Informace o činnosti sekce  

 

 

Další články

13.05.2021, 14:07 / Aktualizace: 13.05.2021, 14:08

Sekce pracovníků hygienické služby jednala s hlavní hygieničkou o odměnách a tarifech

Sekce pracovníků hygienické služby aktivně jedná po celou kritickou dobu pandemie COVID-19. Hygienická služba prošla v předchozích letech nesmyslnými škrty financí a pracovních míst.

více informací
17.03.2021, 19:45

Ochraně veřejného zdraví byly házeny klacky pod nohy. Bude tomu tak i dále?

Hygienická služba, ochrana veřejného zdraví prošla škrty financí, počtu personálu, dozorových oblastí a dokonce i prevence! Výbor sekce pracovníků hygienické služby OS měl při jednáních někdy úspěch.

více informací
17.03.2021, 19:27

Sekce pracovníků hygienické služby odmítá omezení části kontrolních kompetencí

Výbor sekce pracovníků hygienické služby se pravidelně schází při on-line jednáních, poslední se konalo 15. února 2021. Výbor sekce se připravoval na jednání s ministrem Janem Blatným.

více informací
19.01.2021, 20:41 / Aktualizace: 19.01.2021, 20:42

Hygienické službě opět hrozí odebrání kompetencí, OS se obrátil na poslance

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a jeho výbor sekce pracovníků hygienické služby se obrátily na poslankyně a poslance se žádostí o odmítnutí odebrání kompetencí hygienické službě.

více informací
20.12.2020, 17:00 / Aktualizace: 20.12.2020, 17:06

Sekce pracovníků hygienické služby jednala s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou

Sekce pracovníků hygienické služby za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a vedoucí právního a sociálního oddělení  OS Ivany Břeňkové jednala 26. listopadu s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou.

více informací
20.12.2020, 18:17

Co na on-line jednání sekce nezaznělo a zaznít mělo

Hygiena se vyrovnává s nedostatkem personálu i financí. Dopady škrtů ze strany minulých vlád jsou v době pandemie osudové a potýkáme se s nimi všichni. Trasování je náročné...

více informací
14.10.2020, 15:08

Sekce pracovníků hygienické služby potvrdila, že odměny ve slíbené výši vyplácené nejsou

Sekce pracovníků hygienické služby požádala o jednání s ministrem Adamem Vojtěchem, termín byl 17. září ráno v 7.30. Dne 16. září se členky výboru sešly k přípravě na jednání.

více informací
03.10.2020, 18:49 / Aktualizace: 03.10.2020, 18:50

Pražská hygienická stanice jarní situaci zvládla a její zaměstnance těší, když to někdo ocení

K 1. červenci již byla zrušena na většině území České republiky mimořádná opatření vydaná kvůli koronavirům a máme pocit, že se vše vrací do normálních kolejí.

více informací
13.02.2020, 13:54

Rok 2019 – další dramatický rok pro orgány ochrany veřejného zdraví

Rok 2019 byl opět pro hygienickou službu hodně náročný. Hned v úvodu roku 2019 bylo při přípravě státního rozpočtu avizováno, že se budou rušit systemizovaná místa a omezí se finance.

více informací
21.08.2019, 14:15 / Aktualizace: 28.09.2019, 21:21

Škrty financí a služebních a pracovních míst v hygienické službě jsou nepřijatelným rizikem

Příprava státního rozpočtu, škrty systemizovaných míst a financí pro rok 2020 budou mít negativní dopad na výkon práce KHS. Svazová sekce pracovníků hygienické služby je ve své práci hodně aktivní.

více informací
26.06.2019, 20:16 / Aktualizace: 26.06.2019, 22:03

Členové sekce pracovníků hygienické služby se sešli na semináři a konferenci v Mistříně

V termínu 27. a 28. 5. 2019 se sešli zástupci hygieniků a pracovníků zdravotních ústavů naší odborové hygienické sekce v penzionu U Polášků v Mistříně, kde se konal odborný seminář a konference.

více informací
07.03.2019, 18:24 / Aktualizace: 07.03.2019, 18:28

Poděkování výboru sekce pracovníků hygienické služby

Hygienická služba je velmi důležitou součástí zdravotnictví, sice početně menší částí, přesto je o sekci v odborných kruzích slyšet.

více informací
07.03.2019, 17:43

Jednání u kulatého stolu řešilo především nedostatek financí v hygienické službě

Ve středu 6. února 2019 se, na základě podnětu odborového svazu, konalo v budově Ministerstva zdravotnictví jednání tzv. kulatého stolu o problematice ochrany veřejného zdraví.

více informací
02.08.2018, 13:41 / Aktualizace: 02.08.2018, 13:42

Kulatý stůl se věnoval problémům ochrany veřejného zdraví

Ve čtvrtek 14. června se na Ministerstvu zdravotnictví konal kulatý stůl, který připravil odborový svaz se sekcí pracovníků hygienické služby.

více informací
18.04.2018, 14:50 / Aktualizace: 18.04.2018, 14:51

Sekce pracovníků hygieny jednala s hlavní hygieničkou a ministrem zdravotnictví

Ve středu 11. dubna odpoledne se na Ministerstvu zdravotnictví konalo setkání hygieniků odborářů s hlavní hygieničkou Mgr. Evou Gottvaldovou a ministrem v demisi Mgr. Adamem Vojtěchem.

více informací
16.05.2017, 10:11 / Aktualizace: 20.07.2017, 13:18

Konference sekce pracovníků hygienické služby se tentokrát konala v Prostějově

Pravidelnou konferenci sekce pracovníků hygienické služby lze nazvat malou tripartitou, protože se zde odboráři setkávají na jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví i zaměstnavatelů.

více informací
08.06.2017, 13:57 / Aktualizace: 09.06.2017, 15:19

Nejen odborná konference, ale opravdu malá tripartita na téma hygienická služba

Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Prostějově konala odborná konference sekce pracovníků hygienické služby, zahrnující pracovníky krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů.

více informací
14.03.2017, 07:42 / Aktualizace: 15.03.2017, 08:40

Sekce pracovníků hygienické služby jednala s představiteli MZ, KHS, ZÚ a SZÚ

Ve čtvrtek 9. března byl v budově Ministerstva zdravotnictví svolán sekcí pracovníků hygienické služby OS za podpory místopředsedkyně Ivany Břeňkové Kulatý stůl pracovníků hygienické služby.

více informací
21.04.2016, 09:32

Velké díky všem!

Ráda bych touto cestou vyjádřila velké díky všem, kteří spolupracovali na vítězství zdravého rozumu a také nutnosti zajištění zdravotní odbornosti.

více informací
21.04.2016, 09:40 / Aktualizace: 21.04.2016, 09:42

Díky naší sekci, sociálnímu dialogu a lobbingu preventivní kontrola hygieniků v restauracích zůstává!

Ochrana veřejného zdraví, krátce řečeno hygiena, byla několik let pod tlakem finančních škrtů, personálních škrtů, rušení zdravotních ústavů, odebírání kompetencí.

více informací
06.01.2016, 08:55 / Aktualizace: 06.01.2016, 08:57

Premiér a zástupci čtyř odborových svazů podepsali historicky první kolektivní dohodu

Předseda vlády Bohuslav Sobotka podepsal v úterý 22. prosince 2015 se zástupci čtyř odborových svazů kolektivní dohodu vyššího stupně pro státní zaměstnance.

více informací
06.01.2016, 08:52

Sekce stále bojuje za hygienu i zachování jejích kompetencí

Výbor sekce pracovníků hygienické služby se scházel více méně pravidelně jednou měsíčně, při řešení naléhavých situací jsme byli schopni pružně reagovat a sejít se častěji.

více informací
06.01.2016, 08:42 / Aktualizace: 06.01.2016, 08:44

Odborový svaz se stále velmi aktivně angažuje v ochraně veřejného zdraví

Předsedkyně Žitníková a místopředsedkyně Břeňková se 27. října zúčastnily tiskové konference na téma: Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. Záznam viz na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/hlavni-hygienik-crnavrh-zakona-o-potravinach-ohrozuje-verejne-zdravi_10914_3237_1.html

více informací
05.11.2015, 08:39 / Aktualizace: 05.11.2015, 08:41

Postřehy z konference Výživa a zdraví 2015

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně – Společnost hygieny a komunitní medicíny ve spolupráci s dalšími garanty uspořádala ve dnech 15. – 17. září v Teplicích konferenci Výživa a zdraví 2015.

více informací
20.05.2015, 14:27 / Aktualizace: 18.06.2015, 11:49

Konference a seminář sekce pracovníků hygienické služby

Tradiční konference a seminář sekce pracovníků hygienické služby se konaly ve dnech 18. a 19. května.

více informací
20.07.2015, 15:00 / Aktualizace: 20.07.2015, 15:06

Zpráva o činnosti sekce pracovníků hygienické služby od září 2014 do května 2015

Krátkým shrnutím bych ráda zhodnotila činnost naší hygienické sekce při Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR za uplynulé roční období.

více informací
23.09.2014, 14:31 / Aktualizace: 20.10.2014, 09:44

Důsledky destrukce hygienické služby už se projevují, je třeba napravit chyby

Vývojem situace v hygienické službě v minulých letech a současným stavem se zabývala tisková konference pořádaná 18. 9. OS zdravotnictví a sociální péče ČR a jeho sekcí pracovníků hygienické služby.

více informací
28.08.2014, 14:48 / Aktualizace: 28.08.2014, 14:51

Řeči se vedou, voda teče…

Od 1. 1. 2015 začíná platit novela zákona č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích a změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů.

více informací
17.06.2014, 10:53 / Aktualizace: 19.06.2014, 11:31

Konference o hygienické službě se věnovala kompetencím i platům

Ve dnech 26. a 27. 5. 2014 se konala konference sekce pracovníků hygienické služby Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

více informací
09.10.2013, 18:17 / Aktualizace: 11.10.2013, 09:03

Odboráři z hygienické služby si vyměňovali zkušenosti na Slovensku

Ve dnech 26. a 27. září 2013 se  konala mezinárodní  konference na téma: „Porovnání podmínek a výměna zkušeností se sociálním dialogem v oblasti hygieny a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva“.

více informací
16.07.2013, 13:24 / Aktualizace: 16.07.2013, 13:37

Co přinesla konference v Brně a seminář hygieniků v Mistříně?

Pozvání na konferenci sekce pracovníků hygienické služby OSZSP ČR v Brně dne 27. 5. přijal nový hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta, PhD.

více informací
16.07.2013, 13:48

Zpráva o činnosti sekce pracovníků hygienické služby OSZSP ČR

Vážené kolegyně, kolegové a vážení hosté, v krátkém hodnocení se pokusím shrnout činnost naší sekce při Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR za minulý rok.

více informací
22.11.2012, 21:18

Zpráva o plnění programu OS od VI. sjezdu do celostátní konference dne 12. 11. 2012

Sekce pracovníků v hygienické službě je trvale velmi činorodá. V období od sjezdu odborového svazu se projednávalo mnoho vládních opatření, která se bezprostředně týkala i činnosti hygienické služby, respektive krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů.

více informací
16.01.2013, 14:29 / Aktualizace: 16.01.2013, 14:30

Sekce PHS jednala s novým hlavním hygienikem Vladimírem Valentou

Dne 1. 11. 2012 navštívil jednání sekce pracovníků hygienické služby nový hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta, PhD. Členy sekce potěšilo, že nový hlavní hygienik Vladimír Valenta našel ve svém přeplněném programu čas na setkání s pracovníky krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů, kteří se sešli na rozšířeném jednání sekce.

více informací
28.10.2012, 11:15

V Blansku se konala první mezinárodní konference odborářů z hygienické služby

Ve dnech 26. a 27. září 2012 se uskutečnilo první mezinárodní setkání zástupců pracovníků ochrany veřejného zdraví z České a Slovenské republiky. Tématem byla problematika pracovních vztahů a sociální dialog.

více informací
27.05.2012, 23:39 / Aktualizace: 22.06.2012, 19:24

Sekce PHS měla konferenci a seminář

Dne 17. května 2012 se začali sjíždět odboráři sekce pracovníků hygienické služby do Brna na odborovou konferenci.

více informací
28.07.2012, 22:48

Sekce pracovníků hygienické služby jednala na své konferenci a výjezdním zasedání

Jako každoročně jednala ve dnech 8. a 9. června 2011 sekce pracovníků hygienické služby na své konferenci v Brně a výjezdním zasedání v Mistříně, na které byli pozváni zástupci základních organizací z celé republiky sdružených v této sekci.

více informací
28.07.2012, 22:59

Zpráva o činnosti sekce pracovníků hygienické služby přednesená na konferenci v Brně 8. 6. 2011

Zpráva o činnosti sekce pracovníků hygienické služby přednesená na konferenci v Brně dne 8. 6. 2011.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí