Vzdělávání a semináře

Vzdělávání je nezbytnost, výhoda i šance na úspěch
Chce-li člověk obstát v rychlém vývoji svého okolí a chce-li jej aktivně ovlivňovat, nestačí mu vzdělání získané v mládí ve škole, nýbrž si ho musí průběžně doplňovat. To platí v profesi i v odborové práci, kde je vzdělávání nezbytné pro to, aby základní organizace v čele s jejími představiteli nebyla díky nedostatečné kvalifikaci a informovanosti odborových funkcionářů postavena do role pouhých statistů.

Vzdělávání je jedním z nejlepších prostředků na posílení, rozšíření a zvýšení vlivu jak základních organizací, tak samotného odborového svazu. Zvyšováním vzdělanostní úrovně se odbory stávají rovnocenným partnerem managementu, zefektivňuje se odborářská práce, neboť vzrůstá počet lidí, kteří mohou převzít zodpovědnosti za různé funkce v odborech, a zvyšuje se množství informací, kterými disponuje odborový svaz, protože prostřednictvím vzdělávání se informace dostávají nejen od funkcionářů k členům, ale také od členů k funkcionářům.

Odborový svaz si uvědomuje, že vzdělávání je z dlouhodobého hlediska jednou z nejziskovějších investic, jakou může udělat, a proto patří vzdělávání členů mezi jeho priority a pro své členy organizuje akce celoživotního vzdělávání i semináře a konference na nejrůznější témata důlrežitá pro odboráře.

 
 

 
 
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí