera a dnes“ – ohlédnutí v prostějovské hygienické stanici

Mnozí z nás si ještě vzpomenou na dobu členství v ROH, proto jsem požádala bývalou předsedkyni odborové organizace za Okresní hygienickou stanici Prostějov RNDr. Helenu Tesaříkovou o rozhovor.

více informací
05.02.2020, 11:51

Na prostějovské hygienické stanici byl Mikuláš s čertem i andělem

Odboráře z prostějovské hygienické stanice a „jejich dorost“ navštívil ve čtvrtek 5. prosince Mikuláš. Ani čert a anděl samozřejmě nechyběli. Akce připravená zdejší odborovou organizací i tentokrát přinesla spoustu radosti.

více informací
05.02.2020, 11:36 / Aktualizace: 05.02.2020, 11:39

Poděkování JUDr. Brůhovi za ostravský seminář. Vzdělávání členů odborů je důležité!

Základní organizace OSZSP ČR FN Ostrava se ve spolupráci s krajskou radou Moravskoslezského kraje snaží zajišťovat právní vzdělávání členů odborových organizací v kraji formou seminářů.

více informací
13.11.2019, 13:57

Poděkování a přání Lence Čarné a Libě Doleželové

V tomto roce v slunném podzimu oslavila naše dlouholetá členka Ing. Lenka Čarná (dáma s květinou) významné jubileum, a to na Turistické základně TJ Sokol Kladky na okrese Prostějov.

více informací
13.11.2019, 15:02 / Aktualizace: 13.11.2019, 15:18

Boj odborářů za záchranu dostupné zdravotní péče ve Zlínském kraji pokračuje

Začátkem roku otřásla Kroměřížskou nemocnicí zpráva o chystaném odvolání ředitelky Mergentálové z pozice místopředsedkyně představenstva. Odborová organizace ve spolupráci s LOKem okamžitě začala jednat.

více informací
13.11.2019, 15:22

Tradiční setkání odborářů českobudějovické nemocnice se seniory

V pátek 1. listopadu naše odborová organizace uspořádala každoroční setkání důchodců v prostorech hotelu Malý pivovar v restauraci U Královské pečeti. Setkání jsme zahájili v deset hodin dopoledne.

více informací
18.10.2019, 22:37 / Aktualizace: 18.10.2019, 22:39

Odboráři z plzeňského Čtyřlístku a Petrklíče podpořili akci Krizového štábu v Rokycanech

19. září zaměstnanci a členky výboru odborové organizace Městského ústavu sociálních služeb města Plzeň ze zařízení Čtyřlístek a Petrklíč spolu s ředitelem Ing. Vladimírem Chuchlerem přijeli do Rokycan.

více informací
09.10.2019, 15:19 / Aktualizace: 10.10.2019, 10:20

Českobudějovičtí odboráři vyrazili na zámek Konopiště, potom na Čarodějku

V sobotu 28. září jsme pro zaměstnance budějovické nemocnice uspořádali zájezd na muzikál Čarodějka v divadle Goja music hall v Praze. Navštívili jsme také zámek Konopiště.

více informací
28.09.2019, 20:21

Poděkování od Davídkových rodičů

Chtěli bychom vám všem poděkovat za podporu, kterou jste nám poskytli v našem těžkém životním období. Velmi jste nám pomohli – svými slovy, skutky, věcnými i finančními dary.

více informací
28.09.2019, 22:19

Kladenští odboráři závodili v běhu a hráli volejbal – již podeváté

Konec prázdnin a začátek září se na rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice Kladno nesl ve sportovním duchu.

více informací
28.09.2019, 22:28

Život s povoláním zdravotní sestra – poděkování za okamžitou pomoc

Původně jsem chtěla napsat krátce o tom, jak jsme v srpnu připravili pro naše členy a jejich rodinné příslušníky zájezd do Budapešti.

více informací
02.09.2019, 15:21 / Aktualizace: 03.09.2019, 07:37

S ministrem Vojtěchem a Krajskou zdravotní jsme jednali o Lužické nemocnici v Rumburku

Kvůli zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku se dne 14. srpna sešli s ministrem Adamem Vojtěchem zástupci odborů, Krajské zdravotní, a. s., a zdravotních pojišťoven.

více informací
25.07.2019, 09:15

Mezinárodní den dětí zaměstnanců Nemocnice České Budějovice, a. s.

Po loňské výborné zkušenosti jsme opět uspořádali k Mezinárodnímu dni dětí výlet do zábavného parku Mirakulum. Aby se mohlo zúčastnit co nejvíce zaměstnanců a jejich dětí, pořádáme akci dvakrát za sebou.

více informací
15.06.2019, 19:13 / Aktualizace: 18.06.2019, 15:44

Poděkování z Chocně. Velké díky celému vyjednávacímu týmu

Rok a půl jsme jezdili do Zařízení sociální péče Choceň. Potom konečně zaměstnanci obdrželi nové platové výměry s přiznaným zvláštním příplatkem.

více informací
19.06.2019, 19:04 / Aktualizace: 25.06.2019, 08:01

Kolektivní smlouva v Krajské zdravotní, a. s., byla podepsána, ale...

Vyjednávání v Krajské zdravotní, a. s., bylo ukončeno podepsáním kolektivní smlouvy a pro mě osobně bylo velkým poučením.

více informací
15.06.2019, 18:30 / Aktualizace: 15.06.2019, 18:41

Běželi jsme pro Zdeňka

Náš kolega Zdeněk Mikula se zotavuje po cévní mozkové příhodě a jeho snem je postupně pracovat na návratu do běžného života. Snažíme se mu pomáhat, kromě jiného také díky You Dream We Run.

více informací
15.06.2019, 18:15 / Aktualizace: 15.06.2019, 18:36

Odboráři Fakultní nemocnice Ostrava uspořádali Dětský den

Dne 5. června 2019 uspořádala Základní organizace OSZSP ČR Fakultní nemocnice Ostrava pro své členy a jejich příbuzné Dětský den, který se již tradičně konal v areálu porubské Myslivny.

více informací
18.06.2019, 15:28 / Aktualizace: 18.06.2019, 15:30

Kvalita v sociálních službách versus požadavky odborového svazu na rok 2020

Byla jsem pozvaná na 2. Růžičkový ples do Domova důchodců ve Velkých Hamrech, krásná atmosféra prvního červnového nedělního odpoledne. Sešli se uživatelé domova, jejich blízcí a zaměstnanci.

více informací
26.06.2019, 16:18 / Aktualizace: 26.06.2019, 16:22

Středomoravská nemocniční a. s. uspořádala Dětský den ve znamení dětské olympiády

V neděli 9. května vedení Středomoravské nemocniční a. s. spolu s odborovými organizacemi uspořádalo Dětský den ve znamení dětské olympiády.

více informací
19.06.2019, 20:18 / Aktualizace: 19.06.2019, 20:26

Představitelé ČMKOS a OS se seznámili s Nemocnicí Tábor a problémy zaměstnanců

Ve čtvrtek 2. května 2019 navštívila na pozvání předsedkyně ZO OSZSP ČR Nemocnice Tábor Martiny Netrvalové delegace odborů táborskou nemocnici.

více informací
16.04.2019, 08:24

Nová zlínská nemocnice? Ano, když nebude na úkor zaměstnanců. Jenže to tak vypadá!

V pondělí 8. dubna se ve Zlíně uskutečnilo jednání Zastupitelstva Zlínského kraje. Na jeho programu bylo 38 bodů a jedním z prvních byl záměr výstavby nové krajské nemocnice.

více informací
16.04.2019, 09:53 / Aktualizace: 16.04.2019, 09:53

O nemocnici v Orlové jednali zástupci kraje, odborů a města s premiérem Babišem

Ve středu 3. dubna se na Úřadu vlády z podnětu předsedkyně OS Dagmar Žitníkové uskutečnilo jednání premiéra Babiše se zástupci kraje, odborů a města ve věci změny poskytované péče v nemocnici v Orlové.

více informací
09.04.2019, 07:28

Poděkování Ivaně Břeňkové za pomoc při jednání

V úterý 2. dubna se konala v Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem schůzka úsekových důvěrníků před kolektivním vyjednáváním.

více informací
09.04.2019, 07:22 / Aktualizace: 09.04.2019, 10:19

Odboráři ze sociálních služeb ze Vsetínska strávili prodloužený víkend v Zakopaném

Již tradičně se v jarních měsících uskutečnil zájezd odborářů ze sociálních služeb ze Vsetínska do míst, která přinášejí odpočinek, relaxaci, sportovní vyžití. Tentokrát do polského Zakopaného.

více informací
14.03.2019, 11:48 / Aktualizace: 14.03.2019, 11:50

Účet pro Davídka

Základní odborová organizace Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje se ve spolupráci rozhodly pomoci kolegovi.

více informací
15.03.2019, 16:51 / Aktualizace: 19.03.2019, 09:14

Zastupitelé ANO, ODS a KDU-ČSL zrušili akutní péči v orlovské nemocnici!

Ve středu 13. března se v Ostravě sešli zastupitelé Moravskoslezského kraje, aby znovu řešili budoucnost nemocnice v Orlové.

více informací
09.04.2019, 08:08 / Aktualizace: 09.04.2019, 08:19

Proč být členem odborů?

Naše ZO v prosinci měla volby a do sedmičlenného výboru byli zvoleni i tři mladí odboráři, což jsme přivítali a ocenili.

více informací
08.04.2019, 20:47 / Aktualizace: 08.04.2019, 20:51

Odboráři v nemocnici v Orlové vstoupili do stávkové pohotovosti

Odboráři z nemocnice v Orlové na Karvinsku vyhlásili ve středu 6. března stávkovou pohotovost. Pokračují tak ve svém dlouhodobém boji za záchranu nemocnice.

více informací
14.03.2019, 17:35 / Aktualizace: 18.03.2019, 08:27

Dobřanští odboráři se sešli na konferenci a na tradiční oslavě MDŽ

V pátek 8. března se uskutečnila konference v ZO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. Poté následoval společenský večer u příležitosti Mezinárodního dne žen.

více informací
13.03.2019, 19:31 / Aktualizace: 13.03.2019, 19:35

Vyjednávání v Krajské zdravotní, a. s., bude i za podpory krajské rady pokračovat

Jako předsedkyně krajské rady jsem na 5. března zprostředkovala schůzku předsedů odborových organizací OSZSP ČR a LOK-SČL z pěti nemocnic sdružených v Krajské zdravotní s představiteli kraje.

více informací
14.03.2019, 12:06

Lyžování členů ZO FN Ostrava v Polsku se vydařilo

Ve spolupráci s dopravní agenturou jsme dne 27. února zprostředkovali pro členy a rodinné příslušníky ZO FN Ostrava autobusový zájezd do lyžařského střediska v Polských Beskydech.

více informací
15.03.2019, 07:39

Zaměstnanci sokolovské nemocnice a jejich hosté se bavili na plese

V. reprezentační ples zdravotníků se uskutečnil 23. února v Sokolově.

více informací
14.03.2019, 11:55

Odboráři kladenské nemocnice uspořádali bowlingový turnaj

Díky finanční podpoře odborů mohl být v pátek 22. února uspořádán bowlingový turnaj pro zaměstnance Oblastní nemocnice Kladno.

více informací
04.03.2019, 11:42 / Aktualizace: 04.03.2019, 11:48

Normalizace, nebo optimalizace? Orlovská nemocnice se nevzdává

V listopadu při osobním jednání s ministrem Adamem Vojtěchem mi pan ministr slíbil, že se na celou situaci týkající se nemocnice v Orlové zaměří.

více informací
21.02.2019, 14:41

Kolektivní vyjednávání v Domažlické nemocnici se zatím uzavřít nepodařilo

V pátek 8. února se v Domažlické nemocnici konalo setkání zaměstnavatele s odbory a zaměstnanci nemocnice.

více informací
21.02.2019, 14:54

Kolektivní vyjednávání v ZO ZZS Karlovarského kraje

Ve středu 6. února se uskutečnilo kolektivní vyjednávání v ZO ZZS Karlovarského kraje.

více informací
06.03.2019, 07:26 / Aktualizace: 06.03.2019, 07:26

Odboráři z nemocnic přišli na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje

V pondělí 4. února se ve Zlíně na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje sešlo přes sto nespokojených zaměstnanců z Kroměřížské nemocnice a ze zlínské Krajské nemocnice T. Bati.

více informací
07.03.2019, 12:15

Poděkování Štěpánce Řandové z ostravského Čtyřlístku

Sotva začal nový rok, hned jsme potřebovali právní pomoc ve věci posouzení pracovního režimu při rozdělení směn pracovníků v sociálních službách v chráněných bydleních naší organizace Čtyřlístek v Ostravě.

více informací
07.03.2019, 20:20 / Aktualizace: 07.03.2019, 20:21

Odboráři ze středočeské záchranky na konferenci bilancovali, diskutovali i oceňovali

Středočeští záchranáři na své konferenci 24. ledna rokovali v Kutné Hoře vpravdě symbolicky ve stínu gotické katedrály sv. Barbory, patronky rizikových povolání.

více informací
28.01.2019, 13:29 / Aktualizace: 28.01.2019, 13:31

Odborový svaz ukončil stávkovou pohotovost kvůli situaci na jihomoravské záchrance

Celostátní stávkovou pohotovost kvůli situaci na jihomoravské ZZS ukončil OS 7. ledna. Rozhodla o tom výkonná rada OS. Odborová organizace na záchrance svoji stávkovou pohotovost ukončila k 1. lednu.

více informací
17.01.2019, 15:13

Pardubičtí záchranáři se poprvé sešli na turnaji bowlingu. A už se těší na příští

V úterý 18. prosince se sešli záchranáři z východní části ZZS Pardubického kraje na historicky prvním turnaji v bowlingu.

více informací
21.02.2019, 14:31

Odboráři z ostravského Čtyřlístku navštívili adventní Vídeň

Dne 15. prosince uspořádala základní odborová organizace ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením pro své členy adventní zájezd do Vídně.

více informací
13.12.2018, 10:09 / Aktualizace: 13.12.2018, 10:11

Ze Vsetína do Olomouce jsme vyrazili za předvánoční atmosférou

Členové základní odborové organizace Sociální služby Vsetín, p. o., se v sobotu 8. prosince 2018 s rodinnými příslušníky zúčastnili zájezdu do Olomouce.

více informací
17.01.2019, 14:51 / Aktualizace: 17.01.2019, 14:57

Kladenští se na vánočním večírku vydali do Austrálie

Také v roce 2018 jsme se sešli na vánočním večírku plném kvízů, karaoke, zábavy, převleků, různých dobrot a pečené kýty. Večírek v pátek 7. prosince se nesl v duchu Austrálie, nechyběli ani Aboriginci.

více informací
07.01.2019, 16:10 / Aktualizace: 07.01.2019, 16:15

Ve znojemské nemocnici už máme dojednáno! Premiérova tvrzení o neschopnosti ředitele jsou odváděním pozornosti od nesplněného vládního slibu!

Zásadně, ale opravdu zásadně nesouhlasím s interpretací premiéra Babiše o neschopnosti ředitele nemocnice Znojmo, p. o.

více informací
07.01.2019, 16:04

O nemocnici v Orlové dál bojujeme. Snad zdravý rozum zvítězí!

Všichni zaměstnanci se bouří, nesouhlasí s tím, že by byla naše nemocnice zrušena. Je to zlovůle kraje a kanibalismus okolních nemocnic.

více informací
13.12.2018, 10:15

Ostravský Čtyřlístek uspořádal turnaj v bowlingu

Odborová organizace Čtyřlístek Ostrava uspořádala 20. listopadu pro své členy, ale i nečleny a příznivce, sportovní turnaj v bowlingu. Hrálo se na čtyřech drahách a užili jsme si spoustu legrace.

více informací
14.11.2018, 14:18 / Aktualizace: 14.11.2018, 14:21

Ze života odborové organizace Domov důchodců Velké Hamry

Základní odborová organizace Domov důchodců Velké Hamry se v roce 1996 odtrhla od Základní organice OSZSP ČR Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou a působí dodnes.

více informací
13.11.2018, 14:48 / Aktualizace: 13.11.2018, 14:50

Zachování malých nemocnic je nutné!

Ve velkých nebo větších městech nemá nikdo potřebu se zamýšlet, kam se půjde v nočních hodinách nechat ošetřit. Ale co malá města?

více informací
14.11.2018, 12:30

Českobudějovičtí odboráři na své kolegy důchodce nezapomínají

V pátek 26. října upořádala základní odborová organizace Nemocnice České Budějovice setkání se svými členy – bývalými zaměstnanci, nyní důchodci. Setkání se zúčastnil i místopředseda OS Lubomír Francl.

více informací
16.10.2018, 15:02

Ani občanům není osud nemocnice lhostejný

Dostala se mi do rukou odpověď jedné paní, která napsala panu prezidentovi.

více informací
12.10.2018, 14:18 / Aktualizace: 12.10.2018, 14:21

Na mítinku v Sušici šlo nejen o zdejší, ale také o další malé nemocnice

Ve čtvrtek 19. července v 17 hodin se na sušickém náměstí konal veřejný mítink na podporu dalšího fungování Nemocnice Sušice. Mítink měl ovšem i nadregionální rozměr.

více informací
12.10.2018, 14:38

Levandulová, nebo nepovedená Provence?

Naše základní odborová organizace upořádala v červenci ve spolupráci s CK Jukej Praha pětidenní zájezd nazvaný Levandulová Provence.

více informací
02.08.2018, 10:20 / Aktualizace: 02.08.2018, 10:24

Stávková pohotovost v Rokycanské nemocnici skončila

V pondělí 9. července byla v Rokycanské nemocnici a.s. podepsána kolektivní smlouva a odborová organizace v tentýž den odvolala stávkovou pohotovost.

více informací
11.07.2018, 07:36

Odboráři v Orlové zorganizovali demonstraci za záchranu zdejší nemocnice

Ve středu 27. června se v Orlové konala demonstrace za záchranu nemocnice. Akci svolaly odborové organizace, které v nemocnici působí.

více informací
02.08.2018, 16:24 / Aktualizace: 02.08.2018, 16:27

Mezinárodní den dětí zaměstnanců Nemocnice České Budějovice, a.s., v parku Mirakulum

Ve dnech 16. června a 23. června navštívili zaměstnanci českobudějovické nemocnice se svými dětmi zábavný park Mirakulum.

více informací
11.07.2018, 07:46 / Aktualizace: 11.07.2018, 07:47

Odboráři v Bílovecké nemocnici vystoupili proti usnesení zastupitelstva o zrušení části provozu

Zaměstnanci Bílovecké nemocnice se 22. června sešli z podnětu odborů s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Martinem Gebauerem kvůli usnesení zastupitelstva o zrušení části provozu nemocnice.

více informací
02.08.2018, 14:54

IZS CUP 2018 – tak se baví odbory u nás v Opavě

Na hřišti v Oticích u Opavy se v sobotu 16. června uskutečnil již 2. ročník fotbalového turnaje IZS CUP 2018, v němž na sebe narazily složky integrovaného záchranného systému.

více informací
02.08.2018, 14:15 / Aktualizace: 02.08.2018, 14:15

Z Ostravy jsme se vydali za krásami jižních Čech

Bylo teplé páteční ráno 15. června, když se sešli odboráři i neodboráři z ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením se svými rodinnými příslušníky, aby se zúčastnili zájezdu do jižních Čech.

více informací
30.07.2018, 07:09 / Aktualizace: 30.07.2018, 07:10

Kvalita se dosahuje jen poctivou prací

V našem Domově důchodců ve Velkých Hamrech jsme v neděli 10. června pořádali Růžičkový ples.

více informací
02.08.2018, 09:21 / Aktualizace: 02.08.2018, 09:34

Nejen prací živ je člověk!

Místopředsedkyně ZO Čtyřlístek Ostrava Ing. Kupcová, prostě naše Gabka, pro letošní první polovinu roku připravila pro členy i zaměstnance a rodinné příslušníky tři zájezdy, za což jí patří velké poděkování.

více informací
30.07.2018, 07:24 / Aktualizace: 30.07.2018, 07:26

Den dětí ve Fakultní nemocnici Ostrava

Dne 7. června 2018 zorganizoval výbor Základní organizace OSZSP ČR Fakultní nemocnice Ostrava pro děti členů odborové organizace akci Dětský den.

více informací
31.05.2018, 12:36 / Aktualizace: 31.05.2018, 12:41

Máte pocit, že u vás v zaměstnání není něco v pořádku? Vstupte do odborů a řešte to

Jmenuji se Martina Netrvalová a pracuji jako všeobecná sestra na chirurgické ambulanci. Ke konci roku jsem byla zvolená do pozice předsedkyně ZO OSZSP ČR v naší nemocnici.

více informací
02.08.2018, 09:30

Podařený zájezd do Polska vedl na krásná místa i do dobrodružství v podzemí

Jsem členkou ZO Čtyřlístek Ostrava a chci se se čtenáři podělit o své zážitky ze zájezdu do Polska, který se konal 5. května.

více informací
15.05.2018, 14:55 / Aktualizace: 15.05.2018, 14:56

Odboráři Rokycanské nemocnice, a.s., vstoupili do stávkové pohotovosti

Do stávkové pohotovosti vstoupili od 1. května odboráři Rokycanské nemocnice kvůli nesplnění vládního slibu na zvýšení platů a mezd všech zaměstnanců nemocnic o 10 %, které se letos znovu opakuje.

více informací
15.05.2018, 09:15 / Aktualizace: 15.05.2018, 09:17

Odboráři ze vsetínských sociálních služeb společně odpočívali v Rajeckých Teplicích

Dubnový prodloužený víkend ve dnech 20. 4. – 22. 4. prožili odboráři ze základní organizace Sociální služby Vsetín, p.o., v lázních v antickém stylu v Rajeckých Teplicích na Slovensku.

více informací
19.04.2018, 13:10

Na konferenci olomoucké záchranky odboráři hodnotili, volili a také se dobře bavili

V pátek 13. dubna v Olomouci hodnotila svoji činnost základní odborová organizace působící při Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje.

více informací
15.05.2018, 08:50

Kroměřížský happening proti záměru omezit v nemocnici poskytování péče

V pátek 13. dubna uspořádaly organizace prosazující zachování rozsahu zdravotní péče v Kroměřížské nemocnici happening pod názvem Nácvik pohřbu Kroměřížské nemocnice zemřelé na otravu Krajskou koncepcí.

více informací
19.04.2018, 12:59

V Nemocnici Pardubického kraje, a. s., se o zvýšení mezd vedla velmi náročná jednání

V Nemocnici Pardubického kraje, a. s., jednaly odbory o znění kolektivní smlouvy pro následující období.

více informací
05.04.2018, 10:55 / Aktualizace: 05.04.2018, 11:24

Odboráři v ostravském Čtyřlístku si nejen zahráli stolní tenis, ale také se hodně nasmáli

V úterý 27. března 2018 si dali dostaveníčko v tělocvičně zájemci z řad zaměstnanců Čtyřlístku Ostrava. Odborová organizace připravila turnaj ve stolním tenisu pro dvě skupiny – muži a ženy.

více informací
19.04.2018, 12:02 / Aktualizace: 19.04.2018, 13:13

Kolektivní smlouva v Chocni byla uzavřena, intenzivní jednání však pokračují

V choceňském Domově pro seniory jednají odboráři za podpory OS se zaměstnavatelem. 19. března se účastnily místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a svazová právnička Mgr. et Ing. Štěpánka Řandová.

více informací
20.03.2018, 15:14

Dobřanští odboráři jednali na konferenci a již tradičně se také bavili na oslavě MDŽ

V pátek 9. března se konala v ZO Psychiatrické nemocnice v Dobřanech konference spojená s tradiční oslavou MDŽ.

více informací
20.03.2018, 16:25

SeneCura poskytuje sociální služby už i v ČR a vznikají zde odborové organizace

SeneCura je soukromá společnost, která poskytuje sociální služby už i v ČR. Stala se součástí rozvíjející se francouzské skupiny ORPEA, tzv. evropského soukromého lídra v oblasti péče o seniory.

více informací
22.02.2018, 13:48

"Zlatá 80" v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech

Po několik let jsme tradičně pořádali maškarní rej. Nápady účastníků dokázaly přítomné každoročně překvapovat, takže při ukončení jedné zábavy se všichni už těšili na příští.

více informací
22.02.2018, 13:26

Ve vsetínských sociálních službách se setkali bývalí zaměstnanci-odboráři

Ve čtvrtek 1. února se konalo již tradiční setkání členů výboru základní odborové organizace Sociální služby Vsetín, p. o., s bývalými zaměstnanci-odboráři pobytových zařízení sociálních služeb.

více informací
16.02.2018, 14:03 / Aktualizace: 22.02.2018, 13:29

Středočeská záchranka děkovala i zoufala

Delegátky a delegáti ze středočeské ZZS na výroční konferenci v Kutné Hoře 11. ledna přivítali hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou, ředitele Martina Houdka, Dagmar Žitníkovou a  Ivanu Břeňkovou.

více informací
05.02.2018, 13:30

Předvánoční bilance ZO Čtyřlístek Ostrava

V ZO Čtyřlístek Ostrava se 12. prosince konal tradiční předvánoční turnaj v odbíjené. Tělocvičnu zdobil vánoční stromek, pod ním stály poháry pro všechna družstva a nechyběla ani tombola.

více informací
22.01.2018, 15:21 / Aktualizace: 22.01.2018, 15:26

U odborářů z prostějovské KHS chodil Mikuláš

Přestože Vánoce jsou za námi, stejně jako dění před nimi, posílám dvě fotografie z naší akce. Jde o nadílku sv. Mikuláše s andělem a čertem v naší MO KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov.

více informací
05.02.2018, 13:08 / Aktualizace: 05.02.2018, 13:09

Adventní chvíle odborářů z Fakultní nemocnice Ostrava

Adventní chvíle jsme se snažili zpestřit našim členům a již podruhé jsme zorganizovali akci Bruslení s Mikulášem a čertem. Akce  ZO OSZSP ČR Fakultní nemocnice Ostrava se konala 2. prosince.

více informací
30.01.2018, 13:53 / Aktualizace: 30.01.2018, 13:54

Poděkování Jiřímu Lorencovi

Dne 31. října 2017 uskutečnil Ing. Jiří Lorenc již delší dobu plánovaný krok a odstoupil z funkce předsedy Základní organizace OS zdravotnictví a sociální péče ČR Fakultní nemocnice Ostrava.

více informací
30.01.2018, 13:39 / Aktualizace: 30.01.2018, 13:40

ZO FN Ostrava uspořádala seminář o pracovním právu

Dne 9. listopadu 2017 se pro členy odborových organizací Moravskoslezského kraje konal pracovněprávní seminář s názvem Problémy pracovněprávních vztahů 2017/2018.

více informací
30.01.2018, 13:09 / Aktualizace: 30.01.2018, 13:13

Kvůli situaci na ZZS Jihomoravského kraje přišli odboráři na jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje se ve čtvrtek 2. listopadu zúčastnili zástupci odborových organizací ZZS Jihomoravského kraje, předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

více informací
30.01.2018, 13:59

Poděkování Jiřímu Lorencovi a Zdeně Válové

Vedení OS děkuje za dlouhodobou spolupráci předsedovi ZO FN Ostrava Jiřímu Lorencovi a hospodářce odborové organizace Pardubické nemocnice Zdeně Válové,

více informací
18.01.2018, 14:54

Krajská zdravotní, a. s., udělovala pamětní listy a plakety

Na výroční konferenci, konané dne 14. září 2017, u příležitosti 10. výročí vzniku Krajské zdravotní, a. s., převzaly významné osobnosti spojené s činností této společnosti pamětní list a plaketu.

více informací
18.01.2018, 14:58 / Aktualizace: 18.01.2018, 15:11

Ocenění Krajské zdravotní, a. s., patří všem odborářům z vyjednávacího týmu

Kdybych nebyla pozvána na Výroční vědeckou konferenci spojenou s připomenutím 10. výročí vzniku Krajské zdravotní, a. s., neuvědomila bych si, že je za Krajskou zdravotní, a. s., první dekáda.

více informací
22.08.2017, 14:07 / Aktualizace: 22.08.2017, 14:11

Sportovní odpoledne v domově v Pržně aneb Mistrovství přátel lehké atletiky

Po loňské vydařené akci Rio de Pržno se i letos v Domově se zvláštním režimem Pržno 26. července konalo sportovní odpoledne, tentokrát pod názvem Mistrovství přátel lehké atletiky.

více informací
31.07.2017, 14:24 / Aktualizace: 21.08.2017, 13:55

Kardinál Duka požehnal sanitkám středočeské záchranky

Po volbách na podzim 2016 a s novým vedením Středočeského kraje je na středočeské ZZS stabilita: kolektivní smlouva funguje a hospodaření je vyrovnané i při 10% navýšení platů všem zaměstnancům.

více informací
23.06.2017, 07:44 / Aktualizace: 18.07.2017, 14:16

Zaměstnanci sociálních služeb se v Pržnu setkali s PaedDr. Alenou Gajdůškovou

V pondělí 19. června se v Domově se zvláštním režimem Pržno setkali zaměstnanci sociálních služeb s Alenou Gajdůškovou, aby si v praxi ověřila, jak vypadá navýšení platů a mezd v sociálních službách.

více informací
23.06.2017, 09:30 / Aktualizace: 23.06.2017, 09:31

Odboráři informovali zastupitele o petici proti omezení péče v Rokycanské nemocnici

Odboráři v Rokycanské nemocnici a. s. mají za sebou úspěšnou stávkovou pohotovost. Jen co odborová organizace vyřešila problém se zvýšením mezd, tak se objevil problém jiný.

více informací
23.06.2017, 09:16 / Aktualizace: 23.06.2017, 09:17

Krajská zdravotní zahájila v mostecké nemocnici provoz dvou nových oddělení

Krajská zdravotní, a. s., slavnostně zahájila provoz nového oddělení NIP (následné intenzivní péče) a DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče) v Nemocnici Most, o. z.

více informací
05.06.2017, 12:51 / Aktualizace: 27.07.2017, 07:57

Zájezd do Benátek se odborářům z teplických lázní vydařil

Naše odborová organizace pořádá pro své členy zájezdy za kulturními zážitky. Navštěvujeme muzikály, jezdíme na pěkná místa u nás i v zahraničí. Ve dnech 18. – 21. května jsme se vydali do Benátek.

více informací
24.07.2017, 14:04 / Aktualizace: 24.07.2017, 14:06

Úspěšné uzavření kolektivní smlouvy v Janských Lázních

Kolektivní vyjednávání ve státním podniku Státní léčebné lázně Janské Lázně bylo zahájeno v listopadu 2016. Působí zde odborová organizace OSZSP ČR a odborový svaz OSPEA.

více informací
04.05.2017, 16:53 / Aktualizace: 04.05.2017, 16:55

Odboráři ze Sociálních služeb Vsetín společně vyrazili na wellness víkend do Bojnic

Odborová organizace OSZSP ČR Sociální služby Vsetín, p.o., uspořádala v prvních dubnových dnech pro své členy a rodinné příslušníky prodloužený wellness víkend ve slovenských Bojnicích.

více informací
30.03.2017, 10:02 / Aktualizace: 04.05.2017, 16:26

Stávková pohotovost v Rokycanské nemocnici a.s. skončila. Mzdy zvýší všem zaměstnancům

Stávkovou pohotovost odvolali ve středu 29. března odboráři Rokycanské nemocnice a.s. Stalo se tak na odborové konferenci, kde byla zároveň podepsána kolektivní smlouva.

více informací
14.03.2017, 07:16 / Aktualizace: 14.03.2017, 07:19

V Psychiatrické nemocnici v Dobřanech byla konference i dobrá zábava

V pátek 10. března se uskutečnila konference ZO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. Za OS se účastnili místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková a regionální pracovník Bc. Václav Matoušek.

více informací
02.03.2017, 08:49 / Aktualizace: 04.05.2017, 16:26

Odboráři Rokycanské nemocnice, a.s., vstoupili do stávkové pohotovosti

Do stávkové pohotovosti vstoupili od 1. března odboráři Rokycanské nemocnice, a.s., kvůli nesplnění vládního slibu na zvýšení mezd všech zaměstnanců nemocnic o 10 %, které se letos znovu opakuje.

více informací
11.02.2017, 22:10

Poděkování inspektorce BOZP Agátě Šmehilové

Vyslovuji upřímné poděkování inspektorce BOZP z Olomouckého kraje paní Agátě Šmehilové, která naší ZO podala velmi rychle pomocnou ruku.

více informací
09.02.2017, 19:56 / Aktualizace: 10.02.2017, 07:28

Manuela Zboranová je členkou teplické odborové organizace už téměř 45 let

Pracuje v naší společnosti již několik desetiletí. Opakovaně se umísťuje na předních místech v  Lázeňské hvězdě. To jej naše anketa, ve které klienti každý měsíc vybírají zaměstnance s nejlepším přístupem k nim.

více informací
12.02.2017, 20:42 / Aktualizace: 12.02.2017, 20:45

Středočeská záchranka on-line

Středočeští záchranáři si k jednání své výroční konference zvolili opět Kutnou Horu. Ve čtvrtek 12. ledna se zde sešlo osmdesát osm hostů a delegátů z celého kraje.

více informací
12.01.2017, 21:48 / Aktualizace: 16.01.2017, 12:57

Z naší aktuální pošty na téma zvyšování mezd

Tři e-maily z odborových organizací na téma zvyšování mezd a odpovědi předsedkyně OS Dagmar Žitníkové.

více informací
02.02.2017, 10:45 / Aktualizace: 02.02.2017, 10:46

V Krajské zdravotní, a.s., odbory vyjednaly zvýšení mezd všech zaměstnanců o 10 %

V Ústeckém kraji bylo dohodnuto podepsáni dodatku ke kolektivní smlouvě. Dodatkem se zvyšují od 1. ledna 2017 základní mzdy všem zaměstnancům Krajské zdravotní, a.s., o 10 %.

více informací
02.02.2017, 15:03 / Aktualizace: 02.02.2017, 15:10

Ministr zdravotnictví Němeček navštívil Psychiatrickou nemocnici v Dobřanech

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 zorganizovala odborová organizace Psychiatrické nemocnice v Dobřanech setkání všech zaměstnanců.

více informací
02.02.2017, 13:09

Jáchymovští odboráři si z Českých sportovních her odvezli bronz z nohejbalu

Odboráři z Jáchymova, vyslaní odborovým svazem na druhý ročník Českých sportovních her, zde 9. září na turnaji v nohejbalu získali bronzovou medaili.

více informací
15.05.2018, 15:30

Jihomoravští záchranáři vstoupili do stávkové pohotovosti!

Do stávkové pohotovosti vstoupili ve čtvrtek 28. července zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.

více informací
11.07.2016, 14:01 / Aktualizace: 11.07.2016, 14:06

Základní organizace Fakultní nemocnice Plzeň si zvolila nový výbor

Základní organizace Fakultní nemocnice Plzeň 11. května 2016 zvolila na členské schůzi nový výbor odborové organizace. Z 11 kandidátů bylo zvoleno 7 členů nového výboru v čele s předsedkyní Martinou Suchou.

více informací
25.02.2016, 14:56

Co přinese nový rok zaměstnancům Lázní Teplice v Čechách?

Vzhledem k tomu, že leden je už nezadržitelně za námi, je na místě otázka: „Co přinesou další měsíce roku 2016 zaměstnancům akciové společnosti Lázně Teplice v Čechách?“

více informací
03.02.2016, 08:41 / Aktualizace: 25.02.2016, 14:19

Odboráři se středočeské záchranky se sešli na výroční konferenci

Odboráři Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje se sešli 21. ledna na výroční konferenci základní organizace.

více informací
25.02.2016, 14:16 / Aktualizace: 25.02.2016, 14:26

Středočeská záchranka chválila i kritizovala

V krásných prostorách Galerie Středočeského kraje ve čtvrtek 21. ledna 2016 jednala výroční konference základní organizace Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

více informací
25.02.2016, 14:23 / Aktualizace: 25.02.2016, 14:26

Růst mezd v Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Podepsaný dodatek kolektivní smlouvy byl 22. prosince 2015 schválen představenstvem Krajské zdravotní, a. s.

více informací
07.12.2015, 13:14

ZO Čtyřlístek Ostrava bilancuje

Krásné předvánoční období neznamená pro každého jen přípravu Vánoc doma i v práci, ale pro mnohé z nás také přináší zamyšlení, co jsme pro členy naší základní organizace udělali a na co nám síly už nestačily.

více informací
05.11.2015, 08:20 / Aktualizace: 05.11.2015, 08:21

ZO FN1 Plzeň spolupracuje se Svazem českých turistů a Českým červeným křížem

Základní organizace OS FN1 Plzeň dlouhodobě spolupracuje s oblastní pobočkou Svazu českých turistů a Českým červeným křížem (ČČK Plzeň jih a sever).

více informací
04.08.2015, 13:17 / Aktualizace: 04.08.2015, 13:21

Funguje u vás sociální dialog mezi odbory a zaměstnavatelem?

Velmi často jako odboráři slýcháme o sociálním dialogu. Přesto mám dojem, že mnohokrát jde o prázdnou frázi a realita je naprosto odlišná.

více informací
05.08.2015, 12:56 / Aktualizace: 05.08.2015, 13:04

Na zahradní slavnosti domova Pržno se všichni výborně bavili

Domov se zvláštním režimem Pržno je pobytovou sociální službou příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín. Ve středu 15. července se ve venkovních prostorách domova konala letní zahradní slavnost.

více informací
10.08.2015, 11:26 / Aktualizace: 10.08.2015, 11:28

Díky za seminář Vybrané kapitoly zákoníku práce v Psychiatrické nemocnici v Opavě

Seminář s JUDr. Zuzanou Pláničkovou na téma Vybrané kapitoly zákoníku práce se konal v Psychiatrické nemocnici v Opavě 24. června a zúčastnilo se ho 35 členů odborového svazu z Moravskoslezského kraje.

více informací
16.06.2015, 08:34 / Aktualizace: 16.06.2015, 08:37

Dobřanští odboráři děkují za pomoc při jednáních v současné vypjaté situaci

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení OS, zejména místopředsedkyni Ivaně Břeňkové, která svým jednáním pomohla naší organizaci při řešení známé mediální kauzy – odvolání ředitele.

více informací
05.06.2015, 07:52 / Aktualizace: 15.06.2015, 10:12

Opavští odboráři slavili s nejstarší členkou odborového svazu

Je to až neuvěřitelné, ale členka ZO OSZSP ČR Psychiatrická nemocnice v Opavě paní Gertruda Křížová oslavila 8. května krásných 98 let a my jsme byli při tom.

více informací
21.05.2015, 13:52 / Aktualizace: 21.05.2015, 13:54

Konference a oslava MDŽ v ZO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

V pátek 13. března jsem měl možnost účastnit se konference v ZO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, a to na základě pozvání předsedy ZO Milana Synka a členky výboru ZO Soni Vytiskové.

více informací
21.05.2015, 13:43 / Aktualizace: 21.05.2015, 13:46

Odboráři Sociální péče Děčín mají k dispozici vlastní web

Místní organizace OSZSP ČR Sociální péče Děčín si zřídila webové stránky (http://odborydecin.webnode.cz/). Slouží k informování členů této odborové organizace na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku.

více informací
26.03.2015, 14:28 / Aktualizace: 26.03.2015, 15:27

Uvědomujeme si, že osobní kontakt a benefity se vyplatí

Uvědomujeme si, že investice do našich stávajících i těch členů budoucích se vyplatí a především stonásobně vrátí.

více informací
26.03.2015, 15:10 / Aktualizace: 26.03.2015, 15:10

Odboráři ze středočeské záchranky oceňují vzájemnou spolupráci s vedením

Ve chvíli, kdy se dozvídáme o sporech mezi zaměstnanci, odbory a vedením pražské ZZS, působí informace o setkání odborářů ze středočeské záchranky s jejím vedením jako zpráva z jiného světa.

více informací
26.03.2015, 14:45 / Aktualizace: 26.03.2015, 15:28

Ve Čtyřlístku jsme uspořádali vlastní volejbalový miniturnaj

Přesto, že nejsme žádní profesionálové v této hře, uspořádali jsme v organizaci Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, vlastní volejbalový miniturnaj.

více informací
26.03.2015, 14:54 / Aktualizace: 26.03.2015, 15:27

Odborová organizace FNKV má své webové stránky

Vážené kolegyně a kolegové, ráda bych vám touto cestou představila webové stránky naší odborové organizace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK – http://www.odboryvinohrady.cz .

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí