Informace EPSU/PSI

Pokračovat na:
 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je členem mezinárodní odborové organizace Evropská federace svazů veřejných služeb (EPSU - EPSU je největší odvětvovou federací PSI i Evropské odborové konfederace), která spadá pod Internacionálu veřejných služeb (PSI).

OSZSP ČR prosazuje zájmy svých členů zapojením do evropských odborových centrál, světových odborových centrál a odborových ústředen sdružujících svazy veřejných služeb a veřejné správy.

Účastní se mezinárodního sociálního dialogu na obecná i konkrétnější témata (týkající se zdravotnictví, obecně „nemocniční sektor“). Spolupracuje s partnerskými svazy v sousedních i dalších zemích, organizuje a spoluorganizuje konference, semináře a návštěvy.

EPSU: kromě našeho odborového svazu jsou členy dalších devět odborových svazů veřejných služeb z České republiky – UNIOS, OS SOO, OSPKOP, OSPKZ, OS ECHO, OS DLV, OS Hasičů, ČMOSA, OS Transgas.

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková zastupuje odbory veřejných služeb ČR ve Výkonném výboru EPSU, v pracovní skupině k novelizaci Směrnice o pracovní době.

Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková zastupuje OSZSP ČR ve Stálém výboru Sociálního dialogu zdravotnictví a sociálních služeb (HSS).

Mgr. Ivana Štěpánková zastupuje OSZSP ČR v pracovní skupině HSS ke stárnutí pracovní síly ve zdravotnictví a udržení zaměstnanců ve zdravotnictví.

Zástupci Odborového svazu se účastní zasedání mimo ČR pouze v případě, že je tato účast sponzorovaná. OS z časových a kapacitních důvodů nemůže využívat veškerých nabídek na sponzorovanou účast.

 

Soubory ke stažení

 

 
 

Aktuality

19.04.2021, 17:53 / Aktualizace: 19.04.2021, 18:13

Výkonný výbor EPSU: chraňme kvalitní a dostupné veřejné služby a zdraví zaměstnaců

Veřejné služby potřebují silné odbory, které zajistí udržitelnost kvalitních a dostupných veřejných služeb, 7. a 8. dubna 2021 se na tom shodl výkonný výbor Evropské federace odborových svazů (EPSU).

více informací
19.04.2021, 18:07 / Aktualizace: 19.04.2021, 18:13

Evropští odboráři trvají na tom, že za stejnou práci stejné hodnoty náleží stejná mzda

Evropská komise konečně, po značném zpoždění, zveřejnila návrh směrnice o transparentnosti mezd. Evropským odborářům v návrhu chybí skutečné nástroje, které by v praxi fungovaly.

více informací
19.04.2021, 16:53 / Aktualizace: 19.04.2021, 17:01

Evropští odboráři jednali o situaci zaměstnanců při pokračující pandemii

Společná jednání odborů Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) z regionu centrální Evropy a západního Balkánu (CEWB) se konají jednou ročně.

více informací
19.04.2021, 17:12

Pandemie COVID-19 o rok později: Je potřeba přehodnotit naše veřejné služby!

Před rokem Světová zdravotnická organizace vyhlásila COVID-19 za globální pandemii. Minulý rok v Evropě odhalil křehkost systémů veřejného zdraví a naprostý nedostatek kapacity reagovat na takový šok.

více informací
17.03.2021, 20:12

Veřejné služby mají svůj mezinárodní den – 23. června

23. červen byl jako mezinárodní den veřejných služeb stanoven přímo Organizací spojených národů, která tak upozorňuje na podstatu veřejné služby a význam lidí, kteří veřejnou službu poskytují.

více informací
17.03.2021, 21:29 / Aktualizace: 17.03.2021, 21:32

Pro veřejné služby musí být zabezpečeny finance, bez transparentnosti daní to nepůjde!

EPSU se obrátila na OS zdravotnictví a sociální péče ČR a na OS UNIOS se žádostí o podporu zajištění povinnosti jednotlivých států Evropské unie podávat zprávy o nadnárodních společnostech.

více informací
26.04.2021, 21:18 / Aktualizace: 26.04.2021, 21:22

Odbory regionu střední Evropy a západního Balkánu mají stejné problémy

Zástupci odborů veřejných služeb z volebního obvodu střední Evropy a západního Balkánu 12. února jednali o pandemii COVID-19 a o výsledcích kolektivního vyjednávání v jednotlivých zemích.

více informací
20.12.2020, 19:48 / Aktualizace: 20.12.2020, 19:53

Výkonný výbor EPSU o pandemii a podpoře veřejných služeb a jejich zaměstnanců

Výkonný výbor Evropské federace odborových svazů (EPSU) jednal 23. a 24. listopadu 2020, opět on-line. Pandemie ovládá Evropu, ale ovlivňovat by neměla dialog mezi sociálními partnery na všech úrovních.

více informací
23.10.2020, 17:29 / Aktualizace: 29.10.2020, 14:39

POUZE POTLESK NESTAČÍ – EPSU vyzvala k aktivizaci

Výkonná rada OS odsouhlasila dne 13. října zapojení OS do Evropského akčního týdne ve dnech 27. až 30. října a Evropského akčního dne.

více informací
02.10.2020, 15:10

Výkonný výbor EPSU on-line jednal o násilí na pracovišti, pandemii i minimálním příjmu

Jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) se  z důvodu pandemie koronaviru konalo on-line až ve dnech 10. a 11. června 2020.

více informací
28.04.2020, 16:38

28. duben - Mezinárodní pamětní den za zraněné a oběti pracovních úrazů

Mezinárodní pamětní den za zraněné a oběti pracovních úrazů, který si připomínáme 28. dubna, je v letošním roce ovlivněn pandemií koronaviru SARS-CoV-2.

více informací
27.04.2020, 18:24 / Aktualizace: 27.04.2020, 18:43

Evropští odboráři veřejných služeb (EPSU): Děkujeme všem, kteří se o nás starají

Pracovníci veřejných služeb a správy pro nás dělají úžasnou práci, aby poskytovali a zajistili všechny druhy péče, zástupci odbory dělají vše nezbytné pro ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

více informací
12.06.2020, 11:00 / Aktualizace: 12.06.2020, 11:04

On-line jednání s evropskými kolegy jsou v době nouze důležitá, osobní nahradit nemohou

Všechny mezinárodní akce byly z důvodu pandemie. Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) okamžitě hledala náhradní řešení a využití on-line systémů jednání.

více informací
27.04.2020, 17:10 / Aktualizace: 27.04.2020, 17:14

Světový den zdraví 7. duben v pandemii ukázal důsledky snižování počtu personálu a financí

Letos byl 7. duben současně jedním ze dnů první pandemie 21. století. Dopady na zaměstnance a pacienty ukazují, jak byly evropské systémy poskytování zdravotní péče narušeny předchozími roky.

více informací
27.04.2020, 17:48 / Aktualizace: 27.04.2020, 17:53

Výzva k ochraně těch, kteří nahlásí protiprávní jednání v době pandemie COVID-19

Jsme v době, kdy se všichni snaží ochránit bezpečnost a zdraví občanů. Jsme ale také v době zvýšeného rizika korupce ve veřejných službách.

více informací
26.06.2019, 20:37 / Aktualizace: 26.06.2019, 20:37

Velké poděkování za spolupráci a přátelství kamarádovi Josefu Krejbychovi

Podobně, jako má náš odborový svaz pro pomoc odborovým organizacím v regionech regionální manažery, má Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) regionální tajemníky.

více informací
16.04.2019, 07:31

Výkonný výbor EPSU hodnotil svoji práci, připravoval kongres a příští úkoly

Výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) si na svém jednání v Bruselu ve dnech 12. a 13. března připomněl činnost a dosažené výsledky za předchozí období.

více informací
12.10.2018, 15:07 / Aktualizace: 12.10.2018, 15:08

Jde o špatnou personální práci? Jde o týmovou práci?

Sektorový sociální dialog Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) pro zdravotnictví a sociální služby se v Bruselu konal 21. června 2018.

více informací
06.09.2018, 14:47 / Aktualizace: 06.09.2018, 14:50

Konference Vilnius: Zdravý duch ve zdravém těle, starejme se o ty, kteří se starají o nás

Zdravý duch ve zdravém těle, starejme se o ty, kteří se starají o nás – tak znělo v hlavním městě Litvy Vilniusu 23. a 24. května motto konference ke zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti.

více informací
31.05.2018, 13:07

Zástupci evropských odborářů veřejných služeb jsou vždy na straně zaměstnanců

Ve dnech 8. a 9. května se sešli v Bruselu zástupci odborových svazů veřejných služeb na jednání Výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

více informací
06.09.2018, 13:56 / Aktualizace: 06.09.2018, 13:58

Sociální služby – dialog na úrovni EU na téma digitalizace, pracovní místa, veřejné zakázky

Na úrovni Evropské unie je dlouhodobě ustavena skupina odborů (EPSU) a zaměstnavatelů (HOSPEEM), která se zabývá problematikou ve zdravotnictví a také sociálními službami.

více informací
06.09.2018, 14:58 / Aktualizace: 06.09.2018, 15:00

Doporučení ILO, WHO a OECD pro zdravotnictví a sociální služby

Zdravotnictví a sociální služby jsou důležitým tématem pro Světovou organizaci práce (ILO), Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

více informací
20.03.2018, 16:13 / Aktualizace: 20.03.2018, 16:18

Půjdou evropské odbory k soudu za svá práva?

Již v roce 2015 se shodli odboráři z EPSU ve výboru pro národní a evropskou administrativu (EPSU/NEA) se zaměstnavateli z ústředních orgánů na znění dohody o právech na informace a konzultace.

více informací
31.05.2018, 12:24 / Aktualizace: 06.09.2018, 13:43

EPSU v Praze jednala o postavení žen a mužů ve veřejných službách

Je pro nás důležité ocenění práce žen a mužů ve veřejných službách a jejich rovné postavení? Zástupci EPSU řekli 7. a 8. února v Praze jasné ANO a vydali Pražské prohlášení.

více informací
04.05.2017, 15:23 / Aktualizace: 04.05.2017, 15:37

Den proti komercializaci, marketizaci a privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb

OSZSP ČR se 7. dubna již podruhé připojil k EPSU organizovanému Evropskému akčnímu dni proti komercializaci, marketizaci a privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb.

více informací
04.05.2016, 10:58 / Aktualizace: 14.07.2016, 08:36

7. duben - den protestu odborů proti privatizaci a komercionalizaci zdravotnictví

V Bruselu jednal 16. února stálý výbor EPSU pro zdravotnictví a sociální služby o zajištění kvalitní zdravotní péči pro všechny lidi a o 7. dubnu jako dni protestů proti privatizaci a komercionalizaci zdravotnictví.

více informací
09.06.2016, 14:47 / Aktualizace: 14.07.2016, 08:38

Podporujeme EPSU, která v souvislosti s MDŽ upozornila na diskriminaci žen

Výkonná rada OS 8. března podpořila Evropskou federaci odborových svazů veřejných služeb, která připomněla nerovnosti v odměňování žen a mužů a vyzvala k ukončení škrtů ve veřejném sektoru.

více informací
25.09.2015, 11:12 / Aktualizace: 25.09.2015, 11:18

Vítězství pro občany, vítězství pro lidské právo na vodu! - tisková zpráva EPSU z 8. 9. 2015

Další milník pro lidské právo na vodu. Dnešním hlasováním Evropský parlament požaduje, aby Evropská komise předložila konkrétní legislativní návrhy k uznání lidského práva na vodu a sanitární opatření, tak jak to definuje OSN.

více informací
20.08.2014, 09:57

EPSU podporuje spolupráci zdravotnických odborů při zajištění důstojných pracovních míst – prohlášení ze 4. 7. 2014

Volný pohyb v rámci Evropy je hlavním právem pracovníků, ale zároveň tím vznikají jistá rizika.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí