Mezinárodní spolupráce

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je přímým členem mezinárodní odborové organizace Internacionála veřejných služeb (PSI - Public Services International). Její součástí se oficiálně od sjezdu v roce 2009 stala také dříve samostatná Evropská federace svazů veřejných služeb (EPSU)

Internacionála veřejných služeb (Public Services International - PSI) www.world-psi.org  Tato mezinárodní odborová federace reprezentuje odborové svazy veřejného sektoru z více než 150 zemí celého světa. Členem je na 650 odborových svazů s celkovým počtem 20 miliónů členů. Země jsou rozděleny do čtyř regionů, z nichž každý se skládá z několika volebních obvodů. ČR tvoří volební obvod spolu se Slovenskem, Maďarskem, Srbskem, Černou Horou, Makedonií, Bosnou-Hercegovinou, Chorvatskem a Slovinskem. Kromě našeho odborového svazu je členy dalších devět odborových svazů veřejných služeb z České republiky. Subregionální kancelář PSI pro střední Evropu je v Praze.

Od roku 2009 je součástí evropské části PSI také dříve zcela samostatná Evropská federace svazů veřejných služeb (European Federation of Public Services Unions - EPSU) www.epsu.org

Tato evropská federace si i v rámci PSI udržuje určitou autonomii. Je největší odvětvovou federací PSI i Evropské odborové konfederace. Reprezentuje 8 miliónů členů z 250 odborových svazů Evropy. Volební obvody se spojily s volebními obvody PSI. Kromě našeho odborového svazu je členy dalších devět odborových svazů veřejných služeb z České republiky. EPSU je uznána oficiálním sociálním partnerem pro sociální dialog ve veřejných službách na evropské úrovni. Evropský sociální dialog probíhá již v několika resortech. Jako první byl na začátku nového tisíciletí zahájen oficiální evropský sociální dialog v nemocničním sektoru. U jeho zrodu stál také tehdejší předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR RNDr. Jiří Schlanger a členy vyjednávacího týmu EPSU byli kromě něj v pracovních skupinách i další zástupci ústředí OSZSP ČR. Výsledkem evropského sociálního dialogu v nemocničním sektoru byla mezi jiným evropská směrnice o poranění ostrými předměty z května 2010.

Nepřímo, prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), je Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR členem Evropské odborové konfederace (EOK, ETUC) a Mezinárodní odborové konfederace (ITUC)

Evropská odborová konfederace - EOK (European Trade Union Confederation - ETUC) www.etuc.org

Vedle evropských zaměstnavatelských struktur je jedním z hlavních sociálních partnerů EU. Je uznána Evropskou komisí, Radou Evropy a EFTA jako jediný zástupce meziresortních odborových organizací na evropské úrovni. Sdružuje 82 národních odborových centrál z 36 evropských zemí a 12 evropských odvětvových federací, které reprezentují kolem 60 milionů členů. Pod záštitou EOK působí i další odborové struktury, jako EUROCADRES (Rada evropských odborných a řídících pracovníků) a EFREP/FERPA (Evropská federace důchodců).

Mezinárodní konfederace svobodných odborů - MKSO (International Confederation of Free Trade Unions - ICFTU), od listopadu 2006 Mezinárodní odborová konfederace (International Trade Union Confederation - ITUC) www.icftu.org; www.ituc-csi.org
Tato konfederace je největší mezinárodní odborovou centrálou na světě. Sdružuje 241 členských organizací ze 156 zemí, které reprezentují 155 miliónů členů. Členem jsou národní odborové centrály. ITUC vznikla spojením ICFTU, WCL (Světová konfederace práce) a některých dalších organizací, které dříve neměly světové zastoupení, na inauguračním kongresu ve Vídni v listopadu 2006.

ITUC a PSI jsou členy světové odborové organizace Global Unions www.global-unions.org .

 
 

 
 

Aktuality

13.05.2021, 14:57

S rakouskými a slovenskými kolegy jsme jednali o dopadech pandemie

Setkání zástupců odborových svazů veřejných služeb z Rakouska, Slovenska a České republiky se konalo on-line 18. března 2021, v době nouzového stavu.

více informací
19.01.2021, 20:25 / Aktualizace: 19.01.2021, 20:27

Náš odborový svaz není lhostejný k tragédiím, které se dějí - pomohl libanonským kolegům

Na odborové svazy se obrátila Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a světová centrála těchto odborových svazů (PSI) s výzvou o pomoc pro libanonské odborové svazy přidružené v PSI.

více informací
12.10.2020, 10:22

Německo v době pandemie, pohled německých odborů ver.di

Z EPSU nám zaslali informace, jak se v době koronavirové zachovalo Německo a stanoviska odborů ver.di k uvedeným krokům německé vlády. Pro zajímavost uvádíme zkrácený výtah.

více informací
05.02.2020, 14:42

Sjezd rakouského odborového svazu VIDA – podobné problémy a obnovená spolupráce

Na pozvání rakouských kolegů jsem měl možnost účastnit se 4. sjezdu rakouského odborového svazu VIDA, který se konal ve Vídni ve dnech 5. – 7. listopadu.

více informací
05.02.2020, 10:29 / Aktualizace: 05.02.2020, 10:30

Násilí na pracoviště nepatří!

Členové výkonné a dozorčí rady OS se připojili ke kampani za opatření, která povedou ke snížení a zastavení násilí na pracovišti. Den proti násilí byl stanoven na 25. listopadu 2019. Barvou podpory je oranžová.

více informací
25.07.2019, 09:44 / Aktualizace: 25.07.2019, 09:48

Kongres Evropské odborové konfederace za spravedlivou Evropu pro pracující

Ve Vídni se ve dnech 21. – 24. května konal 14. kongres Evropské odborové konfederace (EOK, ETUC) za spravedlivou Evropu pro pracující. 

více informací
13.03.2019, 19:47

V Bruselu na téma rad zaměstnanců a evropských rad zaměstnanců

Ve dnech 14. a 15. února se v Bruselu konala mezinárodní konference na téma Prosazování práv zvláštních vyjednávacích výborů, evropských rad zaměstnanců a rad zaměstnanců.

více informací
08.06.2018, 14:02 / Aktualizace: 08.06.2018, 14:05

Inspirace u slovenských kolegů

Spolu s kolegy z ČMKOS, OS STAVBA ČR, OS pracovníků vědy a výzkumu a OS UNIOS jsem v rámci projektu Zkracování pracovní doby a odvětvový sociální dialog byla ve dnech 16. až 20. dubna na Slovensku.

více informací
22.02.2018, 13:36 / Aktualizace: 22.02.2018, 13:41

V Budapešti jsme si vyměňovali zkušenosti se získáváním nových členů odborů

Ve středu 22. listopadu se v Budapešti setkali zástupci šesti odborových svazů z Maďarska, České republiky, Srbska a Slovenska. Diskutovali o pokroku při náboru členů a organizaci práce při tvorbě kampaní.

více informací
14.02.2018, 11:22 / Aktualizace: 14.02.2018, 11:24

Setkání s kolegy ze sociálních služeb z Dánska

Ve středu 13. září se v odpoledních hodinách uskutečnilo na odborovém svazu setkání s kolegy ze sociálních služeb z Dánska.

více informací
31.08.2017, 14:08 / Aktualizace: 26.09.2017, 09:35

Letní škola v německém Saalfeldu se věnovala migraci kapitálu i lidí

Ve dnech 14. – 18. srpna se v německém Saalfeldu konala tradiční Letní škola, tentokrát zaměřená na migraci a její nejen ekonomické dopady.

více informací
27.07.2017, 08:33 / Aktualizace: 27.07.2017, 08:34

Intenzivní školení na PERC Youth Organising Academy v Záhřebu

V době, kdy sekce pro práci s členskou základnou pořádala za podpory našeho OS dvoudenní seminář o motivaci ke vstupu do odborů,  jsem se zúčastnil podobného projektu na mezinárodní úrovni v Chorvatsku.

více informací
17.01.2017, 13:05

Švédky na návštěvě v pražském Domově pro seniory Malešice

Ve středu 7. prosince pokračovala návštěva čtyř kolegyň ze švédského odborového svazu Kommunal v Praze prohlídkou Domova pro seniory Malešice.

více informací
02.02.2017, 12:49

Švédské odborářky se v Praze zajímaly o fungování sociálních služeb

Kolegyně ze švédského odborového svazu Komunnal se na nás obrátily s návrhem na osobní setkání v Praze. Projevily zájem o informace z oblasti sociální péče o starší občany.

více informací
02.02.2017, 14:36 / Aktualizace: 02.02.2017, 14:53

V Budapešti o problémech zdravotních sester v zemích Visegrádské čtyřky

V úterý 11. října jsem se s Miluší Váňovou z českolipské nemocnice v Budapešti zúčastnila workshopu a panelové diskuze pro odborářky, aktivistky a hnutí zdravotních sester ve státech Visegrádské čtyřky.

více informací
03.05.2016, 11:59

Kulatý stůl o sociální dimenzi evropské integrace

V pátek 29. dubna se v Praze konal Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma sociální dimenze evropské integrace, jehož se zúčastnila komisařka M. Thyssen.

více informací
18.08.2015, 12:12 / Aktualizace: 18.08.2015, 12:14

Letní škola Saalfeld: Moc a bezmoc v Evropě – Co teď, Řecko?

Ve dnech 13. až 17. července 2015 jsem měla možnost zúčastnit se jubilejní 20. mezinárodní letní školy německého odborového svazu ver.di ve školicím zařízení v Saalfeldu.

více informací
28.03.2014, 18:50 / Aktualizace: 31.03.2014, 11:00

Mezinárodní konference zástupců odborových organizací nemocnic v Brně

Ve dnech 4. a 5. března 2014 se v Brně sešli zástupci odborových organizací nemocnic z České a Slovenské republiky na konferenci s názvem Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru, která byla pořádána pod záštitou Nadace Friedricha Eberta.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí