Informace o činnosti sekce  

 

 

Další články

22.06.2020, 10:56 / Aktualizace: 22.06.2020, 11:00

Aktuality v sociálních službách: novela zákona a odměny za práci v době epidemie COVID-19

Budoucnosti sociálních služeb se týká nyní připomínkovaný návrh novely zákona, zároveň se projednávají dotace, které umožní mimořádně odměnit zaměstnace za práci v sobě epidemie COVID-19.

více informací
14.05.2020, 16:56 / Aktualizace: 01.06.2020, 14:23

Novela zákona č. 108/2006, o sociálních službách, je stále v přípravách

Návrh novely zákona o sociálních službách, který, ač prošel řadou kol připomínek i jednáním o vypořádání připomínek, nám opět přistál v e-mailové poště 21. dubna 2020.

více informací
27.04.2020, 16:52

COVID-19 mění poskytování sociálních služeb

Opatření prevence a omezení šíření COVID-19 mají vliv na poskytování sociálních služeb. Poskytují se především základní činnosti, dochází ke změnám v podávání stravy, ubytování i v péči o klienty.

více informací
27.04.2020, 12:57 / Aktualizace: 27.04.2020, 12:57

Odmítáme porušování zákoníku práce v sociálních službách v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti pandemii COVID-19 OS požádal ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou o stanovisko k porušování zákoníku práce v sociálních službách.

více informací
14.02.2020, 10:38 / Aktualizace: 14.02.2020, 10:42

O mediálních útocích na sociální služby a jejich zaměstnance

V posledních měsících a týdnech jsou v médiích probírány pobytové sociální služby, jejich úroveň, kvalita, personální vybavení a spokojenost seniorů. Popisována jsou hlavně negativa.

více informací
17.02.2020, 14:02 / Aktualizace: 17.02.2020, 14:04

Rada pro inspekce kvality sociálních služeb jednala o personálních problémech

Jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb se uskutečnilo dne 21. ledna na Ministerstvu práce a sociálních věc.

více informací
31.01.2020, 11:03 / Aktualizace: 31.01.2020, 11:05

Seminář o novele zákona o sociálních službách a transformaci psychiatrické péče

Obsahem semináře sekce sociál v pondělí 18. listopadu byla dvě aktuální témata: novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a transformace psychiatrické péče a dopady do praxe.

více informací
28.09.2019, 20:07 / Aktualizace: 28.09.2019, 20:12

Pracovní pozice sociální pracovník v sociálních službách

Pracovní pozice sociálního pracovníka není atraktivní. Je náročná, sociální práce má přesah do mnoha oborů.

více informací
28.09.2019, 21:32

Zastřešující pracovní skupina k novele zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR jsem byla jmenovaná do zastřešující pracovní skupiny k novele zákona o sociálních službách, která zahájila své jednání 20. srpna.

více informací
18.06.2019, 15:22 / Aktualizace: 18.06.2019, 15:27

Kvalita v sociálních službách versus požadavky odborového svazu na rok 2020

Byla jsem pozvaná na 2. Růžičkový ples do Domova důchodců ve Velkých Hamrech, krásná atmosféra prvního červnového nedělního odpoledne. Sešli se uživatelé domova, jejich blízcí a zaměstnanci.

více informací
15.06.2019, 20:17 / Aktualizace: 15.06.2019, 20:20

Transformace psychiatrické péče – teorie a praxe

V pondělí 6. května se na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo jednání kulatého stolu k transformaci psychiatrických nemocnic na téma „Transformace psychiatrické péče, její cíle a dopady“.

více informací
15.03.2019, 08:03 / Aktualizace: 18.03.2019, 08:37

Pracovníci v sociálních službách, jejich prestiž a postavení na pracovním trhu

7. března se v Praze konalo setkání v rámci projektu ,,Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách“.

více informací
06.03.2019, 11:33 / Aktualizace: 14.03.2019, 11:41

Ve Zlíně o zdravotně-sociálním pomezí s Maláčovou, Gajdůškovou a Sehnalovou

Členky KR Zlínského kraje a předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková přijaly pozvání na setkání s ministryní Maláčovou ve Zlíně 15. února 2019. Iniciátorem byla poslankyně Gajdůšková (ČSSD).

více informací
05.03.2019, 18:36 / Aktualizace: 05.03.2019, 18:50

Konference a jednání společníků Gratia futurum 913

Ve středu 30. ledna 2019 jsem byla pozvaná na konferenci poskytovatelů pobytových zařízení sociálních služeb, kterou pořádala odborná společnost Gratia futurum 913.

více informací
14.11.2018, 12:21 / Aktualizace: 14.11.2018, 12:22

Diskusní setkání s poslankyní Alenou Gajdůškovou a Vladimírem Špidlou ve Zlíně

V pondělí 5. listopadu se ve Zlíně uskutečnilo Diskusní setkání č. II k problematice zdravotně-sociálního pomezí.

více informací
06.09.2018, 13:04 / Aktualizace: 06.09.2018, 13:07

Seminář v Olomouci se věnoval problematice BOZP v sociálních službách

V pondělí 4. června 2018 se v Olomouci uskutečnil seminář bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zúčastnily se mladé odborářky  - předsedkyně odborových organizací a členky výborů ZO řešící oblast BOZP.

více informací
15.05.2018, 15:07 / Aktualizace: 15.05.2018, 15:08

Společné jednání výboru sekce sociál a zástupců odborových organizací

Pravidelné zasedání výboru sekce sociál bylo v pondělí 16. dubna rozšířeno o zástupce ze základních odborových organizací sociálních služeb.

více informací
20.03.2018, 16:54 / Aktualizace: 20.03.2018, 16:55

Členové výkonné rady a výboru sekce sociál jednali s ministryní Jaroslavou Němcovou

V pondělí 12. března se zástupci OS setkali s ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou a jejími kolegy. Setkání se za OS zúčastnili členové výkonné rady a členové výboru sekce sociál.

více informací
04.01.2018, 14:57

Na jednání poslaneckého výboru pro sociální politiku znovu o penězích pro sociální služby

Ve čtvrtek 7. prosince se na svém druhém jednání sešel v Poslanecké sněmovně Výbor pro sociální politiku. Jedním z hlavních bodů byl návrh státního rozpočtu na rok 2018 pro kapitolu MPSV.

více informací
30.01.2018, 14:19 / Aktualizace: 30.01.2018, 14:19

Budoucnost sociálních služeb

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zaznamenal velký úspěch, když se mu povedlo v kampani Konec levné práci v sociálních službách vyjednat navýšení platů o 23 %.

více informací
04.01.2018, 15:16

Vláda schválila novelu katalogu prací, což pro mnohé znamená lepší platové zařazení

Vláda Bohuslava Sobotky na jednom ze svých posledních zasedání dne 6. 11. 2017 schválila novelu katalogu prací.

více informací
17.10.2017, 13:56 / Aktualizace: 24.10.2017, 12:54

O práci v sociálních službách na Mezinárodní odborné konferenci v Kroměříži

V pátek 13. října 2017 se členové sekce sociál OSZSP ČR Mgr. Marcela Holčáková a Ing. Tomáš Havlásek zúčastnili v Kroměříži Mezinárodní odborné konference na téma sociálních služeb.

více informací
14.02.2018, 11:24 / Aktualizace: 14.02.2018, 11:27

Setkání s kolegy ze sociálních služeb z Dánska

Ve středu 13. září se v odpoledních hodinách uskutečnilo na odborovém svazu setkání s kolegy ze sociálních služeb z Dánska.

více informací
25.10.2017, 13:46 / Aktualizace: 25.10.2017, 13:48

Střípky z jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb

Dne 22. srpna 2017 jsme se s dalšími kolegy z OS – Mgr. Ivanou Štěpánkovou, Ing. Tomášem Havláskem a Dagmar Volkovou – zúčastnili prvního letošního jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.

více informací
27.07.2017, 08:10

Možnost srovnání zkušeností se zahraničními kolegy byla velmi cenná

Ve dnech 31. května a 1. června 2017 jsem se zúčastnila mezinárodní konference Sociální služby jako výzva pro zaměstnavatele a zaměstnance v kontextu stárnutí populace.

více informací
17.07.2017, 12:46 / Aktualizace: 17.07.2017, 13:32

Mezinárodní konference o situaci v sociálních službách

Ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2017 se v Praze konala mezinárodní konference o situaci v sociálních službách, na níž se sešli odboráři z Německa, Rakouska, Slovenska a České republiky.

více informací
04.05.2017, 13:14 / Aktualizace: 25.07.2017, 13:17

Konec levné práce v sociálních službách

O zahájení kampaně Konec levné práce v sociálních službách informoval OS na tiskové konferenci 10. dubna. Záznam viz na: https://www.youtube.com/watch?v=gwWHRMHIAew&feature=youtu.be

více informací
10.01.2017, 21:09 / Aktualizace: 10.01.2017, 21:13

Poslankyně Jana Hnyková navrhovala zvýšení platů v sociálních službách o 6 %. Neuspěla

Poslankyně Jana Hnyková (Úsvit) byla před svým zvolením členkou výkonné rady odborového svazu a členkou krajské rady OS v Libereckém kraji. Dodnes je členkou odborového svazu.

více informací
02.02.2017, 12:14 / Aktualizace: 02.02.2017, 12:27

Kritika novely zákona o sociálních službách na semináři v Poslanecké sněmovně

V pondělí 5. prosince 2016 se v Poslanecké sněmovně zástupci OS Ing. Ivana Břeňková, Mgr. Marcela Holčáková a Ing. Tomáš Havlásek zúčastnili semináře k novele zákona o sociálních službách.

více informací
17.02.2016, 08:27

Sekce sociál jednala o hrazení ošetřovatelské péče a navrhovaných standardech

V pondělí 8. února 2016 jednala sekce sociál. Jako host se jednání zúčastnila poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hnyková.

více informací
20.07.2015, 14:38 / Aktualizace: 20.07.2015, 14:42

Bude mít chyba systému dopad na zaměstnance sociálních služeb?

Dlouhodobě je neúnosná situace úhrad ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

více informací
17.06.2014, 11:01 / Aktualizace: 23.06.2014, 08:41

Seminář o postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách

Seminář O lidech, kteří se starají o druhé, aneb Postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách se konal 29. 5. v Poslanecké sněmovně. Brífink viz na: http://www.cmkos.cz/medialni-prezentace/3811-3/video-situace-v-socialnich-sluzbach

více informací
18.04.2014, 10:56

Transformace sociálních služeb… A co zaměstnanec?

Transformace sociálních služeb už má své výsledky, příklady dobré praxe, ale zase tak moc se o nich na běžné veřejnosti nepíše a nemluví.

více informací
21.11.2013, 14:24

Blahopřání Janě Hnykové

Blahopřeji Janě Hnykové k velikému úspěchu ve volbách 2013 do Poslanecké sněmovny.

více informací
06.08.2013, 13:15 / Aktualizace: 06.08.2013, 13:16

Zpráva o činnosti sekce sociál v 1. pololetí 2013

Samostatná jednání sekce sociál se konala 14. února a 11. června. Členové sekce na svých jednáních připomínkovali návrhy především v projektech Bi Di (bipartitní dialog).

více informací
22.11.2012, 20:58

Zpráva o plnění programu OS od VI. sjezdu do celostátní konference dne 12. 11. 2012

Výbor sekce sociál se na svém jednání schází pravidelně. Od sjezdu odborového svazu se sešel celkem pětkrát, a to 7. února 2011, 26. září 2011, 20. listopadu 2011, 11. června 2012 a 29. října 2012.

více informací
17.01.2013, 12:42

OS uspěl! ZAMĚSTNANCŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NÁLEŽÍ PLAT!

Odborový svaz 31. října velmi úspěšně uhájil zájem svých členů – zaměstnanců příspěvkových organizací sociálních služeb - aby byli nadále odměňování platem a nebyli převedeni na mzdy, což by mohlo znamenat citelné snížení již tak velmi nízkých platů.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí