Právní pomoc  

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR poskytuje odborovým organizacím a svým členům právní pomoc ve formě bezplatného právního poradenství a bezplatného právního zastoupení za podmínek upravených v Řádu právní pomoci OSZSP ČR.

Hlavním předmětem právní pomoci členům odborového svazu jsou zejména otázky vycházející z pracovněprávního vztahu (viz rubrika Pracovní právo). Dále se právní pomoc týká též problematiky vyplývající ze stanov a finančního řádu Odborového svazu, například otázek členství, práv a povinností členů, všech otázek spojených s odborovou činností a kolektivním vyjednávání, vztahem k zaměstnavateli apod. Výjimečně může být přiznána právní pomoc i v jiné nežli pracovněprávní oblasti, zejména v případě majetkoprávních věcí odborové organizace (nakládání s jejich majetkem, půjčky apod.), občanskoprávní záležitosti členů (více viz Řád právní pomoci).

Formy právní pomoci především:

a)      poskytování odborných konzultací a porad na osobních schůzkách,

b)     vyřizování dotazů a žádostí zejména formou telefonickou, emailovou a písemnou,

c)      podpora odborovým organizacím při kolektivním vyjednávání (příprava kolektivní smlouvy nebo jejích změn, účast na kolektivním vyjednávání),

d)     jednání se zaměstnavateli, zřizovateli či vlastníky k odstranění příčin nedorozumění a předcházení soudnímu sporu,

e)      zastoupení před soudy a jinými státními orgány.

Právní zastoupení před soudy a jinými orgány poskytujeme prostřednictvím spolupracující advokátních kanceláře JUDr. Dominika Brůhy, PhD., a Advokátní kanceláře JUDr. Věry Bognárové. Ve výjimečných případech může být rozhodnuto o poskytnutí právní pomoci prostřednictvím jiného advokáta ad hoc, a to hlavně z ekonomických důvodů pokud je třeba poskytnout právní zastoupení v místě významně vzdáleném od Prahy.

Odborová organizace nebo člen o poskytnutí bezplatného zastoupení před soudy žádá formou písemné odůvodněné žádosti, musí splnit podmínky stanovené Řádem právní pomoci a musí prokázat potřebnou dobu členství v Odborovém svazu. O poskytnutí právního zastoupení před soudem rozhoduje předseda Odborového svazu po odborném posouzení žádosti, zejména zhodnocení její oprávněnosti, tzn. je v souladu s právním řádem, a spor je důvodný a věc již nelze urovnat mimosoudní cestou. Na přiznání bezplatného právního zastoupení před soudy není právní nárok.


Soubory ke stažení

 

 

Další články

05.02.2020, 11:06

Dosáhli jsme úpravy pojmu mentální postižení, týká se příplatku za ztížené pracovní prostředí

Jedna ze změn nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se týká změny pojmu mentální postižení.

více informací
12.10.2018, 14:30 / Aktualizace: 12.10.2018, 14:32

Domáhat se svých práv má smysl!

Jednou z klíčových výhod členství v OS je právo člena na zajištění bezplatné právní pomoci a bezplatného právního zastoupení, včetně řízení před soudy, to vše za podmínek Řádu právní pomoci OSZSP ČR.

více informací
04.09.2018, 13:21

Poděkování svazové právničce Štěpánce Řandové

Ráda bych poděkovala Mgr. et Ing. Štěpánce Řandové za pomoc při registraci na rejstříkovém soudě.

více informací
28.08.2014, 14:35 / Aktualizace: 28.08.2014, 14:38

Poskytování právní pomoci ve formě právního poradenství pro členy a odborové organizace

Odborový svaz poskytuje svým členům a odborovým organizacím členské benefity. Jednou z výhod je bezplatné právní poradenství.

více informací
28.08.2014, 14:26 / Aktualizace: 28.08.2014, 14:27

Právníci odborového svazu pomáhají žadatelům o úpravu pracovní doby

S ohledem na aktuální diskuzi nad možnostmi úpravy pracovní doby v souvislosti s novým rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR z července tohoto roku se znovu vracíme k této problematice.  

více informací
29.11.2013, 14:06 / Aktualizace: 29.11.2013, 14:08

Pomůže nám někdo? Ano! ODBORY!

Vážení kolegové, členové odborového svazu, ráda bych se s vámi podělila o svůj příběh, který měl díky odborovému svazu šťastný konec.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí