Profesní vzdělávání  

Odborový svaz pomáhá svým členům získávat kredity

Všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuti, radiologičtí asistenti, zdravotní laboranti, zdravotně-sociální pracovníci, optometristi, ortoptisti, asistenti ochrany veřejného zdraví, ortotikové- protetikové, nutriční terapeuti, zubní technici, dentální hygienistky, zdravotničtí záchranáři, farmaceutičtí asistenti, biomedicínští technici, radiologičtí technici, kliničtí psychologové, kliničtí logopedi, fyzioterapeuti, radiologičtí fyzikové, odborní pracovníci v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínští inženýři a odborní pracovníci v ochraně veřejného zdraví - všechny tyto profese mohou, a pro některé činnosti musí, být držiteli osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen "osvědčení").
Každý držitel osvědčení dříve nebo později bude získávat kredity - za účast na celoživotním vzdělávání. Odborový svaz jako profesní sdružení podle § 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, vychází svým členům vstříc nejen pořádáním akcí v rámci celoživotního vzdělávání, ale v případě, že pořadatelem akce bude ZO odborového svazu, též osvobozením od poplatku za vydání souhlasného stanoviska se započítáním akce do kreditního systému.

 

Výkonná rada na svém jednání dne 14. prosince 2010 schválila změnu poplatku za vydání stanoviska k akcím celoživotního vzdělávání v rámci kreditního systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení, nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 423/2004 Sb.

Nově, od 1. 1. 2011, se výše poplatku stanoví na 1000 Kč.

POZOR!!! Poplatek za vydání souhlasného stanoviska žadatel platí na základě faktury, zaslané odborovým svazem obvykle na konci příslušného měsíce.

V případě, že je pořadatelem akce základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, je akce nadále od poplatku osvobozena.

 

Vyplněné žádosti o vydání souhlasného stanoviska k započítání akce celoživotního vzdělávání do kreditního systému vyřizuje v ústředí OSZSP ČR Ladislav Kucharský kucharsky.ladislav@cmkos.cz, osz.kredity@cmkos.cz , tel.: 736 504 774. 

UPOZORNĚNÍ: Od roku 2015 Ladislav Kucharský pracuje v Brně, proto budete-li posílat žádost dopisem, je třeba ji zaslat na adresu: Mgr. Ladislav Kucharský, Dům odborových služeb - OSZSP ČR, Malinovského nám. 603/4, 602 00 Brno

Na poradě hlavních sester konané dne 30. ledna 2007 vedoucí Registru nelékařských zdravotnických povolání PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková požádala zúčastněné, aby pro zjednodušení práce při dohledávání, odsouhlasování a přiznávání kreditů v Registru podle § 67 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění, pořadatelé vzdělávacích a školících akcí do záznamů v průkazech odbornosti a na potvrzeních o účasti uváděli také číslo jednací, pod kterým bylo vydáno souhlasné stanovisko profesního sdružení k započítání akce do kreditního systému a dále vyjmenovány ty obory nelékařských zdravotnických povolání, kterým byla akce určena.
Žádáme všechny pořadatele akcí v rámci kreditního systému, aby tuto žádost respektovali.


Soubory ke stažení

 

 
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí