Kolektivní vyjednávání  

Základní činností odborové organizace u zaměstnavatele je kolektivní vyjednávání vedoucí k uzavření kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva jako dohoda mezi zaměstnavatelem na straně jedné a odborovou organizací jako zástupcem všech zaměstnanců na straně druhé má řešit zejména úpravu práv zaměstnanců a smluvních stran a výhody z kolektivní smlouvy vyplývající nad rámec zákona. Právní úpravu kolektivní smlouvy naleznete v ust. § 22 až 29 zákoníku práce. Kolektivní vyjednávání je procesně upraveno v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné stanoví možnosti při řešení kolektivních sporů, včetně stávky / výluky.

Odborníci právního a sociálního oddělení OSZSP ČR poskytují odborovým organizacím metodickou pomoc, zejména pomáhají odborové organizaci s přípravou návrhu kolektivní smlouvy. Odborová organizace může tohoto využít a zaslat návrh kolektivní smlouvy k připomínkám v dostatečném časovém předstihu před jeho předání zaměstnavateli nejlépe elektronicky ve formátu word. Opět lhůta pro zpracování připomínek je zpravidla 14 dní.

V případě složitého kolektivního vyjednávání je možné přizvat k účasti na jednání se zaměstnavatelem zaměstnance nebo odborníka z ústředí OS. Může to být například příslušný regionální pracovník, právník nebo ekonom. Naše bohaté zkušenosti ukazují, že účast třetí osoby může odborovou organizaci nejen odborně podpořit, ale také přispívá ke klidnějšímu průběhu jednání.

Vedle kolektivního vyjednávání náleží odborové organizaci také zejména právo na projednávání a informování, které primárně upravuje zákoník práce v rovině obecné (zjm. § 279, 280 a 287 zákoníku práce), v konkrétních bodech by mělo být řešeno v kolektivní smlouvě.

Uzavřené kolektivní smlouvy pro účely evidence zasílejte písemně na adresu odborového svazu nebo v elektronické podobě na email: kuban.kamil@cmkos.cz.

 

 

Další články

20.01.2021, 18:53 / Aktualizace: 20.01.2021, 19:18

Doba covidová komplikuje i kolektivní vyjednávání v organizacích

Doba covidová se velmi špatně podepisuje na běžných aktivitách, na našem životě, zdraví, vztazích a samozřejmě na sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání.

více informací
05.02.2020, 17:42

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

více informací
22.02.2018, 13:57 / Aktualizace: 22.02.2018, 14:10

Změny v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců v roce 2018

I když nebyla schválena velká novela zákoníku práce, neznamená to, že rok 2018 nepřinese v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců žádné změny.

více informací
14.02.2018, 13:45 / Aktualizace: 14.02.2018, 13:47

Změny předpisů pro kolektivní smlouvy 2018

V souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy zahájit jednání o uzavření smlouvy nové.

více informací
14.02.2018, 12:02 / Aktualizace: 14.02.2018, 13:32

Kolektivní vyjednávání – postup stanovený zákonem

Přístup zaměstnavatelů ke kolektivnímu vyjednávání bývá někdy velmi inovativní a tvůrčí. Někteří ani netuší, že jde o proces relativně striktně upravený zákonem.

více informací
18.01.2018, 15:07 / Aktualizace: 18.01.2018, 15:08

Pozor na krácení příspěvků z FKSP a sociálního fondu

Někdo krátí daně, někdo zaměstnance v jejich nárocích a právech. Momentálně se mi jedná o krácení příspěvků ze sociálního fondu nebo z fondu kulturních a sociálních potřeb (fond).

více informací
30.10.2017, 13:23 / Aktualizace: 30.10.2017, 13:27

Upravte si v kolektivní smlouvě ujednání o celoživotním vzdělávání

V důsledku změn zákona o získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče je nutné zkontrolovat a upravit mnoho KS.

více informací
19.07.2017, 08:19 / Aktualizace: 19.07.2017, 08:22

Na co lze přispívat a co lze hradit z FKSP

Do kolektivní smlouvy jsme chtěli doplnit možnost nákupu vstupenek do nového aquaparku. Zaměstnavatel však tvrdí, že to není možné, že to FKSP neumožňuje, leda přes poukázky.

více informací
03.02.2017, 13:47 / Aktualizace: 11.02.2017, 13:43

FKSP v roce 2017

Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

více informací
11.02.2017, 13:50 / Aktualizace: 11.02.2017, 13:53

Prodloužení platnosti kolektivní dohody vyššího stupně

Také na letošní rok byla prodloužena kolektivní dohoda vyššího stupně, která byla dne 22. prosince 2015 uzavřena mezi vládou na straně jedné a čtyřmi odborovými svazy straně druhé.

více informací
25.02.2016, 13:52 / Aktualizace: 25.02.2016, 14:04

O kousek vyšší příděl do FKSP

Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

více informací
03.03.2014, 15:06

Změny v kolektivním vyjednávání

Připravuji novou kolektivní smlouvu na rok 2014. Zajímalo by mě, zda došlo k nějaké zásadní změně.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí