Pracovní právo  

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právní předpisy vydané k jeho provedení. Zákoník práce vstoupil v účinnost od 1. 1. 2007 a byl několikrát novelizován.

Poslední novela zákoníku práce souvisí s účinností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) od 1. 1. 2014. Na konci kalendářního roku 2013 proběhly velice úspěšné semináře k novinkám v pracovním právu připravené a lektorované panem JUDr. Dominikem Brůhou, Ph.D., advokátem úzce spolupracujícím s OSZSP ČR. Další série seminářů na obdobné téma pro Vás chystáme i v následujících měsících. O konkrétních termínech seminářů budete včas informováni.

Nejdůležitější předpisy k provedení zákoníku práce:

-          Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

-          Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

-          Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

-          Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Právníci právního a sociálního oddělení OSZSP ČR v rámci právního poradenství členům a odborovým organizacím denně řeší mnoho dotazů z oblasti pracovního práva, včetně práva kolektivního vyjednávání. Jedná se zejména o problematiku pracovní doby a doby odpočinku (rozvrhování směn, práce přesčas, přestávky v práci), čerpání dovolené a podmínky pro vznik na dodatkovou dovolenou, skončení pracovního poměru (možnost výpovědi, vytýkací dopisy), šikany na pracovišti, poskytování benefitů a čerpání FKSP a celu řadu jiných různorodých otázek.

Odborníci vedle řešení konkrétních problémů připravují také stanoviska a právní rozbory k obecným právním otázkám, které mohou odborové organizace využít například k podpoře svých argumentů při jednání se zaměstnavatelem. Odpovědi na Vaše dotazy můžete očekávat nejpozději do 14 dnů od jejich obdržení. V případě složitosti nebo zvláštní povahy věci může být ovšem doba jejich zpracování delší. Vždy nezapomeňte uvést nejlépe mobilní telefon nebo e-mail tak, aby bylo možné tazatele operativně kontaktovat.

Aktuální dotazy a problémy z oblasti pracovního práva hledejte v sekci Právní aktuality a Právní poradna.

Vaše právní a sociální oddělení OS

 

 
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Můj plat/mzda se v roce 2019

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí