Informace o činnosti sekce  

 

 

Další články

18.06.2021, 21:52 / Aktualizace: 18.06.2021, 21:53

Z 200 členů odborové organizace za pět let na více než 700 členů

Slíbil jsem, že poodhalím plán, jak bychom chtěli jako sekce pro práci s členskou základnou pomoci základním organizacím s náborem na základě dobrovolné spolupráce se sekcí.

více informací
13.05.2021, 15:31 / Aktualizace: 13.05.2021, 15:33

Na workshopu jsme připravovali strategii na získávání nových členů odborového svazu

V rámci spolupráce odborového svazu a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jsme se zúčastnili on-line strategického workshopu zaměřeného na nábor a organizování v odborech.

více informací
02.10.2020, 16:50 / Aktualizace: 02.10.2020, 16:54

Odbory, pandemie a moderní technologie

18. června se konal webinář Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) na téma budování síly, vlivu odborů v době pandemie.

více informací
05.02.2020, 16:49

Je důležité začít od základů

V posledních dvou letech se nám daří zastavit propad členské základny odborového svazu. Tato zpráva je určitě pozitivní, ale pojďme více do hloubky.

více informací
30.01.2020, 13:27 / Aktualizace: 05.02.2020, 16:55

Semináře OS novým funkcionářům ZO skvěle pomáhají, dodávají jim informace i energii

Odborový svaz a jeho sekce pro práci s členskou základnou pořádají pro nové členy seminář, jak získávat do svých řad nové odboráře.

více informací
28.09.2019, 21:07

Sekce pro práci s členskou základnou chystá osvědčené semináře

Ve středu 18. září se v Praze sešla ke svému jednání sekce pro práci s členskou základnou. Všichni její členové si postěžovali, jak je těžké dělat odborovou práci při svém zaměstnání.

více informací
25.07.2019, 09:02 / Aktualizace: 25.07.2019, 09:03

Seminář o náboru členů z pohledu člena sekce pro práci s členskou základnou

Už jste si mohli přečíst dva články o semináři, který OS pořádal ve spolupráci s EPSU pro členy, kteří mají zájem zdokonalit své schopnosti nejen při náboru nových členů, ale také při opečovávání těch stávajících.

více informací
09.04.2019, 09:50 / Aktualizace: 09.04.2019, 09:58

Kam až dojdeme?

Nedávno jsem byl konfrontován s událostí, která mě donutila přemýšlet o tom, kdo vlastně my odboráři jsme.

více informací
09.04.2019, 08:07 / Aktualizace: 09.04.2019, 08:21

Proč být členem odborů?

Naše ZO v prosinci měla volby a do sedmičlenného výboru byli zvoleni i tři mladí odboráři, což jsme přivítali a ocenili.

více informací
07.03.2019, 18:41 / Aktualizace: 07.03.2019, 18:57

Co se v zahraničí naučíš, doma jako když najdeš

Ve dnech 29. až 31. 1. 2019 jsem se zúčastnil spolu s kolegyní Janou Markovou semináře zaměřeného na nábor a organizaci pracovníků veřejných služeb, který se konal v Bruselu.

více informací
16.10.2018, 14:27 / Aktualizace: 16.10.2018, 14:28

Sekce pro práci s členskou základnou připomíná…

Tak máme po krajských konferencích, máme zvoleny členy do výkonné rady OS, nominovány členy do dozorčí rady i na vedoucí místa OS, známe složení krajských rad. Byly hektické a pracovní tyto konference.

více informací
11.06.2018, 12:27 / Aktualizace: 11.06.2018, 12:35

Mám štěstí na lidi

Dostala jsem úkol napsat článek o činnosti sekce pro práci s členskou základnou. Získávání nových členů je její nejdůležitější úkol. Získávání nových členů je práce všech odborových organizací a je to úkol nelehký.

více informací
31.05.2018, 11:11 / Aktualizace: 31.05.2018, 11:12

Všechno je možné!

Právě jsem si přečetla zprávu o schůzce našich odborářů z nemocnic s premiérem Babišem a ministrem Vojtěchem o navyšování platů od ledna 2019 a o srovnání odměňování ve zdravotnictví. Jsem nadšená.

více informací
05.02.2018, 13:40

Sekce pro práci s členskou základnou vyzývá – získávejme nové členy!

Rok 2017 byl úspěšný pro všechny odboráře a je třeba si užít výsledků společné práce. Nejhmatatelnějším úspěchem je jistě lepší odměňování, protože to pociťujeme všichni.

více informací
05.02.2018, 14:05 / Aktualizace: 05.02.2018, 14:11

Neboj se a přidej se!

Ze všech sil hájíme zájmy zaměstnanců ať to stojí, co to stojí, jsme rádi za každý byť i malý úspěch. A odezva? Nevděk, kritika, vystupování členů z odborů.

více informací
30.01.2018, 14:52 / Aktualizace: 05.02.2018, 13:54

Úspěch kampaně Přidej se! záleží na vás

Sekce pro práci s členskou základnou připravuje novou náborovou kampaň na získání mladých lidí do odborů. Úspěšné spuštění kampaně ale záleží na vaší spolupráci při její přípravě.

více informací
27.07.2017, 08:28

Intenzivní školení na PERC Youth Organising Academy v Záhřebu

V době, kdy sekce pro práci s členskou základnou pořádala za podpory našeho OS dvoudenní seminář o motivaci ke vstupu do odborů,  jsem se zúčastnil podobného projektu na mezinárodní úrovni v Chorvatsku.

více informací
05.06.2017, 13:51 / Aktualizace: 05.06.2017, 14:04

Učili jsme se, jak zaujmout, reagovat a odpovídat na dotazy a námitky

V pondělí 15. května se v zasedací místnosti v sídle našeho OS sešlo 11 statečných odborářů ze ZO z celé republiky k absolvování dvoudenního semináře zaměřeného na komunikační dovednosti a nábor do odborů.

více informací
03.04.2017, 08:21 / Aktualizace: 03.04.2017, 08:24

Nám to vážně není jedno, a proto se snažíme

Víte proč být v odborech? To je přece jednoduché: aby měly sílu. Odbory potřebují mít moc a sílu, zvláště v dnešní době.

více informací
16.01.2017, 13:28 / Aktualizace: 16.01.2017, 13:31

Tak naposledy listuji...

Bulletin byl pro mě odborový časopis, který jsem přečetla od začátku do konce, a bude mi chybět. No co, pokrok jde mílovými kroky a naše starší generace se s tím musí smířit.

více informací
17.01.2017, 12:50 / Aktualizace: 17.01.2017, 12:56

Mítink EPSU o organizaci a náboru nových členů odborů

Zástupci odborů z České republiky, Slovenska, Litvy a Turecka se sešli 15. prosince 2016 v Praze v hotelu Olšanka na mítinku o organizaci a náboru do odborů.

více informací
17.02.2016, 08:39 / Aktualizace: 17.02.2016, 08:41

Sekce pro práci s členskou základnou se radila, jak nejlépe oslovovat členy

V pondělí 8. února se v Praze sešla sekce pro práci s členskou základnou na společném jednání se sekcí sociál a také s částí členů sekce nemocnic.

více informací
25.02.2016, 15:07 / Aktualizace: 25.02.2016, 15:09

Tak si listuji…

Tak si listuji a probírám se loňskými Bulletiny a vše se neustále opakuje. Nedostatek zdravotníků v nemocnicích a požadavky na vládu o stabilizaci a sjednocení odměňování.

více informací
10.12.2015, 14:58

Sekce zpracovala prezentaci na téma získávání nových členů odborů

Prezentaci na téma získávání nových členů odborů zpracovala sekce pro práci s členkou základnou pro krajské konference, které se konaly ve dnech 6. října až 12. listopadu 2015.

více informací
12.01.2016, 07:33 / Aktualizace: 12.01.2016, 07:36

Workshop se zabýval změnami v charakteru práce i propagací odborů

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2015 se v Praze konal workshop pořádaný ČMKOS a Nadací Friedricha Eberta ( FES) zabývající se budoucností práce, jejím oceňováním i změnou vnímání práce.

více informací
05.11.2015, 07:50 / Aktualizace: 05.11.2015, 07:52

Jak získávat nové členy

Nemocnice Hranice a.s. zaměstnává 400 zaměstnanců. Na výjezdním zasedání krajské rady Olomouckého kraje jsme zde navštívili i ZO, která je ale na počet zaměstnanců dost malá – jen 3 % jsou naši členové.

více informací
05.11.2015, 07:55 / Aktualizace: 05.11.2015, 08:03

Jaký je stěžejní pilíř našeho svazu?

Podívejme se na to očima „nečlena“. Co mi může náš odborový svaz nabídnout? Proč bych měl chtít se stát registrovaným členem?

více informací
25.05.2015, 11:58 / Aktualizace: 02.06.2015, 13:03

Mít na pracovišti odbory a být v nich přináší unikátní výhody

Odborová práce přináší mnoho starostí i radostí. Má-li však mít budoucnost, je nezbytně nutné zajistit kontinuální pokračování základní organizace, což se neobejde bez získávání nových členů.

více informací
31.03.2015, 14:17

Jak získat nové členy odborů aneb Poučte se z mých chyb

Ze všech stran slyším, že nábor nových členů je jednou z cest, jak OS pomoci zlepšit finanční situaci. Řekla jsem si, že jako předsedkyně základní odborové organizace pro to udělám, co je v mých silách.

více informací
09.04.2015, 15:13

Sekce pro práci s členskou základnou vyzývá: Napište své zkušenosti se získáváním nových členů!

Ve čtvrtek 26. března se sešli členové sekce pro práci s členskou základnou na jednání, které bylo zaměřené především na problém, jak zvýšit členskou základnu.

více informací
19.08.2014, 16:06 / Aktualizace: 19.08.2014, 16:10

Mladí jsou budoucností svazu

Sekce pro práci s členskou základnou navrhuje úpravu stanov tak, aby vznikla sekce mladých a ta měla přímo svého zástupce ve výkonné radě.

více informací
20.06.2014, 10:02 / Aktualizace: 20.06.2014, 10:19

Jak na nové členy

Také pro získání nových členů odborů je třeba vyvolat tu správnou emoci. Návod zpracovaný sekcí pro práci s členskou základnou přinášíme. 

více informací
17.04.2014, 14:54

Sekce pro práci s členskou základnou bilancovala i plánovala

Sekce pro práci s členskou základnou jednala 13. března v Praze. Co se nám povedlo?

více informací
03.03.2014, 13:51

Sekce pro práci s členskou základnou chystá spolupráci s krajskými radami

Členové sekce pro práci s členskou základnou se sešli v pondělí 13. ledna 2014 a projednali marketingový plán činnosti na rok 2014.

více informací
05.12.2013, 12:52 / Aktualizace: 05.12.2013, 12:59

Sekce pro práci s členskou základnou vyhodnotila dotazníky

Sekce pro práci s členskou základnou vyhodnotila dotazníky, které byly rozdány účastníkům podzimních porad vedení OS s předsedy odborových organizací.

více informací
23.10.2013, 09:24

Sekce pro práci s členskou základnou připravila dotazník

V pondělí 9. září 2013 se sešli členové sekce pro práci s členskou základnou k jednání.

více informací
06.08.2013, 13:43

Sekce pro práci se členskou základnou vyzývá ke spolupráci!

Vážení členové odborů, dovolte mi vás informovat o činnosti sekce pro práci se členskou základnou. Sekce byla zřízena především za účelem získávání nových členů. Hezká myšlenka s horší realitou.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí