Právní aktuality

 
18.06.2021, 20:27

Služební předpis o bližších pravidlech pro výkon státní služby z jiného místa

S účinností od 7. června 2021 byl náměstkem ministra vnitra pro státní službu prof. JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D., vydán nový služební předpis o bližších pravidlech pro výkon státní služby z jiného místa.

více informací
20.04.2021, 18:16

Změny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v novele zákoníku práce

Ve velké novele zákoníku práce došlo také k několika změnám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Výběr z nich přinášíme v následujícím článku.

více informací
19.01.2021, 18:42

Vrchní soud v Praze k mimořádným odměnám – zdravotníkům náleží respekt a úcta!

Dne 11. 1. 2021 byla v médiích zveřejněna důležitá zpráva týkající se mimořádných odměn vyplacených zdravotníkům za tzv. I. vlnu epidemie COVID-19.

více informací
22.06.2020, 14:07

Velká novela zákoníku práce schválena

Dne 17. 6. 2020 podepsal prezident republiky novelu zákoníku práce, čímž byl završen legislativní proces schvalování poměrně významné novely, která se připravovala po dobu více než tří let.

více informací
27.04.2020, 14:43

(Ne)zodpovědnost státu vůči svým pojištěncům

Legislativním procesem právě prochází návrh nařízení vlády, na jehož základě se má zvednout od příštího roku odvod za státní pojištěnce o 50 Kč na 1117 Kč měsíčně, což je absolutně nedostatečné.

více informací
15.03.2020, 20:18 / Aktualizace: 22.06.2020, 10:27

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Přinášíme vám zde základní pracovněprávní informace týkající se současné epidemie koronaviru COVID-19.

více informací
06.02.2020, 13:25

Změny od 1. ledna 2020

S účinností k 1. lednu 2020 došlo v oblasti odměňování, pracovního práva a sociálního zabezpečení k mnoha změnám. S těmi nejdůležitějšími se vás pokusíme seznámit na následujících řádcích.

více informací
05.02.2020, 17:44 / Aktualizace: 05.02.2020, 17:45

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

více informací
04.02.2020, 13:00 / Aktualizace: 05.02.2020, 11:00

Dosáhli jsme úpravy pojmu mentální postižení, týká se příplatku za ztížené pracovní prostředí

Jedna ze změn nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se týká změny pojmu mentální postižení.

více informací
24.07.2019, 13:48

Novinky v legislativě

Novinky v legislativě: zrušení karenční doby, změny ve srážkách ze mzdy, novela insolvenčního zákona

více informací
26.06.2019, 16:33 / Aktualizace: 26.06.2019, 16:35

Zrušení karenční doby

Novela zákoníku práce ode dne 1. 7. 2019 ruší tzv. karenční dobu.

více informací
15.05.2018, 08:40 / Aktualizace: 15.05.2018, 08:41

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Co se vlastně skrývá pod anglickou zkratku GDPR a má to nějaký dopad na odborové organizace?

více informací
22.02.2018, 14:02 / Aktualizace: 22.02.2018, 14:09

Změny v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců v roce 2018

I když nebyla schválena velká novela zákoníku práce, neznamená to, že rok 2018 nepřinese v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců žádné změny.

více informací
14.02.2018, 13:42 / Aktualizace: 14.02.2018, 13:43

Změny předpisů pro kolektivní smlouvy 2018

V souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy zahájit jednání o uzavření smlouvy nové.

více informací
12.02.2018, 15:17 / Aktualizace: 12.02.2018, 15:18

Změny od 1. ledna 2018, které se promítnou do sociálního zabezpečení

V roce 2018 dochází k několika velmi důležitým právním změnám, které se promítnou do sociálního zabezpečení.

více informací
21.08.2017, 13:44 / Aktualizace: 21.08.2017, 13:48

Důležité změny v zákoně č. 96/2004 Sb. ve znění účinném od 1. září

Dne 1. září vstoupí v účinnost zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a zákon č. 95/2004 Sb., o povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

více informací
11.02.2017, 13:58

Změny v zákoníku práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, patří mezi nejčastěji novelizované zákony v ČR. Svědčí o tom i fakt, že jen v průběhu roku 2016 byl novelizován několikrát.

více informací
03.02.2017, 13:32 / Aktualizace: 03.02.2017, 13:39

Důchody od 1. ledna 2017 vzrostou průměrně o 308 Kč

Upozorňujeme na Sbírku zákonů č. 325, kde vyšlo nařízení vlády ze dne 21. září 2016, s účinností od 1. ledna 2017, kterým důchody vzrostou průměrně o 308 Kč.

více informací
03.02.2017, 13:39 / Aktualizace: 03.02.2017, 13:43

FKSP v roce 2017

Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

více informací
16.01.2017, 14:05 / Aktualizace: 21.11.2017, 12:35

Přehled změn v oblasti odměňování zaměstnanců od začátku roku 2017

Na začátku každého roku dochází ke změně řady právních předpisů, které úzce souvisí se zaměstnáváním. Zatím k nejpodstatnějším změnám dochází v letošním roce v oblasti odměňování zaměstnanců.

více informací
25.02.2016, 13:53 / Aktualizace: 25.02.2016, 14:04

O kousek vyšší příděl do FKSP

Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

více informací
25.02.2016, 14:03 / Aktualizace: 25.02.2016, 14:04

Rozšířené kompetence všeobecné sestry

Od 18. ledna 2016 došlo k rozšíření činností všeobecné sestry, které je oprávněna vykonávat bez odborného dohledu a bez indikace.

více informací
01.12.2015, 13:57 / Aktualizace: 01.12.2015, 13:58

Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění nově

Po dlouhých peripetiích vyšlo nové nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění (ZTU) způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání.

více informací
27.10.2015, 12:04

Podzimní novinky zákoníku práce

Od 1. 10. 2015 vstoupila v účinnost novela zákoníku práce jako zákon č. 205/2015 Sb.

více informací
10.10.2015, 17:28 / Aktualizace: 10.10.2015, 17:32

Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2016

Od ledna 2016 dojde ke zvýšení minimální mzdy, a to na základě nařízení vlády č. 233/2015 Sb.  ze dne 14. 9. 2015.

více informací
26.03.2015, 13:57

Aktuální informace o odměňování

S účinností od 1. 1. 2015 se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, a to na základě novely provedené nařízením vlády č. 204/2014 Sb.

více informací
02.04.2014, 11:55 / Aktualizace: 30.04.2014, 08:25

Problémy s pojišťovnou při odškodňování pracovních úrazů

V poslední době jsou stále častější případy, kdy se mně i kolegům scházejí dotazy a prosby o pomoc s odškodněním pracovních úrazů.

více informací
09.01.2014, 13:27

Odškodňování bolesti a ztíženého společenského uplatnění

Koncem roku 2013 se bouřlivě diskutovalo o tom, jak bude odškodňováno bolestné a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) po 1. 1. 2014, kdy nabývá účinnosti nový občanský zákoník.

více informací
23.10.2013, 08:59

Novela zákoníku práce 2014

Dne 30. 9. 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.

více informací
30.07.2013, 08:28 / Aktualizace: 13.08.2013, 08:18

Zvýšení minimální mzdy a minimálních úrovní zaručené mzdy od 1. 8. 2013

Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. se mění s účinností od 1. 8. 2013 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

více informací
28.04.2013, 21:53 / Aktualizace: 28.04.2013, 22:00

Nový občanský zákoník

OS zdravotnictví a sociální péče ČR sleduje situaci ohledně nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který přináší řadu změn i do běžného chodu společnosti, a tím i do života každého z nás.

více informací
28.04.2013, 22:11

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví do konce roku 2013?

S ohledem na právní úpravu pracovní doby a organizaci práce ve zdravotnictví byla s účinností od 1. 10. 2008 zavedena zákoníkem práce tzv. další dohodnutá práce přesčas, kterou se v určitých případech navyšují limity konané práce přesčas.

více informací
17.01.2013, 13:07 / Aktualizace: 17.01.2013, 13:08

Novinky od 1. 1. 2013 pro některé zaměstnance zdravotnické záchranné služby

S účinností od 1. 1. 2013 přichází novinka týkající se zdravotnických pracovníků pracujících ve zdravotnické záchranné službě, kterou zavedla novela zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné službě – zákon č. 385/2012 Sb. (dále jen „novela“).

více informací
26.10.2012, 21:18 / Aktualizace: 26.10.2012, 21:31

K návrhu zákona o právních poměrech zaměstnanců ve veřejné správě

Zákon o právních poměrech zaměstnanců ve veřejné správě by se týkal, pokud bude schválen, našich členů, kteří pracují v krajských hygienických stanicích.

více informací
22.08.2012, 16:06

Návrh novely § 39 zákoníku práce

Senátor RNDr. Miloš Vystrčil (ODS) zaslal představitelům Českomoravské komory odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy ČR, tedy sociálním partnerům, návrh novely § 39 zákoníku práce.

více informací
22.08.2012, 16:23

Přepracovaný návrh věcného záměru zákona o stávce je třeba odmítnout!

Odbory zásadně odmítají přepracovaný návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce s ohledem na skutečnost, že úprava v něm obsažená je v rozporu s Ústavním pořádkem ČR, směřuje k oslabení demokratického charakteru fungování sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a práv občanů.

více informací
22.08.2012, 15:56

Nová zákonná úprava práv a povinností zdravotníků

Dnem 1. dubna 2012 vstoupil v účinnost nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který po 46 letech nahradil dřívější základní zdravotnický kodex, kterým byl do té doby zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

více informací
30.07.2012, 12:14 / Aktualizace: 30.07.2012, 12:37

Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích odbory neuspokojil

Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích předkládá Vládě České republiky Ministerstvo zdravotnictví na základě usnesení vlády ze dne 26. 1. 2011, dle kterého se do Plánu legislativních prací vlády na rok 2011 zařadila příprava věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích.

více informací
27.07.2012, 13:19 / Aktualizace: 27.07.2012, 13:21

Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce

Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012.

více informací
28.07.2012, 18:39 / Aktualizace: 28.07.2012, 18:42

Změny v úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a úpravě funkčních požitků ve vztahu ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění od 1. 1. 2012

Ve svazovém Bulletinu č. 11-12/2011 jste se v článku JUDr. Vratislava Tomka (str. 25) dočetli o změnách, které se dotkly dohody o provedení práce.

více informací
28.07.2012, 18:48 / Aktualizace: 28.07.2012, 19:05

Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 470/2011 Sb., který novelizuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Nejzásadnější věcnou změnou této novely pro odborové organizace je rozšíření okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob.

více informací
28.07.2012, 19:10 / Aktualizace: 28.07.2012, 19:47

Novinky v cestovních náhradách – tuzemské stravné od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 dochází na základě novely zákoníku práce provedené zákonem č. 365/2011 Sb. k některým změnám v oblasti poskytování cestovních náhrad.

více informací
28.07.2012, 19:45 / Aktualizace: 28.07.2012, 19:46

Stanovisko Legislativní rady ČMKOS k ustanovení § 127 zákoníku práce – plat nebo náhradní volno za práci přesčas

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. se vrátila, pokud jde o plat za práci přesčas k principům právní úpravy platné do konce roku 2006.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí